Obec Včelná
obec Včelná

Realizované projekty


Rozvojová strategie obce Včelná (pdf) na období 2020-2025
 

#

Kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy 2016

Datum: 30. 11. 2016

Kanalizace v části obce Čtyři chalupy, kde doposud chyběla, s rozšířením vodovodu v části trasy kanalizace.

#

Výsadba v parčíku Dlouhé role 2016

Datum: 30. 11. 2016

Výsadba stromů, keřů, okrasné záhony, zamulčování

#

Úprava prostranství před Restaurací u Kaštanu 2016

Datum: 31. 10. 2016

Částečné vydláždění plochy, výsadba stromů, keřů, okrasné záhony, zamulčování

#

Oprava povrchu komunikace a veřejné osvětlení v ulici Krátká 2016

Datum: 31. 10. 2016

Nový asfaltový povrch ulice Krátká, včetně tří lamp veřejného osvětlení

#

Rekonstrukce zastávek MHD 2016

Datum: 30. 9. 2016

Výměna tří zastávkových přístřešků na zastávkách Včelná a Pod Tratí

#

Sadbové úpravy před Kulturním domem 2016

Datum: 30. 6. 2016

Výsadba stromů, keřů, okrasné záhony, zamulčování

#

Chodník a zastávka MHD pod tratí 2015

Datum: 31. 1. 2016

Chodníky po obou stranách tř.5.května pod železniční tratí, nový záliv odjezdové zastávky MHD s přístřeškem

#

Oplocení a úprava prostranství před Kulturním domem 2015

Datum: 30. 11. 2015

Nové oplocení a částečné vydláždění prostranství před kulturním domem.

#

Zateplení stropu Kulturního domu 2015

Datum: 31. 8. 2015

Zateplení stropu Kulturního domu 2015

#

Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Včelná 2015

Datum: 31. 8. 2015

Rekonstrukce umýváren a záchodů v obou patrech.

Zobrazeno 31-40 ze 40