Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl V - Vznik naší obce

Kronika Včelné, díl V., r. 1972-78

Vznik naší obce

V roce 1974 je tomu přesně 190 let, co došlo k založení této nové vesnice. Jak k němu došlo? Musíme se opět zmínit o stavbě nové, císařské silnice. Roku 1738 se začalo uvažovat o nápravě špatných silnic. Chtěl se však ponechat jejich klikatý směr. Vážně se při tom argumentovalo, že by změna silnic v přímější směr poškodila majitele pozemků, kteří by je museli za tím účelem prodat, a dále se uvádělo, že by tím upadly také zájezdní hospody u této staré silnice. V soupise silnic z r. 1738, které by měly být přednostně rekonstruovány, byla jako čtvrtá uvedena Linecká silnice z Prahy přes Budějovice a Dolní Dvořiště do Lince. A tak roku 1781 byl již částečně vybudován úsek z Budějovic do Lince. To především pro dopravu soli, jež pak byla z Budějovic dopravována po Vltavě dále do Prahy.

Zopakujme si, že těsně nad vesnicí Poříčí vedla stará cesta z Prahy přes Budějovice a Kaplice do Rakouska. Tudy táhly za starých formanských časů vozy se zbožím z dovozu a vývozu. Byla to tak zvaná silnice "spravedlivá". Cizí formani se totiž této cestě při dovozu a vývozu zboží nemohli vyhnout na nějakou silnici postraní, aby se tak zbavili placení poplatků. Řekli jsme, že po této silnici se dovážela do Čech především sůl, zvláště když dosedli na český trůn /r. 1526/ Habsburkové, kteří měli na tomto obchodu zvláštní zájem. Proto byla tato stará silnice lépe udržována. Když pak za císařovny Marie Terezie došlo k její rekonstrukci, nevedla se po staré klikaté trase, ale byla napřímena a došlo k značným změnám.

Tak byla její část nad Poříčím přeložena dále k východu, tedy do míst nynější obce Včelná. Opuštěná část staré silnice, zvaná v Josefínském katastru "Krumlovskou vozovou cestou", vedla dolem k hospodě Na Cukrmandlu přes Mnichovec /nesprávně Michovec/ do Dolního Dvořiště.

Nová "napřímená" císařská silnice opustila starobylou cestu za Rožnovem u usedlosti U Krbů a šla přes budoucí Včelnou do Kamenného Újezda a dále do Lince. Hospoda na Cukrmandlu zůstala nyní opuštěná, byla mimo dřívější dopravní ruch, a tím také hluboce musel poklesnout její odbyt piva. To pochopitelně nemohlo zůstat lhostejné budějovickým Dominikánům, majitelům poříčského panství. Jejich převor proto žádal krajský úřad v Budějovicích o povolení, aby směl hospodu přeložit z Cukrmandlu k nové silnici. Uváděl v žádosti mimo jiné, že hospoda na Cukrmandlu je nyní osamocena, zbavena odbytu piva a prý vydána nebezpečí, jelikož dochází v blízkém lese k loupežným přepadům, ano i k vraždám. Tato žádost byla krajským úřadem roku 1784 odmítnuta. Převor kláštera postavil u nové silnice bez souhlasu hospodu novou, starou nezrušil, a tak tu byly najednou hospody dvě.

Roku 1784 se tedy začalo na budoucí Včelné stavět, ale nebyla to jen nová hospoda, ale také domky. A tak komise vyslaná z Budějovic k nové silnicí dne 15.1.1735 zjistila, že u této silnice stojí již pět domků, a v jednom že byla hospoda, kde se čepovalo pivo z Poříčí.

To byl základ vesnice Včelná, která pak rychle rostla. V soupise osedlých panství poříčského ze dne 31.8.1785 bylo již uvedeno, že má 20 domů, z nichž ale nebyly všechny zcela dostavěny. Fotokopie tohoto originálního dokladu archivu muzea království českého je přílohou dokumentace naší kroniky obce. V tomto soupise je tato nová obec označena zcela zřetelně jako BINNENDORF /česky MEZIVES/ mezi obcemi STRADONICEMI /Rožnovem/ a KAMENNÝM ÚJEZDEM. Proč se tak nejmenuje až do dnešních časů, o tom je v kronice napsaná zvláštní kapitola. Ještě malé srovnání s obcí Poříčí. Ačkoliv Poříčí bylo založeno r. 1376 a Včelná až r. 1784, mělo Poříčí dle zmíněného soupisu panství jen 14 domů. Při dalším soupise, jehož datum sice neznáme, ale jde určitě o 1. polovici 19. století, měla Včelná již 42 domů.

Protože jde o tzv. "kulaté výročí" založení naší obce, zabývali jsme se v zápisech za r. 1974 značně historií. Až dosud jsme o založení Včelné nevěděli nic přesného. Proto na oslavení našich nynějších zjištění, nám náš akademický malíř a grafik Míla Nováček /čp. 28/ zápisy za tento rok tak bohatě vyzdobil.

Počasí

dnes, pátek 12. 7. 2024
déšť 25 °C 17 °C
sobota 13. 7. prudký déšť 22/16 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 25/17 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 29/19 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0