Obecní zpravodaj 11/2014

OBSAH


Představení nového vedení obce

Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva dne 10. listopadu 2014 byla zvolena starostkou obce ing. Jarmila Mandžuková. Neuvolněným místostarostou byl zvolen mgr. Kamil Feitl.

Ing. Jarmila Mandžuková

Vážení občané, děkuji vám za podporu a vyjádřenou důvěru. Vážím si toho a je to pro mne silnou motivací a závazkem pro mou práci ve funkci starostky obce.

Můžete se na mne obracet prostřednictvím kanceláře obecního úřadu obec(a)vcelna.cz, tel. 387 250 223, nebo přímo na starosta(a)vcelna.cz, mobil 602 469 702.

Ing. Jarmila Mandžuková, starostka obce

Mgr. Kamil Feitl

Při výkonu své funkce počítám s tím, že kromě zastupování starostky v době její nepřítomnosti se i na mne občané mohou obracet se svými přáními, žádostmi či stížnostmi. Neváhejte mne tedy kontaktovat na e-mail mistostarosta(a)vcelna.cz. Bydlím v Nádražní ulici, telefonní číslo bude upřesněno v příštím zpravodaji.

Mgr. Kamil Feitl, místostarosta obce
Ustavení výborů a komisí obce

(Kurzívou pro přehlednost uvedeni ti, kdo nejsou zastupiteli)

Finanční výbor:
   předseda  - Ing. Karel Pokorný
   členové   - Petr Sukdol, Jaroslav Bílek, Roman Zajíček, Antonín Krajčír Kontrolní výbor:
   předsedkyně - Miroslava Stránská
   členové   - Jan Lexa, Jan Voráček Komise kulturní a sociální:
   předseda  - Mgr. Kamil Feitl
   členové   - Ing. Alice Nejedlá, MUDr. Iveta Sukdolová, Vendula Blažková Komise územního rozvoje a životního prostředí:
   předseda  - Petr Průša
   členové   - Michal Šlinc, Vladimír Sahan Komise pro sport a volný čas:
   předseda  - Ing. Stanislav Pražák
   členové   - Jiří Vavroch, Radek Vazda, Milan Cvach, Zdeňka Komzáková 


Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 21. listopadu

Zastupitelstvo obce Včelná schválilo svůj jednací řád.

Dále schválilo cenu vodného a stočného na rok 2015 takto:

Vodné pevná složka 414 Kč, pohyblivá složka 35,00 Kč/m3;

Stočné pevná složka 276 Kč, pohyblivá složka 27,84 Kč/m3.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH a oproti roku 2014 došlo k nárůstu ceny o 1,26 Kč/m3.

Zastupitelé projednali návrh rozpočtu obce na rok 2015, který bude schvalován na příštím zasedání zastupitelstva. Navrženy jsou příjmy ve výši 15.521.797 Kč, výdaje 27.039.905 Kč, přičemž rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt ze zůstatku hospodaření minulých let.

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k provádění rozpočtových opatření, a to na výdajové straně maximálně do 200 tis. Kč, u příjmů bez omezení výše. Důvodem je, že rozpočtová opatření především technického charakteru je třeba provádět častěji, nežli se schází zastupitelstvo.

Starostka informovala o kolaudaci základní technické vybavenosti (ZTV) pro 99 rodinných domů pod tratí soukromého investora Včelná S+V s.r.o. Přehled nových parcel naleznete na stránkách www.pozemky-vcelna.cz. V tomto ZTV zastupitelstvo pojmenovalo novou ulici Okružní. V souvislosti s předpokládaným dopravním zatížením komunikací při stavbě nových domů byla diskutována možnost omezení průjezdu ulicí Tikalova.

Bylo diskutováno o možnosti zavést do domácností popelnice na bioodpad. Vzhledem k vyšší ceně této služby bude proveden průzkum zájmu mezi občany.


Obec a jubilanté

Vážíme si starších občanů, neboť z jejich celoživotní práce vznikly hodnoty, v nichž žijeme, a patří jim za to vděk a úcta. Nové vedení obce chce zachovat všechny tradiční a oblíbené akce pro seniory, jako je jarní výlet a předvánoční setkání, ale i gratulace k významným životním výročím.

Každý jubilant obdrží písemné blahopřání a poukázku na nákup v prodejně FLOP ve výši 200 Kč (při výročí 70 a 75 let věku) a 300 Kč (při výročí 80 let a poté každý rok).

Pokud se jubilant bude chtít setkat osobně se zástupci obce, uvítáme, když vysloví pozvání on nebo jeho rodina s alespoň týdenním předstihem. Velice rádi, ať starostka ing. Jarmila Mandžuková nebo místostarosta mgr. Kamil Feitl přijdeme osobně popřát.

Jarmila Mandžuková, starostka


Prodej kalendáře obce na rok 2015

Kalendář obce na rok 2015 s názvem "Pohledy do současnosti" je možno zakoupit za 50 Kč na OÚ Včelná, v prodejně Centrum a hostinci U Petrů.

