Obecní zpravodaj 2/2014

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17. února

Zastupitelstvo obce schválilo zprávu o provedení inventarizace majetku obce Včelná k 31.12.2013. Veškerý majetek je řádně evidován a udržován a inventarizační komise neshledala rozdíly mezi skutečným a účetním stavem majetku.

Zastupitelé schválili též odpisy nepotřebných a opotřebovaných předmětů z majetku obce ve výši 88 tis. Kč a z majetku mateřské školy ve výši 5,7 tis. Kč.

Po rekonstrukci plynového topení v mateřské škole se meziročně uspořilo 144 tis. Kč. Tato úspora a další skutečnosti byly zohledněny v rozpočtových opatřeních č. 1 - 3/2014.

Na odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice byla s dotčenými orgány projednána změna Územního plánu Včelná č. 1.

Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace a vodovodu ve Čtyřech chalupách se stala firma SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice s nabídkovou cenou 10,4 mil. Kč. Stavba bude zahájena v květnu tohoto roku.

Aktuálně je vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby Úprava kmenové stoky C, tj. stavba kanalizační stoky podél trati v Lesní kolonii.

Je vyhotovena studie proveditelnosti chodníku v ulici Nádražní od nádraží ČD k restauraci U Kaštanu. Chodník s jedním přechodem bude vyžadovat přeložku několika lamp veřejného osvětlení.

Zdeněk PETR, starosta obce


Přijímací řízení do mateřské školy

Ve dnech 26. a 27. března 2014 v době od 10 do 11 a od 14 do 16 hodin bude ve 3. třídě MŠ Včelná možno vyzvednout žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V tuto dobu probíhají na škole "návštěvní dny", při kterých se mohou zájemci seznámit za doprovodu ředitelky s prostředím školy a organizací provozu. Vyplněné žádosti pak odevzdají rodiče do 4. dubna 2014 k rukám ředitelky. Kritéria přijímání jsou vyvěšena v MŠ, ve vývěskách obecního úřadu a zde.


Hromadný sběr odpadů

Jarní hromadný sběr nebezpečných, velkoobjemových a kovových odpadů se uskuteční v sobotu 5. dubna. Blíže v příštím zpravodaji.


Kulturní a společenské akce

Březen

Středa 12. března - "Čaj o páté" - Cestopisné a zážitkové povídání o Nepálu

Pojďme společně nahlédnout do pohádkové krajiny s největším množstvím osmitisícových velikánů, starobylých svatyní a chrámů, které mnohé napovídají o dlouhé historii této země. Průvodcem nám bude slečna Lucie Špatenková, učitelka a dobrovolnice, která ve vesničce Dahoo ve východním Nepálu strávila delší dobu.

Zasedací místnost od 17 hodin.

Sobota 22. března - Kurz řemeslných dovedností

Pořádáme kurz výroby košíků, podnosů a jiných výrobků z pedigu se zkušenou lektorkou paní Evou Tyrnerovou z Borovan. Cena kurzu je 150 Kč. Máte-li o kurz zájem, je nutné přihlásit se do 10. března.

Kulturní dům - klubovna od 13 hodin

Neděle 23. března - Návštěva muzikálu Mata Hari v Divadle Broadway

Zveme vás do pražského Divadla Broadway na původní český muzikál autorů Michala Davida a Lou Fanánka Hagena. Muzikál s hvězdným obsazením a dobrými recenzemi pojednává o životě známé exotické tanečnice a špionky Mata Hari. V hlavních rolích se představí Kateřina Brožová, Josef Vojtek, Marek Vašut, Jiří Langmajer, Marian Vojtko, Aleš Háma a další. Představení začíná ve 14 hodin, vstupenky jsou do 5. řady balkon střed.

Cena 600 Kč (doprava a vstupenka)

Odjezd ze Včelné v 9.45 hod, návrat do 20. hodiny.

V případě zájmu je nutné přihlásit se co nejdříve!!!

