Obecní zpravodaj 2015

12/2015
(PDF) 
Slovo starostky – Informace z jednání zastupitelstva dne 7.12. – Odpady nově – Zprávičky z mateřské školy – Ohlédnutí za Mikulášským během – Jízdní řád autobusu MHD – Kulturní a společenské akce – Plesová sezóna v Kulturním domě – Pozvánka na 26. obecní ples – Prodej kalendáře na rok 2016 – Taneční kurzy pro dospělé –  Inzerce: Prodejna potravin DIPA s.r.o.
11/2015
(PDF) 
Slovo starostky – Cena obce Včelná - Odpady a naše peníze - Ceny vodného a stočného v roce 2016 - Ukončení provozu kontejnerů na listí - Kalendář na rok 2016 - Pozvánky na společenské akce - Ohlédnutí a poděkování - Pozvánka na taneční večery - Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ - Inzerce: Přijmeme prodavačku, Prodejna Centrum, Kominictví, PC kurz pro seniory.
10/2015
(PDF) 
Slovo starostky – Kotlíkové dotace – Pozor na podomní prodejce elektřiny a plynu – Pozvánky na společenské akce – Podzimní hromadné sběry odpadů – Svozy bioodpadů – Inzerce: Kominictví, Servis chlazení, Staviva, Horečka páteční noci 29.
9/2015
(PDF) 
Slovo starostky – Ze zasedání zastupitelstva dne 24. srpna a 7. záříBavte se pohybem – Pozvánky na společenské akce – Ohlédnutí za Tajuplným lesem a poděkování Zprávy z mateřské školy – Pozvánka na projednání studie úprav prostoru za OÚ – Inzerce: Zajištění péče
8/2015
(PDF) 
Slovo starostky: Peníze jsou věčným tématem – Slovo místostarosty: Zhodnocení devíti měsíců účinkování zastupitelstva – Ze zasedání zastupitelstva – Studie multifunkčního prostoru za obecním úřadem – Přijmeme stavebního technika – Hasičský zásah v lese – Termín hromadného sběru odpadů – Pozvánky na společenské akce – Připomínky k jízdnímu řádu MHD – Den otevřených dveří Čepro – Bavte se pohybem! – Obec a jubilanté – Poděkování SK Včelná – Parkování na chodnících a zelených pásech
7/2015
(PDF) 
Ze zasedání zastupitelstva (příjmy, rekonstrukce sociálních zařízení v mateřské škole, úprava hřiště v Lesní kolonii, Strategický plán rozvoje obce, komunitní dům, park, fit park, prostranství před kulturním domem a zázemí pro hostinskou činnost v KD) – Informace obecní knihovny - Úřední služby obecního úřadu - Krádeže kol - Nadměrné obtěžování hlukem - Ohlédnutí za kulturními akcemi - poděkování - Kulturní a společenské akce – INZERCE: Výuka angličtiny, přívěsný vozík, geodetická kancelář, kominictví
6/2015
(PDF) 
Ze zasedání zastupitelstva (změna ÚP č. 2, Závěrečný účet, rekonstrukce sociálních zařzení MŠ) – Poplatky za odpady a psy – Upozornění k likvidaci bioodpadu – Místní rozhlas – Strategický plán rozvoje obce – pozvánka – Provozní řád kulturního domu – Kulturní a společenské akce – Ohlédnutí za akcí Ukliďme si Včelnou! – Rozesílání e-mailových novinek a upozornění – INZERCE: Pronájem zahrádky, kominictví
4/2015
(PDF) 
Ze zasedání zastupitelstva (Územní studie Čtyři chalupy, obdržené dotace) – Termín splatnosti poplatků – Veřejné projednání Jižní tangenty – Kulturní a společenské akce – Poděkování sponzorům dětského karnevalu – Poděkování sponzorům maškarního plesu – Soutěž "Kalendář roku 2015" – Přijímací řízení do mateřské školy – Svícení veřejného osvětlení v zatím neobydleném ZTV – Přemístění stanovišť kontejnerů – Pozvánka na Běh lesem – Fandíme třídění odpadu – Ukliďme si Včelnou – Hromadné jarní sběry odpadů – INZERCE: Koncert pro všechny smysly
3/2015
(PDF) 
Ze zasedání zastupitelstva (audit, dotace na zabezpečení MŠ, pořízení žacího stroje) – Zápis do MŠ – Kulturní, společenské a sportovní akce – Výkon funkce přísedícího soudce – Třídění bioodpadu – Jarní úklid veřejných prostranství – INZERCE: Horečka páteční noci 28. 
Příloha: Dotazník ke strategii rozvoje obce
2/2015
(PDF) 
Ze zasedání zastupitelstva (kanalizace Čtyři chalupy, tlak vody, rozšíření MŠ, Jižní tangenta) – Uzavírka železničního přejezdu a provoz MHD – Změna v poskytování poštovních služeb – Kulturní, společenské a sportovní akce a poděkování – Vlajka pro Tibet – Třídění odpadu – bioodpad, oleje, kovy, elektrozařízení – INZERCE: Žena regionu, Pronájem bytu, Osiva Boršov
1/2015
(PDF) 
Místní poplatky za odpady a psy - Ze zasedání obecního zastupitelstva - Kulturní a společenské akce - Plesová sezóna v kulturním domě - Bavte se pohybem - Pravidelné taneční večery - První svatební obřad v historii obce - Zápis do mateřské školy - INZERCE: Kominictví