Obecní zpravodaj 09/2013

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 22.7., 5.8. a 4.9.

Zastupitelstvo obce schválilo nákup úzkorozchodného malotraktoru především na údržbu chodníků a posyp komunikací. Zastupitelé schválili směny pozemků v dolní části obce, zejména na vybudování cyklostezky.

Dále byla schválena smlouva o spolupráci s obcí Boršov nad Vltavou o vybudování zastávky a chodníku k ulici Hraniční. Zastávku vybuduje obec Boršov a na chodníku se budou podílet polovinou nákladů obě obce. Po kolaudaci převede darovací smlouvou obec Boršov stavby na obec Včelná.

Zastupitelé schválili "Návrh změny územního plánu č.1". Tato změna se týká především oblasti Dlouhé role a konce komunikace ul. Hraniční.

Územní studie v oblasti směrem na Čepro by měla být projednána s vlastníky pozemků do konce roku. Bez této studie, která je součástí územního plánu, se nedá na daných pozemcích stavět.

Čekají nás velké investice, dodělává se projekt ke stavebnímu řízení na přeložku kanalizace v Lesní kolonii, dále začalo výběrové řízení na kanalizaci směrem na Čtyři chalupy, probíhá jednání s firmou E.ON o přeložení vysokotlakého plynovodu ze šachty kanalizace. Připravuje se projekt na územní řízení na stavbu cyklostezky a stále je v řešení návrh na úpravu ul. Nádražní.

Zdeněk PETR, starosta obce


Kontejnery na šatstvo a boty

Na třech stanovištích přibyly modré kovové kontejnery:
– u obecního úřadu
– u mateřské školy
– za restauací U Kašatnu.

Do kontejneru PATŘÍ použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, povlečení. Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích, páry bot přivázané k sobě.

Do kontejneru NEPATŘÍ krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.

Asi polovina takto sebraného textilu může stále plnit svoji původní funkci a dostane se potřebným nebo zpět jako zboží na trh. Zbytek je recyklován jako pomůcky pro úklid nebo pro opětovné použití v textilním průmyslu, či slouží jako zdroj energie.


Další odpadové informace

  • Špinavé či roztrhané hadry mohou občané Včelné zdarma likvidovat odvezením na sběrný dvůr na Švábově Hrádku v Českých Budějovicích.
  • Na Švábův Hrádek je možno odvážet zdarma též stavební suť (1 kára za auto měsíčně)
  • Hromadné sběry nebezpečných, velkoobjemových a kovových odpadů a autobaterií se uskuteční v sobotu 19. října. Blíže v dalším zpravodaji.

Přehled připravovaných akcí

Od 3. září začaly pravidelné úterní Taneční večery v KD Včelná pořádané místním klubem seniorů. Zváni jsou nejen senioři každý týden od 18 do 22 hodin. Hrají živé kapely, vstupné 50 Kč.

Neděle 15. září - Výlet na Šumavu

Všechny příznivce turistiky a milovníky Šumavy zveme na výlet s cílem Černé a Čertovo jezero. Trasa je dlouhá 9 km s převýšením asi 100 metrů. Pro méně zdatné turisty je možné zvolit kratší a nenáročnou trasu téměř po rovině na Černé jezero a zpět, která je dlouhá 7 km. V případě zájmu bude možné využít sedačkovou lanovou dráhu na vrchol hory Pancíř (1214 m).

Odjezd v 8 hodin od restaurace "U Kaštanu", návrat ve večerních hodinách.

Cena: 200 Kč na osobu

Máte-li zájem, jsou ještě volná místa!

Středa 18. - 23. září - Výstava grafiky a kreseb Miloslava Nováčka

Pro všechny zájemce o výtvarné umění připravujeme výstavu k nedožitým 90. narozeninám mezinárodně oceňovaného grafika Miloslava Nováčka, který žil a tvořil ve Včelné.

Slavnostní vernisáž se koná ve středu v 18. září v 18 hodin v Kulturním domě ve Včelné. Úvodní slovo pronese akademický malíř Bořivoj Lauda a vystoupí členové folklórního souboru Úsvit.

Výstava potrvá do 23. září a bude otevřena denně od 13 do 18 hodin.

Připravujeme:

Sobota 2. listopadu - Jednodenní zájezd do lázní Bad Füssing v Německu

Tradiční výlet do lázní, které nabízejí regeneraci a odpočinek v otevřených a krytých bazénech s termální vodou.

Cena: 600 Kč (doprava, vstup na pět hodin, pojištění léčebných výloh)

V případě zájmu se můžete hlásit již nyní!


Inzerce: Kominictví Jung

Kominictví Jung nabízí všem uživatelům spalinových cest před zahájením topné sezóny provedení povinné kontroly za 400 Kč / průduch (konečná cena). Volejte na tel. 608 043 563.


Tištěná verze distribuována dne 10.9.2013
Elektronická verze vyvěšena dne 9.9.2013