Obecní zpravodaj 6/2014

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 9. června

Za účasti 8 zastupitelů a 11 hostů byla schválena účetní závěrka obce k 31.12.2013 s kladným výsledkem hospodaření 6.888.385,05 Kč a Závěrečný účet obce za rok 2013.

Bylo schváleno zakoupení příkopového mulčovače za cca 200 tis. Kč jako příslušenství ke stávajícímu traktoru. Umožní především efektivnější vysečení šikmých ploch, valů a stok v rozrůstající se obci.

Místostarostka informovala o přípravě stavby kanalizace Čtyři chalupy. Bylo opětovně zažádáno o vydání územní rozhodnutí a proběhlo jednání s firmou ČEPRO o podmínkách výstavby na jejich pozemcích za účasti právníků obou stran. Při jednání došlo ke kompromisnímu řešení sporných bodů.

Dále bylo zastupitelstvo informováno o plánované výměně plynovodu v ulici Nádražní v příštím roce. Investor firma E.ON společně s obcí Včelná se snaží se Správou a údržbou silnic dojednat, aby po dokončení prací byla zrekonstruována celá vozovka ulice Nádražní. Obec zároveň připravuje v Nádražní ulici projekt chodníku a ideálně by rekonstrukce inženýrských sítí, komunikace a chodníku probíhala v rámci jedné koordinované akce.

Místostarostka informovala o protokolárním převzetí oprav komunikací na ZTV pro 30 RD pod tratí od firmy Akupi. Zbývající oprava neodborně provedeného překopu komunikace v horní části ulice Dlouhé role bude provedena do konce roku 2014, v koordinaci s dokončením stavby ZTV pro 99 RD. Záruční doba na opravené komunikace bude prodloužena na 7 let.

Pod tratí na boršovské straně silnice tř.5.května probíhá stavba chodníku a přesunu zastávky MHD jako akce obce Boršov, na kterou obec Včelná přispívá. Paralelní chodník po druhé straně silnice aktuálně projektově připravuje obec Včelná.

Místostarostka předložila zprávu ředitelky Mateřské školy Včelná o proběhlém přijímacím řízení dětí do MŠ, z níž vyplývá, že ředitelka postupovala dle pravidel pro přijímání dětí stanovených obcí.

Stavba propojení kanalizace v Lesní kolonii podél železniční trati se kvůli neočekávaným technickým komplikacím (křižující inženýrské sítě) protáhne do konce měsíce června.

Zastupitelé diskutovali o svých představách o využití pozemku za budovou obecního úřadu. Stanovisko nebylo jednotné a zdá se, že toto téma zůstane novému zastupitelstvu do příštího volebního období.

Komunální volby 2014

Zastupitelé projednali počet zastupitelů pro další volební období 2014-2018 a ponechali jej na stávajícím počtu 9 členů zastupitelstva.

Komunální volby se s největší pravděpodobností uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014. Kandidátní listiny volebních subjektů pak bude třeba odevzdat na registračním úřadě, kterým je Magistrát města České Budějovice, nejpozději do 16 hodin dne 5. srpna 2014.

Obecní úřad nabízí všem volebním subjektům možnost roznosu volebních programů v rámci roznosu obecního zpravodaje.

Ing. Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve Včelné

Z celkového počtu 1387 zapsaných voličů jich odvolilo 303, což znamená volební účast 21,85 %. Odevzdáno bylo 300 platných hlasů. Níže výsledky stran, které obdržely aspoň jeden hlas, v pořadí podle počtu získaných hlasů:

 Název strany          Hlasů   %  
ANO 2011             67  22,33 
TOP 09 a Starostové        39  13,00 
ČSSD               27   9,00 
KDU-ČSL              26   8,66
Strana svobodných občanů     26   8,66 
ODS                25   8,33 
KSČM               21   7,00 
Česká pirátská strana       16   5,33 
Strana zelených          13   4,33 
Str.z.rozumu-Nechceme euro    10   3,33 
Úsvit přímé demokr. T.Okamury   10   3,33
NE Bruselu-Národní demokracie   6   2,00 
SNK Evropští demokraté       3   1,00
Volte Pravý Blok www.cibulka.net  3   1,00
Komunistická str.Československa  2   0,66
Věci veřejné            2   0,66
Koalice SP a NO!          1   0,33
Klub angažovaných nestraníků    1   0,33
LEV 21 - Národní socialisté    1   0,33
Česká strana národně sociální   1   0,33


Stavba ZTV pro 99 rodinných domů

Vážení občané Včelné, zejména pak Dlouhých rolí, jak jste jistě postřehli, tak stavba ZTV 99 RD Včelná se rozběhla. Krom generálního dodavatele společnosti Swietelsky spolupracují společnosti Strabag a Hochtief. S ohledem na brzký termín dokončení (15.10.2014) je na stavbě poměrně velmi čilý ruch a právě v této souvislosti bychom chtěli "sousedy" požádat o pochopení a shovívavost, byť se snažíme, aby byli probíhající stavbou obtěžováni minimálně.

Investor ZTV 99 RD, Včelná S+V


Oznámení obecní knihovny

Po dobu letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v pondělí, a to od 15 do 17 hodin.


