Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl II - Druhé volby v samostatné obci Včelné

Kronika Včelné, díl II., r. 1936

Druhé volby v samostatné obci Včelné

Dne 6 prosince r. 1936 byly u nás konány volby do obce a byly to již druhé volby, co je obec po rozdělení samostatná. Než-li k těmto volbám došlo, byly smiřovačky politických stran, které se táhly od 22 prosince 1935, ale k positivnímu výsledku přece nedošlo. Stalo se to takto.

Ku konci prosince 1935 rozeslala místní komunistická strana stranám: soc. dem., národně soc., živnostenské a lidové přípis, v němž vybízí ku pracovnímu souručenství na podkladě tohoto programu.

  1. Obecní výlohy snížiti na minimum
  2. Společně všemy silamy a prostředky usilovat o započetí práce se stavbou projektovaného přejezdu přes lineckou trať, čímž by se zaopatřila práce pro nezaměstnané a zvýšil obrat i zisk našich živnostníků a obchodníků.
  3. Rovněž tak usilovat o řádnou stravovací akci, mléčnou akci, zvýšení přídělů uhlí, brambor, cukru a ostatních potravin, poskytovaných minister. soc. péče pro nezaměst. a chudobné v naši obci. Za řádný příděl zvýší se také obchod a výdělek živnostnictva a obchodu, i příjmů obce ze stravovacích lístků.
  4. Společně domáhati se odepsání dlužných daní, snížení daňových poplatků, prodloužení daňového meratoria a zastavení všech exekucí týkajících se všech živnostníků, obchodníků a všeho drobného lidu v obci vůbec.
  5. Společně pracovat na plánu prací nutných na katastru obce jako: Úpravu obecních cest, komunikace, oprava obecních budov, a t.d., starati se, aby tyto byly postupně a jak tomu bude finanční stav obce dovolovat, uskutečněny.
  6. Dbáti toho, aby na všech pracích podnikané obcí, okresem, zemí, státem, nebo soukromými podnikateli byla placena nezaměstnaným dělníkům mzda dle platné kolektivní smlouvy českobudějovickým okresem stanovené.

Za účelem bližšího vyjasnění a odůvodnění pro společný postup, je připojena pozvánka na schůzi dne 22/12 u Petrů. Na tuto schůzi vyslali pozvané strany po několika zástupcích a výsledek byl nevalný. Byla to prý politická schůze a ostatní strany se v tuhou disciplinu zavázat nechtěli. Oni chtěli mít volnou ruku a spojit se chtěli jen ve volbách, aby se ušetřilo volební vydání.

Na návrh stran, aby se utvořila pro volby jen jedna společná kandidátní listina, odpovídají komunisté dopisem ze dne 20/1 1936, v němž zavrhují tento návrh jako podřadný a trvají na původním programu a to hned, ještě před volbama. Dopisy jsou vždy obšírné a zaujímají stanovisko k bohatým a chudým. A zas zvou na schůzi na den 24/4 1936. Schůzovalo se tedy zase a zase pro nic. Druhé strany se nechtěli komunistům podřídit a svolali se samy ku společné poradě, utvořivše blok bez komunistů. Sepsal se o tom bloku úpis, ale do voleb nevydržel.

Komunisté jsou však agilní strana, to se musí říct a tak rozeslali třetí dopis, už nejen stranám, ale hromadně a upozorňují v něm, že jednotná fronta vázne, že chtějí volby a opakují program z prvního dopisu. V tomto dopisu je heslo: Ať platí bohatí, my jsme krisi nezavinili. A zase pozvání na schůzi na 1/2 1936. Na takové schůzi býval obyčejně posl. Nepomucký a mluvilo se o poměrech všeobecně. To byla tedy schůze pro ten účel poslední. Na den 16/5 1936 svolávali komunisté občanstvo k jiné schůzi a s jiným programem a to:

  1. Odmítnutí usnesení obecního zastup. jenž bylo schváleno na posledním zasedání, aby občané platili do obecní pokladny poplatek za používání zahrádek před domky, jež majitelé museli zaplatit při koupi parcely a odstoupiti obci do polovice ulice.
  2. Zasaditi se o to, aby starosta vydal nařízení, aby kominický mistr vymetal komíny šestkrát do roka a ne dvanáctkrát a tím se snížilo vydání na polovinu, jak to bylo učiněno v mnoha obcích okolních.
  3. Aby bylo znemožněno zamýšlené převalení pivní dávky na konsumenty a tím pivo zdraženo o 20 h na jednom litru.
  4. Různé.

