Vytisknout tuto stránku

Obecní zpravodaj 4/2014

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 14. dubna

Za hojné účasti 16 občanů obce a dalších hostů projednali zastupitelé zprávu o daňových příjmech a plnění rozpočtu obce za první čtvrtletí roku. Z celkově rozpočtovaných příjmů 15,2 mil. Kč již obec letos obdržela 5,2 mil. Kč.

Hlavním bodem jednání bylo projednání výstavby kanalizace ve Čtyřech chalupách. Investiční záměr obce není možné v současné době zahájit, neboť dosud nebylo vydáno stavební povolení.

Zastupitelé souhlasili s udělením výjimky na zvýšení počtu dětí ve třídách Mateřské školy Včelná z 24 na 28.

Místostarostka podala informaci o dokončení opravy chodníku na tř.5.května v úseku mezi ulicemi Witthanova a Sokolovského, o získané dotaci od Jihočeského kraje na projekt "Včelenská kultura" ve výši 30.000 Kč a o stavu výběru místních poplatků na rok 2014.

Ing. Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


Výběr místních poplatků

Celkový předpis místních poplatků za odpady na rok 2014 činí 995 tis. Kč a za psy 42 tis. Kč. Zatím obec vybrala 847 tis. Kč.

V termínu splatnosti do 31. března doposud poplatky neuhradilo 60 domácností. Upozorňujeme, že v případě vyměření poplatku platebním výměrem, může být poplatek zvýšen až na trojnásobek.


Pozvánka na Běh lesem

Atletický klub Včelná pořádá v úterý 13.5.2014 "Běh lesem". Zúčastnit se mohou dvoučlenné hlídky dětí narozených v r. 1999 - 2005.

Na trati dlouhé 1200 m bude deset stanovišť, kde děti budou plnit úkoly. Otázky a úkoly jsou zaměřeny na přírodu a skautské znalosti a dovednosti. Propisovací tužku s sebou.

Prezentace je v 16 hodin na asfaltovém hřišti, start závodu bude v 16.30 hod. V každé kategorii první tři hlídky obdrží diplom a medaili. Po skončení závodu bude opékání špekáčků.

Zdeněk Mikšovský


Kulturní a společenské akce

Duben

Čtvrtek 24. dubna - "Čaj o páté" s Ladislavem Županičem

Zveme vás na příjemné setkání se známým českým hercem Ladislavem Županičem, který vytvořil řadu divadelních, filmových a dabingových rolí.

Vstupné dobrovolné!

Kulturní dům od 17 hodin

Sobota 26. dubna - Vítání občánků

Vítání občánků je v naší obci příjemnou tradicí a pokaždé je to radostná událost. V letošním roce přivítáme do naší obce celkem 17 dětí.

Kulturní dům od 14 hodin

Květen

Středa 7. května - Kladení věnců k pomníkům

Kladení věnců k pomníkům se uskuteční ve středu 7. května od 17 hodin u pomníku světových válek na třídě 5. května u zastávky MHD a od 17.15 hodin u pomníku Rudoarmějců na konci ulice Witthanova, kde byly provedeny úpravy vysázením nových dřevin.

Pondělí 19. května - "Čaj o páté" s Petrou Braunovou

Zveme vás na besedu s renomovanou českou spisovatelkou knížek pro děti i dospělé Petrou Braunovou. Na závěr besedy proběhne losování o knihu autorky Nejsem žádná lvice - životopisný román o legendární televizní hlasatelce Kamile Moučkové.

Více informací o autorce se dozvíte na jejích webových stránkách www.petrabraunova.cz.

Zasedací místnost obecního úřadu od 18 hodin.

Od 16 hodin proběhne v knihkupectví Kanzelsberger, Kanovnická ulice v Českých Budějovicích autogramiáda Petry Braunové, na kterou jste také srdečně zváni.

Středa 21. května - jednodenní zájezd pro seniory

Tradiční výlet včelenských seniorů do malebných míst jižních Čech. Odjezd v 7,30 hodin od restaurace "U Kaštanu".

Poplatek 150 Kč na osobu.

Přihlášky i platby u paní Jany Petrové, předsedkyně sociální komise.

Cyklus přednášek "Čaj o páté" je spolufinancován z grantu Jihočeského kraje.

Poděkování sponzorům

Děkuji touto cestou všem sponzorům, kteří podpořili dětský maškarní karneval: Potraviny FLOP Včelná o Prodejna CENTRUM Milena Frídová o Cukrárna BONA o Lenka Walischová.

Dále děkuji všem, kteří se aktivně zúčastnili akce Ukliďme si Včelnou!

Jarmila Mandžuková, místostarostka


INZERCE:

Každý čtvrtek v době 12,30-13,00 hodin přijíždí do obce pojízdná prodejna masa a uzenin přímo z jatek Vimperk - české maso i uzeniny. Stanoviště tř.5.května 25, u zastávky MHD Včelná.


Tištěná verze distribuována dne 18.4.2014
Elektronická verze vyvěšena dne 22.4.2014