Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl IV – Události v naší obci r. 1961

Kronika Včelné, díl IV., r. 1961

Události v naší obci r. 1961

Rok 1961 byl u nás rokem pilné práce, za vedení M.N.V. a hlavně našeho předsedy s. Loberšínera a tajemníka M.N.V. s. Štaubra, pokračovala práce pěkně ku předu.

Zima byla obstojná v lednu a začátkem února, celkem byl únor pěkný a březen již byl teplý, tak, že jsme již 10. března začali pracovat na školce. Pokračovalo se s podezdívkou pod plot. V neděli 12. března již byla první brigáda na mateřské školce. Dne 16. března se konala beseda se starými členy strany, 18. a 19. března byla národní směna, pracovalo se na odklízení hlíny na školce, účast byla veliká a udělalo se pořádný kus práce; Brigádníci staří a velký počet i mladých pracovali po oba dva dny jako kdyby to měli úkolem. Část brigádníků pracovala na školce a část na stadioně také na úklidu hrací plochy a na přípravě staveniště.

Dne 31. března byla práce na školce zastavena, a začalo se pracovat na stadioně, na zdích pod sklepní rovnost. 28. dubna byla práce z kamene hotová a začalo se s cihlami a tvárnicemi.

Tou dobou se pracovalo též na postavení památníku rudé armády. Na této práci se zůčastnilo mnoho občanů a zvláště žen na úpravě místa.

A než jsme se nadáli byl tady 1. máj 1961, tento rok se od tradičního průvodu upustilo, následkem špatného počasí a jelo se autobudem.

Od 1. května byli zvýšeny 26 důchodcům důchody až o 100˙- Kčs. Tím se starodůchodcům pomalu nízké důchody vyrovnávají. (Starodůchodci = kteří byli dáni do důchodu před r. 1957.)

7. května byli všichni občané ze Včelné rentgenováni.

Dne 8. května odpoledne v předvečer 16. výročí osvobození naší vlasti rudou armádou, byl odhalen naproti Vithanově ulici na pokraji lesa památník slavné rudé armády. Byl vypraven průvod od M.N.V. s doprovodem vojenské hudby k památníku. Při odhalení promluvil tajemník O.V. K.S.Č. s. Dušák a poslanec s. Bubník. Po slavnostním aktu byla uspořádána v kulturním domě taneční zábava. Při odhalení bylo přítomno přes 1.400 občanů a pionýrů.

26. května vytrhala dresína na trati pod Včelnou koleje, a byl přerušen silniční provoz po dobu než se dala trať do pořádku, tentýž den havaroval v Rožnově autobus a byla při tom zraněna naše občanka s. Zasadilová, zlom. ruka.

Dne 1. června se znovu začalo pracovat na mateřské škole a na stadioně zůstali s. Šnejdar, s. Jiříček a s. Šálek. O prázdninách dostal vedoucí stavby s. Žák vydatnou pomoc, 15 žáků ze stavbařské školy, mezi ními Jan Houska, ti mu pod vedením s. Šnajdra vyhnali celou stavbu do klaichy. Na stadioně se zůčastnil práce též s. Vinický.

V červnu se pracovalo na překládce kolejí a byla znovu zastavena doprava na silnici na 2 dny, muselo se objíždět.

11. července se dokončila podezdívka z kamene a natáhl se plot. Potom se pracovalo na septiku v kult. domě a zhotovila se deska na studni ve 4 chalupách.

V té době se začalo divočit s válkou, našli se tu panykáři a nakupovači mouky a cukru také tři pytle a skupovali co bylo; přesto, že situace byla velmi napjatá, bylo to zbytečné. Válka byla pro rok 1961 odvrácena a doufáme, že nebude vůbec.

Koncem července nám začaly žně, počasí bylo krásné, tak se naším zemědělcům pracovalo dobře, zvláště těm, kteří dostali moderní stroje, kombajny a samovazy a jiné.

Zásluhou tajemníka M.N.V. s. Štaubra došlo konečně po 11 letech k dokončení omítky z venkovní strany kult. domu. Kolem dokola se celý na jedné straně opravil a druhá strana se nahodila, celý k. dům se obílil, nad jevištěm se podezdila střecha, vnitřek se maloval a všechno se natíralo, byly koupeny dvoje kamna, vzadu na zahradě se udělal betonová podezdívka a plot s pěknými vraty. Tím kult. dům dostal nový kabát a teprve teď vypadá jak má být. Na těchto pracích pracovali s. Mikšovský Frant., Tobiáš Jos., Sekyra Jan, Fišer. Natěrači Hůlka Jan ml., Hůlka J. st., malíř Petrák Stanisl., oplechování dveří Papoušek Frant., truhlářské práce Jungvirt Jan.

Mimo těchto prací M.N.V. musel opraviti most přes trať u Březinů a ulice na Včelné, hlavně se opravila dobře Vithanova ulice, bylo sem navezeno asi 70 aut materiálu s kamenem a prosívka na to. Ulice byla zválcovaná parním válcem a je pěkná. Na tom májí zásluhu s. Brejžek Jan st., Mrázek Jos. a Střeleček Josef, Brejžek J. ml.

Na stavbě stadionu se zasloužil s. Buriánek Čestmír a s. Žák František.

Toto jsou práce na kterých se pracovalo nepřetržitě celé léto a tyto práce byly placeny M.N.V. Mimo toho se udělalo moc práce pro zvelebení naší obce dobrovolnými brigádami, naši občané se zůčastňovali ve velkém počtu hlavně na stadioně, na opravě ulic a na pracích zemědělských.