Jedná se o stolní měsíční kalendář s vystřihnutelnými pohlednicemi.


Kulturní a společenské akce

Listopad

Neděle 30. listopadu - Kurz řemesel - vánoční dekorace Chcete si vyrobit adventní věnec či jinou vánoční dekoraci a nevíte si s tím rady? Právě pro vás je připraven oblíbený kurz zkušené lektorky paní Petry Baštýřové z Borovan. Můžete si s sebou přinést větvičky chvojí a stálezelených dřevin, ostatní materiál bude k dispozici. Každý účastník kurzu obdrží příspěvek ve výši 100 Kč na jeden výrobek, ostatní náklady hradí lektorce kurzu. Na kurz je nutné přihlásit se předem, je ještě několik volných míst. Kulturní dům ve 14 a v 15:30 hodin.

Prosinec

Pondělí 1. prosince - Rozsvícení vánočního stromu

U rozsvíceného vánočního stromu společně zahájíme advent - nejkrásnější období roku, zazpíváme si koledy a zahřejeme se svařeným vínem. Tradičně se sejdeme před restaurací "U Kaštanu" v 17 hodin.

Neděle 7. prosince - Mikulášská nadílka

spojená s pohádkou v podání Divadélka Táta a Máma ze Včelné.

Kulturní dům od 16 hodin. Vstupné dobrovolné

Středa 10. prosince - Předvánoční setkání seniorů

Všichni včelenští senioři jsou srdečně zváni na předvánoční setkání s kulturním programem a občerstvením.

Kulturní dům od 16 hodin


Bavte se pohybem

Nejtěžší bývá začít! Zkuste nastartovat změnu životního stylu na začátku nového roku a s námi. Od 8. ledna 2015 bude každý čtvrtek pokračovat oblíbený dynamický taneční fitness program - FITNESS DANCE, na který bude navazovat cvičení BODY BALANCE spojující posilovací, protahovací a uvolňovací cviky. Toto cvičení je vhodné pro všechny ženy bez rozdílu věku a fyzické zdatnosti.

FITNESS DANCE od 17.00 do 18.00 hodin

BODY BALANCE od 18.10 do 19.10 hodin

Lektorka: PhDr. Markéta Elichová. Cena jedné hodiny je 50 Kč.


Turnaj ve stolním tenise

V sobotu 6.12.2014 se v kulturním domě koná 4. ročník Vánočního turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise o pohár starostky obce.

Začátek: děti a ženy v 10,00 hod., muži ve 13,00 hod.

Zápisné: děti 20,- Kč, ženy a muži 50,- Kč. Občerstvení zajištěno.

Přihlásit se můžete na adrese pincesvcelna(a)seznam.cz.


Nové kontejnery na kovové obaly

V nejbližších dnech budou na třech stanovištích v obci rozmístěny stříbrné kontejnery na kovy: u OÚ, u MŠ a u bytovek na Dlouhých rolích.

Do kontejnerů patří:

– nápojové plechovky, vymyté konzervy od potravin

– tuby, umyté uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů

– další kovové předměty

Do kontejnerů NEPATŘÍ:

– tlakové kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, PUR pěny atd.

– kovové obaly od barev, benzínu a motorových olejů.

Kontejnery poskytla bezplatně společnost .A.S.A. Třídění kovových obalů je dalším krokem ke snížení objemu směsného komunálního odpadu.


Kontejnery na trávu, listí a větve

Vzhledem ke konci vegetačního období bude provoz kontejnerů na trávu, listí a větve letos ukončen dne 5. prosince.


INZERCE: Prodejna CENTRUM

Kontakty: Witthanova 300, Včelná, tel. 387 250 213

Mimo základní zboží nabízíme sezónní zboží, a to:

 • Různé vánoční přízdoby, podklady, korpusy, florex, drátky, tavné pistole, náplně a jiné doplňky na vlastní výrobu dekorací a adventních věnců a výzdob
 • Svíčky - adventní, čajové, vonné, konické ap.
 • Hotové věnce a jiné vánoční doplňky (sisál, peříčka, lýka ap.)
 • Prskavky, háčky, řetězy ap.
 • Domácí potřeby - louskáčky, kráječ vařených brambor, rádélka, tvořítka na cukroví, formičky, stěrky, zdobičky, vykrajovačky, sáčky na perníky
 • Papírnictví - pečicí papír, izolepy, lepidla, sáčky na tlačenku
 • Balicí materiál - dárkové papíry, sáčky, tašky
 • Vánoční přání + poštovní známky.
 • Textil - stuhy velký výběr, vánoční organza, korálky a spousta různých dekorací a doplňků
 • Hračky, krmení pro zvířátka, ložní kapesníky, utěrky, ubrusy aj.
 • Vánoční ozdoby, umělé stromky
 • Vánoční hvězdy živé i umělé.
 • SLUŽBY - Sazka, mimo jiné Vánoční losy
 • Dárková balicí služba

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme klidné vánoční svátky.