Obecní zpravodaj 1/2014

OBSAH


Výše a úhrada místních poplatků na rok 2014

POPLATEK ZA ODPADY

Na rok 2014 se výše poplatku za komunální odpad nezměnila a činí 600 Kč na osobu. Poplatek se platí i za všechny byty, rodinné domy a rekreační objekty, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Od poplatku se osvobozují:

 1. děti narozené v příslušném kalendářním měsíci (od následujícího měsíce je povinnost zaplatit)
 2. třetí a další dítě do 18 let bez vlastního příjmu ve společné domácnosti
 3. nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, pokud bude prokázáno, že stavba není způsobilá k užívání či bydlení
 4. poplatníci, kteří se prokazatelně nezdržují v obci po celý rok a zároveň:
  • celoročně pobývají v zahraničí, nebo
  • mají trvalý pobyt na ohlašovně nebo jejich skutečný pobyt nelze zjistit
  • celoročně pobývají v sociálním, zdravotnickém či vězeňském zařízení mimo území obce, nebo
  • se prokáží úhradou poplatku za komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech v jiné obci, nebo
  • se prokáží zaplacením úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v jiné obci dle § 17 odst. 5 zákona o odpadech, nebo
  • se prokáží nájemní smlouvou a potvrzením vlastníka nebo správce objektu o placení poplatku za komunální odpad v jiné obci

Úleva ve výši 300 Kč se poskytuje studentům ubytovaným v místě studia mimo obec, kteří tuto skutečnost prokáží.

POPLATEK ZA PSY

Výše poplatku ze psů zůstává stejná jako loni - 150 Kč za prvního psa a 200 Kč za každého dalšího psa téhož držitele. U poživatelů důchodů, u nichž je důchod jediným zdrojem příjmů, jsou sazby 70 Kč za prvního a 100 Kč za každého dalšího psa. K poplatku se přihlašují psi starší 3 měsíců.

TERMÍN A ZPŮSOB ÚHRADY

Poplatky jsou splatné do 31. března. Pouze u poplatků za odpad za nemovitosti, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu, jsou splatné do 30. června.

Poplatek je možno uhradit bezhotovostně na účet obce Včelná u KB č.ú. 43-3945120267/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu, v bytových domech ještě doplněné o číslo bytu. Pokud neplatíte poplatky za celou domácnost, specifikujte, za které osoby jste uhradili, a to buď ve zprávě pro příjemce, nebo e-mailem na ou(a)vcelna.cz.

Poplatky je též možno uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ, Husova 212, a to přednostně v úředních hodinách: Po+St 7-12 a 13-17 hodin.

V kanceláři OÚ jsou též zdarma k vyzvednutí pytle na sběr plastů a nápojových kartonů.


Krátce ze zasedání obecního zastupitelstva dne 22. ledna

Hospodaření obce za rok 2013 skončilo s kladným zůstatkem 6,7 mil. Kč, především díky o 4 mil. Kč vyšším daňovým příjmům oproti loňskému roku. Na jaře budou zahájeny práce na stavbě kanalizace a vodovodu ve Čtyřech chalupách s cenou díla 10,5 mil. Kč. Další investice v letošním roce: oprava chodníku pod tratí s novou zastávkou MHD (po instalaci závor), vybudování kanalizační "stoky C" v Lesní kolonii, přeložka plynovodu z kanalizační šachty a dokončení opravy chodníku na tř. 5. května po ulici Sokolovského.

Zdeněk PETR, starosta obce


Odběr novinek

Nezapomeňte se přihlásit k odběru aktualit, upoutávek a upozornění obecního úřadu na e-mail. Stačí napsat na adresu ou(a)vcelna.cz a do předmětu či těla zprávy uvést "Odběr novinek".


