Obecní zpravodaj 7/2014

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 7. července

Informaci o hospodaření obce za 1. pololetí podala místostarostka obce. Příjmy se naplňují dle očekávání, oproti minulému roku jsou daňové příjmy o 477 tis. Kč vyšší. Výdaje jsou naplňovány plynule dle rozpočtu a na účtě zůstává rezerva na plánované investiční akce letošního a příštího roku.

Zdárně byla dokončena stavba propojení kanalizace v Lesní kolonii podél železniční trati, včetně obnovy povrchu komunikace a osetí zelených pásů travinou. Žádáme občany, aby neparkovali na nově osetých plochách! Osivo se ničí, vyjíždějí se hluboké koleje a na komunikaci se vytahuje bahno!

Obec aktuálně zvažuje způsob obnovy hřiště u železniční trati.

Dokončovací práce probíhají i na stavbě nové příjezdové zastávky MHD a chodníku pod tratí na tř.5.května, na "boršovské" straně. Kolaudace a začátek užívání nové zastávky se očekává na konci července.

Zastupitelstvo obce Včelná schválilo provedení rekonstrukce 60 m kanalizačního sběrače 'C' dimenze DN1000 v lokalitě Dlouhé role firmou Čevak a.s. v rámci smlouvy o provozování vodohospodářské soustavy obce.

V uplynulých dnech byly v ulici Lesní (část podél lesa) instalovány přírodní lavičky s opěradly vyrobené ze smrkových kmenů. Zpříjemní procházku kolem lesa o možnost posezení.

Ing. Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


Orientační běh ve Včelné

V sobotu 30. srpna od 15 do 18 hodin se v katastru obce Včelná bude konat závod jednotlivců na zkrácené trati v orientačním běhu. Shromaždiště závodníků bude na panelové cestě u vodojemu přístupného z konce ulice Sokolovského (pro automobily pouze od Roudného.)

Pořádá oddíl orientačního běhu Sportovního klubu Policie Č. Budějovice.

Bližší informace a přihlášky na pcb.wgz.cz pod heslem JIHOR 2014.


Kulturní a společenské akce

Srpen

Sobota 2. srpna - Oslava 230 let založení obce a sportovní den

Program:

  • 8:00-14:30 mezinárodní turnaj v metané
  • 9:00 oficiální zahájení
  • 9:00 fotbalový zápas přípravek
  • 9:45 začátek fotbalového turnaje mužů: Sokol Kamenný Újezd B, Sokol Boršov nad Vltavou, AKRA České Budějovice, SK Včelná
  • 12:15 vystoupení mažoretek
  • 12:30 fotbalový zápas staré gardy Včelná - Kamenný Újezd
  • 15:00 finále fotbalového turnaje mužů
  • 14:00-16:00 vystoupení dechové kapely Kameňáci
  • 20:00 - vystoupení hudební skupiny HEBAND
  • po celý den v tělocvičně výstava archiválií k výročí založení obce

Září

Středa 10. září - Setkání s Lenkou Holas Kořínkovou

Zveme vás na příjemné setkání se známou osobností Lenkou Holas Kořínkovou. Vstupné dobrovolné.

Kulturní dům od 17 hodin.

Jarmila Mandžuková, místostarostka


Pozvánky k sousedům

- Boršov nad Vltavou - Zveme vás do Záhorčic, kde boršovští ochotníci odehrají divadelní hru "Traktor". Premiéra je 19. července, další představení proběhnou 1., 9. a 16. srpna. Začíná se od 20 hodin občerstvením (klobása, obloha, pivo nebo nealkoholický nápoj), vlastní hra začíná po 21. hodině se stmíváním. Vstupné je 100 Kč.

- Kamenný Újezd -

Obec baráčníků pořádá v sobotu dne 19. července od 14 hodin v parku na náměstí ZAHRADNÍ SLAVNOST. K tanci a poslechu zahrají Babouci, dále vystoupí soubor Radost a od 20,00 hodin budou hrát Kameňáci. Vstupné: 100 Kč.

V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v místní sokolovně.

- Selské slavnosti Holašovice -

Malované štíty stavení holašovické návsi se stanou již po šestnácté dobovou kulisou Selských slavností, na které se každoročně sjíždí umělci lidových řemesel. Selské slavnosti na holašovické návsi začínají v pátek 25. července ve 12 hodin a pokračují v sobotu a v neděli vždy od 8.30 hodin bohatým celodenním kulturním programem. Vstupné 100 Kč.


INZERCE: Pískovna Vrábče

Nabízí kromě různých druhů písků, praných štěrků a mulčovací kůry také kátrovanou zeminu v akci za 325 Kč/t a ukládání stavebního odpadu a zeminy za 60,50 Kč/t. Kontakt: 387 250 088, 606 822 601. Web: www.spbohemia.cz.


Tištěná verze distribuována dne 14.7.2014
Elektronická verze vyvěšena dne 14.7.2014