Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1993 - Nový způsob hospodaření v obci

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1993

Nový způsob hospodaření v obci

Rok 93 je právě poločasem funkčního období obecního zastupitelstva zvoleného v prvních svobodných volbách po pádu totalitního režimu. Je ta doba velkého transformačního dění v chodu obce. Obce, které byly v dřívějších dobách jednotně řízeny okresními orgány, získávají nyní postupně na základě nové legislativy poměrně značnou samostatnost. Výrazně se mění také způsoby finační politiky. Protože tyto transformační procesy mají, jako každý nový systém, řadu problémů a koncepčně nevyřešených záležitostí, je přechod do nových podmínek velmi složitý pro řídící činnost. Jinak tomu ani býti nemůže, toto první funkční období je obdobím získáváni zkušeností a hledáním. Jedna oblast obecní činnosti ale není poznamenána transformačním procesem a je to činnost komisí obce. Výsledky jejich práce závisely vždy a závisejí i nyní na iniciativě jejich členů a především vedoucích. Komise pracují v rámci svých možností většinou podle dobrých zkušenosti své předchozí praxe. O vyhodnocení práce obecních komisí bude pojednáno v závěrečném roce, což je rok 94.

K hospodaření:

Tento způsob bývá označován slovem samofinancování. Podstatou nových předpisů je, aby obce získaly větší sumu peněz od svých daňových poplatníků. To je zásadní rozdíl oproti dřívějšímu způsobu, kdy stát přebíral úlohu rozdělování financí, vlastně bylo zpětné přidělování finančních prostředků obcím. Obce se nijak výrazněji nemohly přičinit o získání více peněz než povoloval zavedený systém. Dnes je podle nových předpisů řada možností, ale tyto otázky má smysl uvádět jen v případě možných realizací. Naše obec prozatím nejvíce finančních zdrojů získává z daní z příjmů, což v tomto roce činilo 100 % zisku pro obec z příjmu tzv. fyzických osob. Fyzické osoby je označení pro občany obce, kteří jsou podnikateli, mají živnostenský list či prostě podnikají samostatně na základě i jiného povolení. Další příjmový zdroj je z tak zvané závislé činnosti našich občanů, což jinak řečeno je daň z jejich mzdy a z té v tomto roce získává obec 40 %, v příštím roce to má být 50 %. Jak patrno, tato zdaněná složka příjmu je pohyblivá, bude se v příštím roce měnit, upravovat. Obci dále přináleží 100 % z daní z nemovitostí a 100 % z místních správních poplatků. Pro názornější představu uvedeme si přehledné tabulky sumárních čísel obecních rozpočtů. Rok 91 uveden pro srovnání s rokem 93, abychom viděli výrazný nárůst financí.

 Návrh rozpočtu na rok 1991 na rok 1993 ----------------------------------------------- příjmy 229 tis. Kč 2,15 mil. Kč výdaje 477 tis. Kč 2,15 mil. Kč /žádáno o dotace 248 tis. Kč/ Skutečný výsledek hospodaření za rok 1993 ------------------------------------------------- celkové výdaje 2,436.771,- Kč celkové příjmy 3,899.799,- Kč přebytek hospodaření 1,463·028,- Kč z toho činily dotace celkem 998.783,- Kč 

Vysvětlení k dotacím: z fondu FRR činily 760.938,- a z okresní úrovně činily 237.800,- Kč.

V tomto roce bylo zprvu velmi obtížné sestavit návrh rozpočtu obce, protože se nevědělo, jaký bude výnos z daní. Nakonec byl vyšší než předpokládal návrh a pro rok příští opět bylo počítáno a navršením. Pokud dotací se týče, reálná politická praxe ukazuje, že cesty udělování dotací opět jako dříve závisí na osobních konekcích, i když se tato "praxe" jakoby nechce shora přiznávat.

Počasí

dnes, pátek 12. 7. 2024
déšť 25 °C 17 °C
sobota 13. 7. prudký déšť 22/16 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 25/17 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 29/19 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0