Obecní zpravodaj 8/2014

OBSAH


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 11. srpna

Za účasti 8 zastupitelů a 4 hostů bylo zhodnoceno dosavadní plnění rozpočtu obce. Propad daňových příjmů v měsíci červenci znamená meziroční pokles příjmů za prvních sedm měsíců roku o 265 tis. Kč.

Místostarostka informovala zastupitele o zdárném vyjednání smluvních podmínek k budoucímu provedení stavby kanalizace ve Čtyřech chalupách s firmou Čepro a.s. Na stavbu však ještě není vydáno územní rozhodnutí.

Místostarostka též informovala o časovém horizontu dokončení chodníků na tř.5.května od tratě k zastávce MHD na "boršovské" straně a od tratě k nové ulici Jiřičkova na "včelenské" straně. Stavební práce by mohly být po projektové a povolovací fázi zahájeny na jaře příštího roku.

Zastupitelstvo schválilo odprodej dvou pozemků o výměře 2 m2 a 17 m2 k vypořádání vzniklých majetkoprávních nesrovnalostí se soukromými osobami.

Zabývalo se i několika dalšími žádostmi o odprodej či směnu větších či menších pozemků ve veřejném prostoru a vesměs si do příštího zasedání vyžádalo podrobnější podklady pro své rozhodnutí.

Rozhodnutí bylo přijato ohledně projednávaného odprodeje pozemků před řadovkou v Lesní kolonii. Záměrem obce bylo je odprodat jako celek majitelům sousedících nemovitostí. Avšak vzhledem k tomu, že pouze jeden z nich byl schopen akceptovat zastupitelstvem nabídnutou cenu, bylo od prodeje všech pozemků odstoupeno.

Zastupitelé zamítli žádost zájemce z Českých Budějovic o pronájem pozemku u restaurace U Kaštanu pro zřízení stánku se zmrzlinou, především vzhledem k tomu, že na pozemku nejsou požadované přípojky elektřiny ani vody a kanalizace.

Zastupitelstvo schválilo zpracování územní studie na podmíněně zastavitelnou plochu v areálu podniku Sigma České Budějovice s.r.o. Řešené území sousedí s ulicí Na Vyhlídce. Náklady na pořízení studie ponese žadatel firma Sigma.

Diskutována byla otázka provedení koncesního (výběrového) řízení na provozovatele vodohospodářské soustavy obce. Rozhodnutí v této věci bylo přesunuto na další zasedání obecního zastupitelstva, jehož předběžný termín byl stanoven na 8. září 2014.


Nabídka roznosu volebních materiálů

Volební subjekty, které chtějí využít nabídku obecního úřadu na bezplatný roznos volebních materiálů, by je měly dodat do pátku 12. září. Budou rozneseny v týdnu od 15. září společně s obecním zpravodajem, který vychází v nákladu 650 kusů. Termín komunálních voleb je 10. - 11. října 2014.

K ulehčení roznosu prosíme dodejte tištěné materiály nejlépe složené do formátu A5 (jako obecní zpravodaj).


Rušení nočního klidu

V poslední době se na mne obracejí občané, kteří si stěžují na opakované rušení nočního klidu v místě dětského hřiště, které se nachází v obytné zóně v ulici Sokolovského. Schází se tam skupinky mladých lidí a jejich hlučné chování řešila i Policie ČR.

U vchodu byl proto vyvěšen aktualizovaný provozní řád hřiště se zákazem používání hřiště v době nočního klidu (od 22 do 6 hodin). Upozorňujeme též na platící zákaz kouření na dětském hřišti.

Osobně budu také provádět kontroly této lokality, ale přesto bych chtěla apelovat na rodiče, aby se více zajímali o to, kde jejich děti tráví volný čas a jak se chovají k ostatním občanům.

Ing. Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


Dopravní bezpečnost v obci

S problémem překračování povolené rychlosti nejen na hlavní komunikaci, která vede přes Včelnou, ale i uvnitř obce se setkáváme každý den. Obdrželi jsme podněty od občanů na snížení rychlosti na komunikacích uvnitř obce maximálně na 30 km, toto opatření však podle informací z dopravního inspektorátu nelze plošně aplikovat.

Ale lze se právem domnívat, že ani osazené značky či instalované měřiče rychlosti automaticky nepřinesou snížení rychlosti a slušné chování řidičů. Přitom to je tak jednoduché - vždyť normální je jezdit bezpečně a ohleduplně!

Zvláště je třeba v obci dodržovat pravidlo přednosti zprava a brát ohled na malé i velké cyklisty a chodce.

Ing. Jarmila Mandžuková, místostarostka obce


Ořez dřevin přesahujících do veřejného prostoru

Žádáme tímto majitele nemovitostí, aby provedli ořez svých dřevin, které přerůstají do komunikací či pásů veřejné zeleně.

Pod větvemi nelze projíždět s žacím strojem či sekačkou a v komunikacích větve zužují průjezd či průchod.

Za provedení ořezu předem děkujeme.


Termín hromadného sběru

Termín podzimního hromadného sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude 25. října 2014. Blíže v říjnovém zpravodaji.