Neděle 30. března - Dětský maškarní karneval

Zábavné odpoledne pro děti s diskotékou, soutěžemi, bohatou tombolou a spoustou zábavy. Moderuje Josef "Pepa" Maxa.

Kulturní dům od 14 hodin

Duben

Sobota 12. dubna - Zájezd do termálních lázní Johannesbad v Německu

Termální lázně Johannesbad v Bad Füssingu patří k největším lázeňským komplexům v Evropě a k nejmodernějším léčebným centrům zaměřených především na léčbu pohybového aparátu.

Cena 600 Kč na osobu zahrnuje dopravu, vstupenku do lázní na 6 hodin a pojištění léčebných výloh.

Odjezd v 6.45 hodin ze Včelné (restaurace "U Kaštanu"), návrat okolo 21. hodiny. V případě zájmu je nutné přihlásit se do 10. března.

Jarmila Mandžuková, místostarostka


Plesy v KD Včelná

Sobota 1.3. - Ples ODS od 20 hodin. Hraje ROSA, předprodej vstupenek
         u p. Hájka, tel. 602 135 774
Pátek  7.3. - Maškarní ples SK Včelná 

Poděkování sponzorům obecního plesu

Zastupitelstvo obce Včelná děkuje touto cestou všem sponzorům obecního plesu konaného dne 14. února.


Úhrada místních poplatků

Připomínáme, že splatnost místních poplatků za psy a odpady je do konce března. Pouze u poplatku za odpady za objekty, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu, do konce června.

Číslo účtu obce: 43-3945120267/0100, jako VS platby uveďte číslo domu.

Informace k výši poplatků byla uvedena v lednovém zpravodaji, který je vyvěšen i na www.vcelna.cz. Děkujeme za včasnou úhradu poplatků.


Nábor fotbalistů

NÁBOR DĚTÍ - FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA

Fotbalový klub SK Včelná pořádá nábor mladých fotbalistů – chlapců i dívek ročník narození 2005 a mladší.

Dle počtu trénujících dětí v jarní přípravě plánujeme již pro sezónu 2014/2015 přihlásit do soutěže mladší nebo starší přípravku.

Tréninky: Pondělí 17-18 hod. Středa 17-18 hod.

Bližší informace žádejte a nezávazné přihlášky posílejte během měsíce února na e mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zájemci o fotbal dorostu ročníků 1997-2000 hlaste se na tel. 603 173 999, p. Jiří Stejskal ml.!


INZERCE: Dětské plavání

Grafická inzerce zde


INZERCE: Opravy oblečení

Nabízím drobné opravy a úpravu oblečení, šití záclon, závěsů a jiných drobnějších věcí za rozumné peníze.

Motrincová, tel. 737 119 795, Hraniční 255, Včelná


INZERCE: Prodej stolu

Prodám starý psací stůl (tmavší kaštanové barvy) 70x130 cm, výška 77 cm. 4 zásuvky, poškrábaná deska. Tel. 721 636 578 nebo 723 330 561. Včelná. Cena 200 Kč.


INZERCE: Prodejna Centrum

Prodejna CENTRUM nabízí mimo běžný sortiment:

 • Sezónní zboží - travina, cibuloviny, semena, sazečka, zeminy, hnojiva organická, ledek, sůl draselná, vápno dusíkaté, hnůj a jiná hnojiva.
 • Zahradní nářadí
 • Rozšířený sortiment - kuchyňka, krmení, galanterie a hračky
 • Velikonoční dekorace a jiné dárkové předměty (široký výběr)

Služby:

 • Čištění šatstva
 • Sazka - nové produkty her, výběrů a dobíjení mobilních telefonů
 • Dárkové balení

Novinka: Možnost platit kartou

Těšíme se na Vaši návštěvu!


INZERCE: Kominictví Jung

Kominictví Jung nabízí všem uživatelům spalinových cest provedení povinné kontroly včetně důkladného vymetení komína za 299 Kč/ průduch (konečná cena). Volejte na tel. 608 043 563.


Tištěná verze distribuována dne 24.2.2014
Elektronická verze vyvěšena dne 24.2.2014