Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl V - Druhá správní komise obce

Kronika Včelné, díl V., r. 1972-78

Druhá správní komise obce

V historii obce Včelná byla dvakráte zřízena Obecní správní komise. Po prve to bylo v roce 1930, kdy se tehdejší obec POŘÍČÍ - VČELNÁ rozdělila na 2 samostatné obce. Po druhé dne 7.12.1943, kdy stávající obecní zastupitelstvo, za této přetěžké doby nacistické okupace a zřízení Protektorátu Čechy a Morava, bylo odvoláno a jmenována Obecní správní komise s novými lidmi, především s novým - nikoli starostou - ale předsedou.

Dle protokolární knihy obecního zastupitelstva ve Včelné od r. 1930 až 1952, která se zachovala a tvoří přílohu kroniky obce konala se poslední schůze řádně zvoleného obecního zastupitelstva dne 15.4.1943. Další schůze zapsané v protokolární knize, se konala až dne 7.12.1943, tedy až po osmi měsících. Protože není možné, aby po celou tu dobu bylo na Včelné bezvládí, je pravděpodobné, že schůze se konaly, ale nikdo nic nezapisoval.

Proto jako dokument opisujeme doslovně zápis této první schůze obecní správní komise, uvedené v život z popudu německé strany.

Protokol.

aufgenommen am 7.12.1943 über die Übernahme der Gemeindegeschäfte durch die Verwaltungskomission.

Anwesenden waren:
Vorsitzender R. Bína
Stellvertreter J. Kříž
Mitglied A. Jílek, F. Schital,
und der abtretender Gemeindevorsteher: B. Černý.
Die Verwaltungskomission tritt zur Ubernahme.

Ve 3 hodiny odpoledne sešla se správní komise ku převzetí obecní agendy. Odstupující pan starosta ČERNÝ Boh. přikračuje k předávce jednotlivých aktů, která sám předseda komise přebírá. Pan Ortsleiter /místní vedoucí NSDAP/ Zwiefelhoffer doporučuje volbu pokladníka a byl navržen a zvolen pan Antonín BABKA, který současně přebírá i obecní pokladnu a jmění od odstupujícího pokladníka pana Jana HOUSKY. Obecní vydání do dne 7.12.1943 činí:
Příjem: 33.036 K 60 hal.
Výdej: 42.722 K 40 hal.
Pokladní hotovost: 315 K 10 hal.

Obecní správní komise přebírá veškerý inventář obecní a celé příslušenství, doloženo protokolem podepsaným odstupujícími a přijímacími členy. V 7 hodin večer odstupuje, díkem starosty za spolupráci, celé obecní zastupitelstvo. V 7.30 hod. ujal se vedení obecní agendy předsedou komise p. Bínou, který ukládá všem novým členům komise spolupráci všech přítomných. Funkcí sekretáře pověřuje se Jílek Antonín, který tuto přijímá a slibuje, každý výkon jemu uložený správně a důsledné prováděti a připomíná nejhlubší mlčenlivost každého z členů - co se na úřadě uvaří, musí se též tam snísti a neroznášeti věci, které nepatří ven. K tomuto požadavku přikloňuje se pan Josef KŘÍŽ, načež pan BÍNA, předseda, tuto schůzi končí.

Podepsáni vlastní rukou: Rud. Bína, Jílek Ant., Franz Schital a další podpis nečitelný, pravděpodobně podpis pana Ortsleitera.

K výše uvedené osobnosti Josefa Kříže poznamenává kronikář: byl to Čech, dokonce legionář, který se dal k němcům a za květnové revoluce se s manželkou v bytě oběsili.

Další schůzi konala tato komise dne 18.12.1943 a 14.1.1944, kterýmito zápisy v této české protokolární knize končí. V prvé schůzi projednáno:

1/ přemístění bytového zařízení pana Withana v bytě čp. 69 a do bytu v čp. 165 /Dědič/ přemístění úřadovny obecní správní komise. V další schůzi 14.1.1944 bylo projednáno prozatímní uspořádání odměn správní komise: předseda 3.000 K, jeho zástupce 300 K, sekretář 2.000 K, pokladník 600.- K, neříká se, zda je to ročně nebo měsíčně. Ale to bude jistě ročně. Dále se projednala žádost o přidělení místnosti VOS v dosavadním sídle obecního úřadu v čp. 69.

Počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
slabý déšť 14 °C 12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 18/9 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 19/12 °C
pátek 31. 5. déšť 24/13 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0