Plesová sezóna v KD Včelná

Únor
  Sobota 8.2. - Ples Atletického klubu Včelná od 20 hodin. Hraje ROSA.
         Předtančení, tombola, vstupné 130 Kč. Rezervace na tel.
         736 601 703, p. Mikšovský, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
         Ples je nekuřácký!
  Pátek 14.2. - Ples obce Včelná - viz detailní pozvánka níže

Březen
  Sobota 1.3. - Ples ODS
  Pátek  7.3. - Maškarní ples SK Včelná

Pozvánka na obecní ples

Zastupitelstvo obce Včelná si Vás dovoluje pozvat na XXIV. OBECNÍ PLES

konaný ve spolupráci s místními podnikateli a živnostníky

v pátek 14. února 2014 od 20 hodin v Kulturním domě

K tanci hraje skupina Globus, vstupné 100 Kč

Dámská volenka, tombola

Místenky v kanceláři obecního úřadu, tel. 387 250 223


Kulturní a společenské akce

Leden

Čtvrtek 30. ledna - Divadelní přestavení "Jo, není to jednoduché"

Pochmurné zimní období nám zpříjemní herci divadelního souboru J. K. Tyla z Č. Budějovic. V jejich podání zhlédneme francouzskou konverzační komedii o vysokoškolském profesorovi, jenž se ve snaze neprozradit vztah se svou studentkou zamotal do pavučiny svých lží. Autor Jean-Claude Islert pro hru zvolil motto: Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena.

Vstupné: 100 Kč, snížené vstupné pro seniory 60 Kč.

Kulturní dům od 19.30 hodin.

Připravujeme:

Sobota 22. března - Kurz řemeslných dovedností - výroba košíků, podnosů a jiných výrobků z pedigu se zkušenou lektorkou paní Evou Tyrnerovou z Borovan. Cena kurzu je 150 Kč. Počet míst je omezený, máte-li zájem, přihlaste se již nyní!

Sobota 12. dubna - Jednodenní zájezd do největších termálních lázní Johannesbad v Německu. Pobyt pobyt v lázních je 6 hodin, cena je 600 Kč na osobu. Přihlásit se můžete již nyní!

Jarmila Mandžuková, místostarostka


Nábor fotbalistů

NÁBOR DĚTÍ - FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA

Fotbalový klub SK Včelná pořádá nábor mladých fotbalistů ročník narození 2005 a mladší.

Dle počtu trénujících dětí v jarní přípravě plánujeme již pro sezónu 2014/2015 přihlásit do soutěže mladší nebo starší přípravku.

Tréninky: Pondělí 17-18 hod. Středa 17-18 hod.

Bližší informace žádejte a nezávazné přihlášky posílejte během měsíce února na e mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zájemci o fotbal dorostu ročníků 1997-2000 hlaste se na tel. 603 173 999, p. Jiří Stejskal ml.!


INZERCE: Ranní roznos pošty

Pošta Boršov n/Vlt. hledá doručovatele ranního tisku pro horní Včelnou. Roznos do 7:30 v PO-SO (1-1,5 hodiny denně). Info na tel. 387 250 336.


INZERCE: Tvořivé kreslení aneb Jak v sobě objevit umělce

Vhodný i jako příprava na přijímací zkoušky na umělecké školy.

Místo: Včelná (České Budějovice), Husova 212

Čas: 27.2 - 2. 3. 2014 (každý den od 9 do 17 hod. s polední pauzou)

Pomůcky: fotografie svého obličeje o min. velikosti 18 x 11 cm (ostatní pomůcky jsou v ceně kurzu)

Cena: 2.500 Kč

Tento kurz není jen obyčejným kurzem kreslení. Překvapíte sami sebe, co všechno dokážete a kolik skrytých talentů máte. Tento kurz vám ukáže, že i Vy jste zdatným umělcem, zvláště pokud jste si do dneška mysleli, že neumíte nakreslit nic kromě základních dětských kreseb. Postupně projdeme témata, která rozvíjí vaše talenty a dovednosti, které běžně pravděpodobně nevyužíváte. Dozvíte se, jak je využít v běžném životě, jak si svět zjednodušit a jak obohatit svoje smyslové vnímání. Naučíte se vnímat detaily a svět jinak než doposud. Závěrečným dílem bude váš vlastní portrét podle fotografie. Přijďte si zkusit najít to, co o sobě ještě nevíte!

Další podrobnosti a ukázky prací z minulých kurzů najdete na www.petrasehnalova.cz.

Těším se na vás!


INZERCE: Hodinový manžel, hodinová žena

Grafická inzerce zde


Tištěná verze distribuována dne 28.1.2014
Elektronická verze vyvěšena dne 28.1.2014