Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl V - Ke vzniku ČSR

Kronika Včelné, díl V., r. 1972-78

Ke vzniku ČSR (o roce 1918)

Letošního 28. října vzpomeneme již 60. výročí vzniku Československé republiky na konci prvé světové války v roce 1918. Chtěli bychom v této kapitole zaznamenat spíše vzpomínky na tyto dny, jak byly uchovány v paměti našich starých občanů - pamětníků těch dob. Kronikář opírá se též o zápisy farní kroniky v Kamenném Újezdě a čerpá též z vyprávění dlouholetého včelenského občana Františka BABKY, dnes již pětaosmdesátníka. Ten si pamatuje, že dne 28. října 1918 přitáhl zástup mladíků ze Včelné a Poříčí do Boršova za zpěvu národních písní a sundal na exposituře německé homolské školy tabulku s nápisem "DEUTSCHE VOLKSSCHULE" a vhodil ji do Vltavy. Dobře si to pamatuje, poněvadž byl při tomto aktu. Ve škole bylo tehdy asi 15 žáků, až na jednoho všichni Češi. Hned nato se tito malí "odrodilci" přihlásili do tamní české školy. Pro dva nebo tři žáky udržovala se tato expositura až do 31.12.1918, kdy byla zrušena.

Farní kronika v Kam. Újezdě se zabývá drahotou v říjnu 1918, neboť válka vydrancovala vše, kde co bylo. Uhlí nebylo žádné, neboť nebyly železniční vozy a pokud ještě byly, šlo vše do ciziny výměnou za cukr, tabák, petrolej a pod., poněvadž měna pozbyla hodnoty. Našich 100 K tehdejší měny = 33 švýcarských franků. Též dříví bylo málo a bylo drahé, 1 kub. metr 1. jakosti stál 40 - 50 K. Velký byl též nedostatek píce. Ode žní až do nových, stlalo se lesní hrabankou, k jaru již nebyla ani sláma na krmení a krmilo se vřesem a pýrem, takže dobytek hubeněl a mléko nebylo.

Nedostatek mléka pociťovalo zejména obyvatelstvo měst a tato okolnost měla neblahý vliv zejména na vývoj mladého pokolení. V městech byla bída a hlad stále větší, venkov zásoboval v prvé řadě sebe. Týdenní dávka chleba na hlavu byla snížena z 1.- kg na 0.5 kg. Zemědělcům byla snížena dávka obilí pro těžce pracující z 36 kg na 30 dkg denně. Rekvizice obilí a dobytka ve válečných letech šla jedna za druhou, aby byly zásobeny armády. Západ blokoval všechny dodávky a Rusko bylo zmítáno revolucí. Béře se i tažný dobytek. Na venkově se tu a tam podařilo něco "ulejt" - brambory, mléko, obilí se mlátilo 2x a mlelo se na domácích mlýncích, ale město bylo v situaci mnohem horší. Drahota byla v pravém slova smyslu báječná, píše v kronice pan farář Paclík. Litr piva stojí 1 K 60 haléřů. Náš kronikář těchto let Josef Klomfar přiznal, že ještě před první světovou válkou "bylo pivo jako křen a že za 1 K v kapse bylo možno si pořídit pořádnou opičku." Kilogram másla stál v roce 1918 36 K, 1 kg hovězího masa 10 K, 1 kg telecího K 10.40, vepřového 24 - 30 K, párek podsvinčat za 600 K, kůzle 50 K, koza 300 K, hříbě 3000 K, roční hřebice 6.000 K, kůň 8.000 - 10.000 K. Pánské šaty 800-1000 K, nitě nebyly vůbec. Z varhan byly rekvírovány prospektní cínové píšťaly, které vážily 1 kg. Byly rovněž rekvírovány kostelní zvony.

Dne 28. října 1918 přijal rakouský císař Karel I. 12 bodů presidenta Spojených států severoamerických W. Wilsona jako podmínku míru. Mezi nimi bylo též právo sebeurčení národů, takže po 400-leté porobě mohl se český a slovenský národ osamostatnit.

O příjezdu prvního československého presidenta T. G. MASARYKA do osvobozené vlasti zvláštním vlakem dne 21. prosince 1918 jsme se již dříve v kronice zmínili. Jen doplňujeme: Ve Včelné byl tento vlak neoprávněně přednostou stanice zastaven a president se svým průvodem uvítán. České Budějovice vítaly presidenta T. G. Masaryka doprovázeného francouzskými legionáři za hřmotu děl a hlaholem zvonů. Na nádraží jej přivítal první ministr železnic Dr. Izidor Zahradník.

Masaryk pak projel za hustého sněžení ulicemi naplněnými velkým množstvím jásajícího lidu. Na radnici byl přivítán představiteli města. Noc ztrávil v salonním železničním voze a ráno odjel do Prahy. Na tento den je v příloze ke kronice obce zařazena vzácná památka. Okresní hospodářská rada Budějovice zaslala všem obecním úřadům telegram datovaný dne 20. prosince 1918, jímž jsou obecní úřady a venkovský lid zvány k účasti na přivítání: "Vyzvěte lid k hojné účasti" je v textu uvedeno. Není to původní telegram určený pro obec Poříčí-Včelná, ale telegram pro Ledenice, který ze své sbírky dokumentů daroval pro naši kroniku přítel p. Jiřičky, Frant. Štrobl z Boršova, jehož otec byl poštovním doručovatelem, čili, jak se dříve říkalo "listonošem".

V dokladech za rok 1978 je uložen výtisk novin, kde v článku "konec monarchie" /poř. č. 27/ je podrobně popsána atmosféra těsně před touto nekrvavou revolucí a její provedení.

Počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 18 °C
středa 17. 7. slabý déšť 26/17 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 29/17 °C
pátek 19. 7. jasno 31/18 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0