Aktualizace seznamu služeb a živností

Obecní úřad připravuje aktualizaci seznamu služeb a živností v obci, který je uveřejněn na webových stránkách obce (www.vcelna.cz). Pokud je v seznamu uvedena vaše firma a činnost již nevyvíjí, stejně tak, pokud jste začali poskytovat služby a chcete být uvedeni v seznamu, oznamte to prosím na obecní úřad. Textová i grafická úprava je zdarma.

Plánujeme i vydání v tištěné podobě, o kterém budete včas informováni.


Letecké cvičení NATO

Armáda České republiky oznamuje, že ve dnech 8. - 12. září 2014 bude na území ČR denně od 9 až do 23 hodin probíhat cvičení vzdušných sil NATO s názvem "Ample Strike 2014" (Plný úder). Největší aktivita v jižních Čechách bude u letiště v Bechyni a na střelnici Boletice na Českokrumlovsku, ale přelety se očekávají i nad naší oblastí.


Kulturní a společenské akce

Září

Středa 10. září - Setkání s Lenkou Holas Kořínkovou

Zveme vás na příjemné setkání se známou osobností Lenkou Holas Kořínkovou, která bude mít přednášku na téma "Ekologie duše" a k tomuto tématu napsala:

Kdykoliv použiji tento výraz, lidé se zamyslí a zeptají: "…ekologie duše? Co to znamená?" Všichni ví, co je to ekologie jako taková, tak proč by se neměla týkat i jiných oblastí, než jen životního prostředí? Ekologie, tj. čistota, nezaneřáděnost, se může týkat také těla, mysli i duše. Je neuvěřitelné, co jsou lidé schopni vpouštět si do těla , třeba v podobě stravy, a také do mysli a duše, třeba v podobě informací, které přijímají ať už formou čtení, sledování TV, chození do kina, dialogu s lidmi… I to je strava, o jejíž kvalitě a výběru rozhodujeme sami. …stejně jako o tom, co a jak říkáme… Neboť to, co vyslovujeme zpětně působí na to, jak myslíme. Jak si ekologii duše "zajistit"? a zkvalitňovat? O tom na našem setkání. Těším se. Lenka Holas Kořínková

Po přednášce bude prostor i na vaše dotazy a na závěr proběhne losování o knihu autorky.

Kulturní dům od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Neděle 21. září - Naučná stezka lesem pro děti s rodiči "Tajuplný les"

Na děti čeká 10 lesních stanovišť, na kterých budou plnit znalostní a dovednostní úkoly.

Akce bude probíhat u areálu Sportovního klubu Včelná u hřiště na metanou od 10 hodin (celý den). V odpoledních hodinách společné opékání buřtů.

Za pořadatele zve Kamil Feitl

Středa 24. září - Křest kalendáře na rok 2015

Přijměte pozvání na křest nového včelenského kalendáře na rok 2015, který proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu od 17 hodin.

Říjen

Sobota - 4. října - Den pro ženy

Chcete si užít den jen pro sebe? Připravujeme pro všechny ženy den naplněný bohatým programem, rukodělnými kurzy, poradenstvím s možností nákupu kosmetiky, ekologické drogerie, knih a dalších zajímavých výrobků.

Akce proběhne v kulturním domě v době od 9 do 18 hodin.

Jarmila Mandžuková, místostarostka


INZERCE: Potraviny - večerka

Navštivte nově otevřenou prodejnu potravin - večerku na tř.5.května 5 (bývalá prodejna u Háků). Provozní doba:

Ne - Čt od 7:00 do 20:00

Pá - So od 7:00 do 21:00.


INZERCE: Pojízdná prodejna masa a uzenin

Každý čtvrtek v době 14,45-15,20 hodin (pozor změna) přijíždí do obce pojízdná prodejna masa a uzenin přímo z jatek Vimperk - české maso i uzeniny. Stanoviště tř.5.května 25, u zastávky MHD Včelná.


INZERCE: Kominictví

Kominictví Miroslav Jung České Budějovice nabízí předsezónní kontroly čištění komínů na tuhá a plynná paliva, včetně vyhotovení zprávy. Tel. 608 043 563.


INZERCE: Rozvoz obědů

Restaurace Makro České Budějovice nabízí rozvoz obědů v zatavených krabičkách. Na stránkách www.krabickycb.cz je na každý den možnost výběru ze 3 jídel, některé možno připravit i bez lepku. Cena 70 Kč bez polévky, 80 Kč s polévkou. Rozvoz zdarma.

Objednávky na tel. 705 275 630 (i SMS zprávy).


INZERCE: Zábavy v Opalicích

Občerstvení U Pily Opalice č. 14 u Kamenného Újezda

Zveme Vás na akce:

16.8. – Rocková zábava s kapelami ARAXA a FIESTA rock

23.8. – Country zábava s PAVLÍNOU JÍŠOVOU a přáteli. Jako host kapela REJDAŘI.

Na zábavách na vás čekají pečené a grilované dobroty (selata, krůty, klobásy aj.) Pivo BERNARD a SVIJANY. Začátky zábav od 19 až 20 h bude plakátováno.