Rozumí se, že tento program byl přitažlivý. To bylo něco, co se přímo dotýkalo kapes domkářů. To zapůsobylo. Někteří mysleli, že volby mohou být také s jara a tak se připravovala půda pro volby dříve. Společný blok třech stran měl kandidátku sestavenou dle starého, pouze lidé byli jiní a tak byl zatím klid. Dne 27 října svolala strana lidová k Petrum veřejnou schůzi, na níž mluvil poslanec Hintermüler z Kosova a tím byl průlom do společného bloku.

Když už byly vyhlášeny volby, dozvěděl se předseda společného bloku, že národní socialisté kandidují samostatně. Šel si to tedy ověřit a bylo tomu tak. Ono to bylo lákavé. Zde se prodává ve třech obchodech asi po padesáti kusech Večerní České Slovo, to je asi 150 čtenářů a mohlo by to být také 150 voličů. Ve společném bloku mají dva mandáty a takto by mohli získat čtyři; tak raději z bloku vypřáhli. Nezbylo tedy stranám nic jiného, nežli jít každá sama a dělat kandidátky. Tím se volby rozproudily.

Bylo 6 stran. Živnostenská měla 17 kandidátů, lidová 15, komunistická 13, soc. dem. 11, národně soc. 10 a sjednocení také 10.

Započaly tedy volební schůze. Strana lidová ji měla už dříve a udělala ještě jednu, 14 dní před volbama ji měli nár. soc. a referovali na ni senátor Hubka a posl. Neuman; týden před volbama měli schůzi soc. dem. se senátorem Křížem a týř večer ji měli komunisté s posl. Macháčovou. Živnostníci měli na své schůzi poslance Jiráčka. V sobotu před volbama měli schůzi sjednocení a ta prý byla nejzábavnější. Hnedle na všech schůzích polemisovali komunisté se řečníky a tím se schůze dlouho protahovaly. Boj byl tedy dosti tuhý. Agitace byla v proudu a nejčilejší byli komunisté. Ti vydali na stroji psané letáky s tím programem o čestných funkcích zdarma a o těch zahrádkách před okny z kterých mají platit ten uznávací poplatek a o těch všech věcech co měli v programu. Nu, kdo se hodně činil měl naději na úspěch a také úspěch měl.

Před volbamy se utvořily dva bloky takto.

Komunisté, soc. dem. a nár. soc. na jedné straně a lidovci, živnostníci a sjednocení na straně druhé. Potom ještě byly vylosovány čísla kandidátek, vše upraveno, volební komise potom roznesla vlastnoručně všem voličům kandidátky, obecní úřad s volební komisí vše potřebné k volbám připravili a už se mohlo začít s tím osudem.

Volby byly od osmé do jedné a v seznamu bylo 630 voličů. Ráno se tedy sešla jiná komise a po obvyklých formalitách se volilo bez překážky až do konce. Volby se konaly v hostinci u Kalkuše, tedy přímo u starosty. Lidé se v přední místnosti tísnili, odcházeli a přicházeli, mnozí přihlíželi skrze okno k volebnímu osudí a čekali na výsledek.

Po jedné hodině když už nikdo nešel, se to ukončilo, spočítali se voliči dle seznamu, potom z urny, obálky a hlavně ty hlasy. Někdo měl před sebou hromádku menší, jiný větší a podle toho se také tvářili co jim Mikuláš nadělil. Najednou přišel do přední místnosti starosta a sděluje výsledek. Hle, zde je.

Číslo

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 29 °C 17 °C
pátek 19. 7. jasno 31/18 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 33/19 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 18/14 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0