Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl VI – Kulturně výchovná činnost

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979

Kulturně výchovná činnost

O kulturně společenské vyžití občanů je na Včelné dobře postaráno. Další možnosti – pro větší nároky – poskytuje krajské město: divadla, výstavy, kina apod., kam místní společenské organizace obstarávají, neb pro své členy zakupují, vstupenky ze svých prostředků.

Organizačně soustřeďuje se tato činost u místního výboru Národní fronty, kde je pověřen s. učitel Stanislav PRAŽÁK. Z deníku evidence kulturně výchovné činnosti se dovíme, že za rok 1979 bylo uspořádáno:

8 plesů s účastí ca 1500 občanů

18 ostatních kulturních akcí: oslav výročí, besed, sportovních akcí, přednášek, zájezdů a pod. Zaznamenaná účast 2.240 občanů. V Kulturním domě ve vitrinách stálá výstava z výstavby obce a akcí "Z", ukázky fotodokumentace naší kroniky. V místní knihovně výstava knih k výročí Slovenského národního povstání.

V lednu uspořádány 2 plesy: jako prvý byl zdařilý ples místní organizace KSČ, další tradiční obce "Baráčníků". V únoru roztančily sál Kulturního domu ženy ČSŽ, účast 230 osob většinou místních. 17.3. uspořádala organizace SM svůj ples mladých, kde se sešlo přes 250 tančících. Ke konci února měli svůj ples místní požárníci – ČSPO –, jehož výtěžek bývá jediným zdrojem příjmů této organizace kromě menší dotace MNV na požární pomůcky.

Místní výbor NF, za podpory NV a ostatních společenských složek, uspořádal oslavu MDŽ dne 17.3. a v dubnu se připojila obec "Baráčníků" s "pomlázkovou zábavou". Sezona byla zakončena v listopadu "posvícenskou zábavou."

Mladí tančí hodně v blízkém Kamenném Újezdě i jiných obcích, část jich s oblibou navštěvuje o sobotách a nedělích "čajové večírky" v městě. Do Č. Budějovic tradičně směřují též členky ČČK na reprezentační ples okresní organizace ČČK.

Z ostatních kulturních akcí uvádíme jen v přehledu výpočet akcí, podrobněji bude zmínka při popisu činnosti organizací: V březnu uspořádal ČOZS přednášku "o pěstování bobulovin" s prodejem sazenic a semen. V dubnu oslavila u nás ZDŠ z Boršova 30. výročí založení pionýrské organizace s besídkou a mladí pionýři složili slavnostní slib. Další významnou událostí byla návštěva sovětských turistů, účastníků osvobození našeho kraje v roce 1945, uspořádaná důstojně Místním národním výborem a SČSP dne 5. května. Květen byl rovněž ve znamení branných her Svazarmu, besedy k 30. výročí založení požární organizace a jejich cvičení. Červen patřil dětem: MDD – sportovní hry na hřišti u Sokolovny, filmové představení, soutěž z historie husitství a 7. července autokarový zájezd dětí na Boubín. Na konci měsíce uspořádána ještě beseda s mladými občany pod patronací NF a SSM. Měla za účel povzbudit zájem mládeže o práci v obci a přispět ke zdravé výchově mladé generace. V srpnu pořádala TJ "sportovní den" pro mládež i starší. ČSŽ zajistil vstupenky a dopravu na návštěvu divadla s otáčivým jevištěm v parku zámku v Čes. Krumlově.

V září pozval MNV občany na veřejnou schůzi v Kulturním domě, při níž byli občané seznámeni s výsledky a dalšími úkoly MNV a vzpomenuto 555-letého výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Na zakončení byl promítnut film "Jan Roháč z Dubé". V místní lidové knihovně proběhla od 1.9. do 31.12. výstava knih k výročí SNP a besídka s dětmi. Říjen patřil ČČK přednáškou MUDr. Čížkové "o správné výživě" s poutavým a poučným filmem. Další zdravotnickou přednášku s filmem na thema "dětské choroby" uspořádal ČČK v listopadu. Přednášela MUDr. Prüherová, dětská lékařka.

Tělocvičná jednota zahájila zapálením vatry na hřišti nástup do spartakiády.

Dne 2.11. konána oslava VŘSR v Kulturním domě pod patronací MNV, MN NF, a VO KSČ a dne 6.11. k této oslavě lampionový průvod k památníku padlých vojínů a k památníku "rudoarmějců" – vzpomínku na pobyt vojínů Rudé armády.

V prosinci uspořádal SČSP – svaz přátel SSSR – přednášku na závěr měsíce přátelství.

I když kulturní dům, po nové úpravě v min. letech, dává možnost k pořádání důstojných oslav a společenských akcí, a pro akce menších rozměrů slouží dobře sál pohostinství "U Kalkušů", rovněž po nákladné úpravě, – nutno přiznat, že pro narůstající obec bude nutno uvažovat o řešení dalších potřeb společenského života a kulturní úrovně. Jedním takovým řešením měla být již v roce 1977 vyprojektovaná výstavba "víceúčelové budovy". O této akci je zmínka v kronice díl V. zde. Výstavba musela být odsunuta pro naléhavější jiné stavby – vodovod, kanalizace, komunikace a hlavně z nutnosti, dát přednost výstavbě nové mateřské škole a jeslí. Z těchto důvodů byly stávající společenské místnosti adaptovány, přesto lze jen těžko koordinovat činnost složek bez potíží. V místní knihovně je sice řada časopisů, které je možno si vypůjčit, není však místnost, kde by byl denní tisk a časopisy běžně a stále přístupné. Některé odborné časopisy odebírají zájmové organizace a rovněž nejsou širší veřejnosti k disposici. Promítání filmů neb diapositivů je řešeno jako provisorium a postrádá rovněž úroveň soudobých požadavků. Zájmové kroužky čekají též na svoji příležitost.

Těšíme se, že se dočkáme v letech příštích!

Počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
slabý déšť 34 °C 18 °C
pátek 21. 6. déšť 24/17 °C
sobota 22. 6. déšť 23/15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 19/14 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
1
12 13 14 15 16
17 18
1
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mapotip

Pošta Partner

Informace o Poště Partner ve Včelné