Informace z mateřské školy

Opět uplynul další školní rok a měsíc červen se již tradičně vyznačuje mnoha zajímavými akcemi. Patří mezi ně velmi vydařené zábavné dopoledne ke Dni dětí a školní výlety. Děti, které odchází do 1. ročníku ZŠ, se byly podívat na interaktivní výstavě "Bzukot" v Českých Budějovicích. Druhý výlet absolvovaly všechny děti, a to do ZOO Hluboká n/Vlt. K milým záležitostem patří i rozloučení s "předškoláky", kteří nastupují od 1. září 2014 do ZŠ. Tento rok je to 12 dětí, a protože v průběhu školního roku ukončily předškolní vzdělávání v naší MŠ celkem 4 děti (z jiných obcí), mohlo být na školní rok 2014 / 2015 přijato celkem 16 dětí. MŠ obdržela 22 žádostí zákonných zástupců s trvalým pobytem v obci Včelná a při výběru bylo postupováno dle obcí předem stanovených kritérií.

Do konce roku chystáme ještě ukázku hasičské techniky v dopoledních hodinách a společné odpoledne rodičů s dětmi s opékáním buřtíků, které věnovala již poněkolikáté rodina Dědouchů, za což jim patří náš velký dík.

Dále bych ráda touto cestou poděkovala jménem kolektivu MŠ všem rodičům za dobrou spolupráci, sponzorské dary ve formě drobného materiálu na vzdělávací činnost, či odměny pro děti k různým příležitostem. Zejména děkuji za finanční dary od firmy TEEMO s.r.o., Dlouhé Role, Včelná - panu Dolejšovi, Jednotě České Budějovice, firmě ANA - AQUALINE s.r.o., Libčeves za sadu hracích tvarů (zprostředkováno p. Jezberovou) i divadelní společnosti "Máma a táta", která vždy část výtěžku z představení věnuje mateřské škole.

Přeji všem občanům Včelné krásné léto, příjemnou dovolenou a hodně odpočinku.

Bc. Dana Růžičková, ředitelka MŠ


Nakládání s odpady

Upozorňujeme, že tráva a větve patří pouze do kontejnerů na stanovišti za Kulturním domem, jiné místo k jejich uložení není určené!


Kulturní a společenské akce

Červen-Červenec

Sobota 28. června - zájezd do Průhonic: Z důvodu malého zájmu se ruší.

Sobota 19. července - Generálka císaře Napoleona - Týn nad Vltavou:

Vzhledem k malému zájmu se zájezd na představení ruší.

Srpen

Sobota 2. srpna - Oslava 230 let založení obce a sportovní den

Společně oslavíme 230. výročí od založení naší obce a současně proběhne tradiční sportovní den. Akce se koná v areálu sportovního klubu a můžete se těšit na celodenní bohatý program:

Turnaj v metané, turnaj v kopané, vložen bude zápas minipřípravky a starých pánů, vystoupení včelenských mažoretek. K poslechu bude hrát dechová hudba Kameňáci, večer hraje skupina HE band. Po celý den pro děti skákací hrad a výstava historických fotografií a kronikářských archiválií obce.

Poděkování

Děkujeme touto cestou panu Miroslavu Hrníčkovi za sponzorský dar na dětský den pořádaný 1.6.2014.

Jarmila Mandžuková, místostarostka


Pozvánka k sousedům

- Kamenný Újezd -

Slavnostní vernisáž společné výstavy obrazů proběhne v pátek 20. června v 18.00 hodin. Výstava bude dále otevřena denně od 21. do 24. června v pracovní dny od 13.00 do 18.00 hodin, v sobotu a v neděli od 10.00 do 18.00 hodin. Zasedací místnost v domě č.p. 55 (naproti bývalému kinu).

- Boršov nad Vltavou -

U příležitosti 100. výročí zahájení válečného konfliktu v letech 1914 - 1918 vás zveme na odhalení pamětní desky rodáka, italského legionáře Martina Krejčího popraveného rakouským polním soudem v italském Coneglianu v roce 1918.

Neděle 22. června v 10.30 hodin, park v Poříčí.

Jarmila Mandžuková, místostarostka


INZERCE: Pojízdná prodejna masa

Každý čtvrtek v době 12,45-13,20 hodin přijíždí do obce pojízdná prodejna masa a uzenin přímo z jatek Vimperk - české maso i uzeniny. Stanoviště tř.5.května 25, u zastávky MHD Včelná.


INZERCE: Prodejna CENTRUM

nabízí mimo běžný sortiment toto sezónní zboží:
Zahrada:
    - hnojiva organická, granulovaná i tekutá
    - postřiky proti škůdcům, granule na hubení slimáků
    - netkaná textilie, plachty, rohože-rákos, nářadí
    - násady, zemina a travina
Bazény - chemické přípravky, sběrač nečistot
Grilování - uhlí, brikety, desky a grilovací jehly
Hračky - dětské zahradní nářadí, nafukovací kruhy, rukávy, bazénky ap.
Ostatní - přípravky na klíšťata, komáry, víčka zavařovací
Služby - terminál Sazka, sběrna čištění prádla, balicí dárková služba
     Rozšířený sortiment dárkového a dekoračního zboží
     Možnost platit kartou.
Novinky - česká zahradní keramika dekorativní i osazovací
    - rozšířený sortiment hrnkových, zahradních a balkonových květin
Těšíme se na Vaši návštěvu! Telefon: 387 250 213. 


Tištěná verze distribuována dne 18.6.2014
Elektronická verze vyvěšena dne 18.6.2014