A teď jak se žílo v naší obci:

Jako jiná léta naši občané dojížděli do zaměstnání do Čes. Budějovic, do Velešína, každý dle svého odboru, ženy v domácnosti se v létě zabývali sběrem lesních plodin, jako borúvek, malin, hub a jiných. Žílo se dobře, peníze si vydělal každý, kdo chtěl pracovat. Kupovali se věci, o kterých jsme za kapitalismu nesměli ani snít, protože na ně nezbývalo. Jen televizních přijímačů je na Včelné 145 kusů, v r. 1959 jich bylo 55, v r. 1960 již 112. Osobních aut máme na Včelné 15 a na poukazy se čeká, další zájemci. Máme do města rychlou dopravu, spojení autobusem na trolejbus, tak, že si každý může dojet kdykoliv každou dobu do města za zábavou, do kina, do divadla i na nákup, přesto, že u nás se dostane u s. Babky všechno průmyslové zboží.

Dne 29. července přijela do naší obce delegace sovětských učitelů, 2 učitele a 3 učitelky. Očekávali je občané celé obce u památníku rudé armády. Přivítal je s. Loberšíner, předseda M.N.V. a pionýři kteří jim navázali pionýrské šátky. Od památníku si šly prohlédnout stavbu na stadioně, odtud si prohlédli některé domácnosti, u s. Bedřicha Housky, do chaty p. Nýdla, který jim zahrál jejich oblíbenou píseň „Večery pod Moskvou”, z čehož měli velikou radost a musel to opakovat. Po prohlídce obce jsme je přivítali s naším souborem harmonikářů v kulturním domě. Než přišly do kulturního domu, prohlédli si též mateřskou školu. Při odchodu ze školky s. Loberšíner nás s Jiříčkem s ními představil jako brigádníky při zvelebování obce, oboum nám tiskli ruce, a po rusku charašo, charašo, byl jsem velmi dojat, že jsem si s nimi mohl podat ruce. V kulturním domě po projevech a dotazech jím bylo připraveno občerstvení a po pohoštění při naší domácí hudbě ve velmi družné zábavě si vesele zatančili a bavili se s našimi občany až do půl noci, kdy již museli odjeti. U s. Vališe udělali návštěvu během zábavy. Při rozloučení jím ještě na cestu zahrál s. Nýdl „Večery pod Moskvou”. Účast na této besedě se sovětskými učiteli byla veliká, nebylo místečka volného v kulturním domě.

Všechno dobře dopadlo, jenom ty závory na trati pod Včelnou nám překáží, najel na ně 27.8.61 řidič motocyglu Jan Jany, tandemistka to odnesla otřesem mozku a zlomeninou lebeční kosti.

Připravovali jsme se na volby soudců, u nás byli navrženi s. Hrdlička František a Šmídová Marie. Volby se konaly 3. prosince 1961. Volilo nás 739 voličů. Dvá naši se nedostavili, byli v zaměstnání, a dva cizí volili na voličský průkaz. Z toho bylo 331 mužů, 408 žen. Je vidět, že u nás ženy vedou. Tou dobou nám vedení závodu Jikov z Velešína odvolalo našeho předsedu M.N.V. Loberšínera Jana do vyšší funkce, přes usilovný boj výboru strany, nebylo možno vzhledem k tomu, že s. Loberšíner studuje večerní školu průmyslovou, při funkci předsedy M.N.V. s. Loberšínera ponechat. Na jeho místo byl navržen s. Čížek Rudolf, člen výboru.

V tomto roce jsme oslavili 40. výročí založení strany K.S.Č. národopisným pásmem písní a tanců které uspořádali naši Baráčníci, účinkovali Baráčníci z Čes. Budějovic.

26. řijna jsme oslavili 44. výročí Velké řijnové revoluce slavnostní schůzí, kde promluvil s. Mareš ředitel střední školy v Rožnově a po jeho projevu byl promítnut krásný film „Vzpomínky na Vladimíra Iljiče Lenína”. Mateřská škola oslavila pod vedením soudr. učitelek 44. výročí V.Ř.R. krásným průvodem dětí s lampióny po ulici k památníku rudé armády. Průvodu se zůčastnili i dospělí zvláště rodiče dětí, bylo to velmi dojemné a učitelky by si zasloužily poděkování, že vedou již tak malé děti k lásce k sovětskému svazu. Po všem tomto dění a budování na kterém měli zásluhu všichní naši občané, všechny složky v obci, pracovníci na M.N.V. a celý národní výbor a zvláště s. Folda, že nám dovedl vykouzlit pěkné částky peněz na naše práce u vyšších úřadů, že jsme mohli ještě před Vánoci dohotovit holírnu po tak dlouhém čekání; Bohužel oholit jsme se ještě na svátky museli sami, jelikož holírna již byla, ale nebyl holič a ono to při vší mechanizaci a automatizaci bez holiče nejde.

Po tom všem na nás dopadly starosti s Vánocemi, nejdříve se scháněl stromeček, pomalu se schánělo na stromeček, a když bylo na stromečku, tak se schánělo pod stromeček. Vánoce byly krásné a bohaté, v prosinci napadl sníh a potrval až do konce roku. V noci mrzlo, děti mohli bruslit i ližovat, okna byly samý květ, jako by je nejlepší malíř vymaloval. Se starým rokem jsme se rozloučili u televizorů, kde nás televizní pracovníci obveselili i poučili za to, že naši občané odpracovali a dali k novému roku 14.600 odpracovaných hodin na zvelebování naší obce. Placených bylo 6.839 h, neplacených, tudíž zdarma 7.761 h, byl to pěkný přínos pro zvelebování naší obce a můžeme naším občanům za to přát hodně veselé Vánoce a hodně zdraví do příštího roku 1962.


Kronikář.

Počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 18 °C
středa 17. 7. slabý déšť 26/17 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 29/17 °C
pátek 19. 7. jasno 31/18 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0