Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl V - Padesát let požárního sboru ve Včelné

Kronika Včelné, díl V., r. 1972-78

Padesát let požárního sboru ve Včelné

V červnu 1973 vzpomněl náš požární sbor svého založení před padesáti lety. Tato slavnostní schůze se konala v sále Jednoty - pohostinství U Kalkušů. Ale jaká to byla schůze! Samotnému předsedovi požárního sboru Františku PAPOUŠKOVI, který schůzi zahájil a vedl, bylo trapné, že je tak malá účast. Dokonce se nedostavili ani všichni ti, jimž mělo být předáno čestné uznání. Předseda i velitel Alois PETR měli přibližně stejné projevy zhodnocující těžké začátky hasičské jednoty v r. 1923. Z tehdejších nadšenců žijí dosud: BABKA Jan /čp. 69/, BABKA Antonín /nyní v Čes. Budějovicích/, WUSCHKO František /čp. 41/ a VAVROCH František /čp. 42/. Na sbor se tehdy vybíralo po vesnici, protože obec nechtěla být ručitelem půjčky. Vybralo se 495.- Kč. V roce 1924 poskytla obec sboru 500.- Kč a ručila na půjčku 5000.- Kč. Byli tehdy členové sboru, kteří darovali i 50.- Kč! To byly tehdy značné peníze. První zbrojnice byla postavena v nynější Nádražní ulici v Kalkušově stodole. Pozemek byl zapůjčen za 2.- Kč na dobu 20 let. V roce 1928 zakoupena ruční stříkačka z Velešína, kterou sbor mimo motorové stříkačky dosud vlastní. V roce 1935 koupil sbor domek čp. 26 od paní Kutilové a postupně jej přebudovával na zbrojnici. Dluhu z této koupě se sbor zbavil až v r. 1942, kdy Zemská hasičská jednota dvakrát darovala částku Kč 10000.- V těžkých letech zvýšeného ohrožení republiky za tzv. Protektorátu Čechy a Morava, německý fašizmus, který nás okupoval, zasáhl také do řad zdejšího sboru v osobě vlivného člena Frant. KRONEISLA. Byl popraven. Po roce 1945, kdy jsme se zbavili německého jha, přivezl si z pohraničí sbor starou motorovou stříkačku, která po opravě sloužila až do r. 1972, kdy byla jako neschopná z provozu vyřazena. Náhradou dostal sbor velmi výkonnou přívěsnou stříkačku, která vyhovuje všem moderním požadavkům. Dnešní majetek sboru dosahuje částky Kčs 180000.- Za celou dobu bylo vykonáno mnoho práce, konstatuje předseda. Sbor se nyní věnuje mládeži, která je již po dobu sedmi let aktivně zapojena v požární ochraně. Věk dospělých členů sboru se pohybuje mezi 50 - 80 roky, vyjma několika mladých, kteří konají základní vojenskou službu. Přes to je toto rozpětí povážlivě veliké a znamená, že většina členů je již v tzv. neproduktívním věku.

"Budeme se snažit, abychom i nadále pokračovali v načaté cestě a pevně věříme, že naše mladá generace nám bude pomáhat", tak skončil svůj proslov předseda sboru.

Protože hasiči, a po roce 1948 požárníci měli vždy v obci sympatie jako ochránci soukromého a veřejného majetku, použijme zápisů kroniky prvního kronikáře. Ustavující schůze se konala dne 25.2.1923 za hojné účasti obecenstva. Poříčtí prý nějakým omylem nebyli pozváni, a ani prý o to nestáli. Na schůzi však byly delegace z Čes. Budějovic a Kamenného Újezda. Přihlásilo se hned 80 členů, a zvolen výbor: vždy jeden ze Včelné a jeden z Poříčí, přestože poříčtí na schůzi nebyli. Dne 7.7.1929 zde bylo konáno okrskové cvičení. Nevydařilo se pro špatné počasí. Finančně se nevydařilo, a nebýt zábavy, skončilo to špatně. Byl tu i župní sjezd. Vzpomeňme i pohotových zásahů sboru i v noční době. Za celou dobu existence, vždy byli hasiči u požárů včas a nikdy nedošlo k úplnému zničení /Švarců, Fencl a Lenců - u těch hořelo již potřetí/. Hořelo i u velitele Kalkuše. A toho nadšení u členů co bylo! Protože v r. 1931 odřekl starý Hůlka dále vykonávat obecního ponocného za 1200.- Kč ročně, převzali tuto službu za něj hasiči, protože potřebovali peníze na výzbroj. Dlouhé trvání to však nemělo, píše první kronikář. Velmi je chválen v kronice zdravotník požárníků Antonín KOTÝNEK /čp. 10/. V roce 1934 si sbor otevřel vlastní zbrojnici. To byla vůbec slavná doba zdejšího hasičstva. Koupě staré chalupy čp. 26 za Kč 6500.-, její etapová přestavba do nynější podoby. A nyní vzpomínáme padesátiletí tohoto hasičského sboru - sboru požární ochrany.

Přečteme-li si v zápisech kroniky, jaká to byla tehdy v roce 1933 velká hasičská slavnost, když se vzpomínalo desetiletého založení sboru ve Včelné, kterou nezkazila ani nepřízeň počasí, kdy přijíždějící sousední hasičské sbory byly se všech stran přivítány hudbou, kdy bylo velké hasičské cvičení, neubráníme se smutku, jak poklesl zájem o tento obor dobrovolné lidské činnosti a jak byla připravena slavnostní schůze na počest padesátiletého založení. Snad na nás doléhá generační problém?

Ta oslava měla rozhodně vyznít slavnostněji.

Počasí

dnes, pátek 12. 7. 2024
déšť 25 °C 17 °C
sobota 13. 7. prudký déšť 22/16 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 25/17 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 29/19 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0