Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1993 - Silné individuality se představují v akci

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1993

Silné individuality se představují v akci

Jedna žena ze Čtyř Chalup - magistra Ivana Šedová, rozená Dvořáková, přechodně pobytem v USA v letech 1968 až 1974, poté opět bydlištěm ve Včelné a jeden muž ze Včelná - Na Hraničkách, stavitel Karel Šandera, pracovně v Rakousku od roku 1990 do 93, poté podnikatel zde. Jakouže akcí se představili? Plynofikací svých domů a nejen svých, ale i svých sousedů. Že by cizina inspirovala? Všechno začalo ještě za komunismu u nás, někdy v roce 1988. U zrodu stála paní Ivana. O tom, že kousek pod Vltavou vede dálkové vedení plynu směrem na Český Krumlov zde věděl každý občan a mnozí také věděli, že v tehdejší politické konstelaci by žádost o zavedení plynu do Včelná byla bez úspěchu. Příznivá situace nastala tehdy, když závod Benzina plánoval plynofikaci svého provozu ve Včelné, v lokalitě zvané Čtyři Chalupy. Ivana Šedová se rozhodla, že podnikne vše, aby plyn mohl být využit také pro okolní občany této lokality. Závod Benzina nemá v počátku naprosto žádný zájem, aby plyn mohl být využit také veřejností. Tehdejší předseda MNV Pavel Rožboud souhlasí s iniciativou paní Šedové a podporuje ji ze své pozice. Nejdříve musí být vybudována regulační stanice plynu, která redukuje vysokotlak na středotlak. Dva úkoly je třeba vykonat. Jednak docílit souhlasu k celé akci od plynárenského podniku se sídlem v Plzni a od ředitelství Benziny v Plzni. Na jednání s těmito, podniky,jezdí právě paní Šedová. Starostí obce Včelná je zase získat finanční prostředky na sdruženou investiční stavbu. Mezi tím musí být ještě zorganizována podpisová akce občanů ze Čtyř Chalup, aby byl doložen zájem veřejnosti o využití plynu. V rozmezí asi 3 roky trvajícího snažení o dosažení uvedeného záměru dochází k listopadové revoluci 1989. Pavel Rožboud je zvolen v roce 94 starostou obce Včelná a Mgr. Šedová se ujímá důležitých funkcí v ekologickém hnutí v Českých Budějovicích. Později se stává předsedkyní Jihočeské asociace pro ekologii a energetiku. Z titulu této funkce se nakonec podaří překonat všechny překážky a plynofikace Čtyř Chalup je možná.

Karel Šandera vstoupil do této aktivity jako projektant stavby zmíněné regulační stanice plynu pro Benzinu a příslušného plynového vedení. Netajil se se svým záměrem, že hodlá využít možnosti k získání povolení přípojky plynu do lokality Na Hraničkách. Jako paní Šedová šla od začátku zcela jasně za svým cílem, tak i Karel Šandera se rozhodl dosáhnout svého záměru. Podává žádost o souhlas k plynofikací lokality Na Hraničkách, což jest asi 600 m plynové přípojky. Nabízí obci opět projekci vedení a stavební dozor. Zároveň se občané bydlící Na Hraničkách zavazují, že každý přispěje finanční částkou 5.tisíc Kč.

V prvním kole jednání zamítají členové rady obecního úřadu zmíněnou žádost. Objeví se názor, že plyn by měl být veden směrem k obci a nikoliv od oce pryč, čímž jsou míněny Hraničky. Rozhodnutí má padnout na jednání obecního zastupitelstva. Je zvážena finanční situace zmíněné stavby a z ní vyplývá, že obec nemá prostředky, aby plynové vedení bylo protaženo ze Čtyř Chalup do vlastní obce Včelná. Dochází k bližšímu vyjasnění celého záměru a žádost K. Šandery získává 9 hlasů, proti jsou hlasy 3. Akce je zrealizována velmi operativně a stejně jako ve Čtyřech Chalupách, tak i Na Hraničkách se v zimě roku 93/94 topí plynem a samozřejmě každý z občanů jej může využívat i k ohřevu teplé vody, k vaření i k dalšímu užití. A na závěr paradox, kterému občan těžko rozumí. Závod Benzina, který usiloval o vybudování regulační stanice vysokotlaku, nakonec ji postavil na svém pozemku a nakonec byl přinucen souhlasit, aby plyn, byl využit pro veřejnost, tak tento závod, dnes přejmenovaný na podnik Čepro, sám si uvnitř svého závodu plynofikaci dosud nezřídil (píše se rok 1995).

Počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
slabý déšť 14 °C 12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 18/9 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 19/12 °C
pátek 31. 5. déšť 24/13 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0