Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1994 - Investiční stavební aktivity roku 94

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1994

Investiční stavební aktivity roku 94

Prakticky celý tento rok je ve znamení úředních jednání a mnoha dalších přípravných prací souvisejících s odkanalizováním obce. Dále se řeší v návaznosti na rok 93 způsoby přechodu na ekologické vytápění v obci. Zmíněná jednání o těchto investičních stavbách započala, jak již bylo uvedeno, v roce minulém. Územní rozhodnutí o stavbě sběrného kanálu ze Včelné do Rožnova a jeho napojení na kanalizační systém města České Budějovice bylo vydáno na přelomu roku 92/93, Koncem roku 93 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele celé stavby kanálu. Finanční předpoklad na celou stavbu byl vykalkulován na 10 milionů korun. Jak jsme uvedli v předchozí kapitole, byly získány od Okresního úřadu datace ve výši 3,8 mil Kč a dále ze státního fondu ŽP obdržela obec 2,7 milionu, což dohromady představuje 6,5 mil. Kč. Zbytek uhradí obec ze svého vlastního rozpočtu. Realizačnímu záměru stavby se však v průběhu roku postavily do cesty nepředvídané překážky. Někteří vlastníci pozemků odvolali svůj souhlas s plánovanou trasou kanálu a proto nezbylo nic jiného, než jednat o určitých změnách. Též majetkově právní problémy, které bylo třeba vyřešit, oddálily vlastní zahájení stavby o řadu měsíců. V těchto otázkách hrály svoji roli nevyjasněnosti restitučních okolností. V důsledku všech těchto problémů se musela určit nová lokalita pro umístění dešťové zdrže a nově projekčně upravit trasa hlavní odpadní stoky. Stavba byla také pozdržena řízením hydrogeologického posouzení vzhledem k získání výjimky týkající se ochranného pásma domovních studní. Souběžně bylo vedeno jednání na vydání územního rozhodnutí s orgány Českých drah Plzeň a opět bylo nutné získat výjimku z ochranného pásma železnice. A konečně bylo zapotřebí získat souhlas od referátu dopravy Okresního úřadu a Správy a údržby silnic, neboť poslední úsek kanálu byl projektován do krajnice těsně vedle silnice vedoucí do Rožnova. Naznačené změny v projektu a složité přípravné povolovací jednání způsobilo, že vlastni stavba se oddálila a mohla začít až koncem roku 1994. K realizování stavby byl vybrán podnik Vodohospodářské stavby Č. Budějovice. V posledním kvartálu roku se započalo s přeložkou kanalizace v Nádražní ulici, dále stavba probíhala územím Boršova-Poříčí a odtud dále směrem na Rožnov. Dokončení stavby bylo plánováno na červen roku 1995.

Zastupitelstvo obce se zabývalo, jak již bylo uvedeno, souběžně také investičními záměry o přechodu na ekologické způsoby vytápění v obci. V listopadu 1992 byl schválen zastupitelstvem obce Směrný územní plán obce a podle něj se uvažuje o využití k vytápění 2 médií, jak elektřiny tak plynu. Vedení obce proto v první řadě jedná s Jihočeskými elektrárnami o posílení trafostanic. V roce 1992 nebylo ještě reálné uvažovat o plynofikaci, protože prioritní investiční akcí byla určena kanalizace, na niž bylo nutné zajistit finanční kryti. V roce 93 objednává obec Včelná u projektové organizace Jihogaz vypracování "Zadání" stavby plynofikace obce, i když v té době není možné určit, kdy by mohla být zahájena tato investiční stavba. Příznivé okolnosti nastaly v souvislosti s přeložkou kanalizace v Nádražní ulici, což bylo až v druhé polovině raku 94. České dráhy plánují plynofikovat nádražní budovy zastávky Včelná a tehdy dochází k dohodě ČD s obcí Včelná jak po stránce stavební tak i finanční. Stavební povolení k plynofikaci Včelné 1. etapy je vydáno 10.11.94, tedy právě v době, kdy končí své funkční období obecní zastupitelstvo a je těsně před volbami do nového obecního zastupitelstva. Tato 1. etapa plynofikace zahrnuje ulici Nádražní, Družstevní a části ulic 5. května, Withanovy, Úzké a Na vyhlídce. Stavba ovšem započne až v roce 1995 v jarních měsících.

V průběhu roku 94 projednalo a schválilo obecní zastupitelstvo smlouvu s Jihočeskou energetikou a.s. o příspěvku 1 milionu Kč z prostředků obce Včelná na posílení trafostanice a o stejné sumě se uvažuje pro další rok.

Počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
slabý déšť 34 °C 18 °C
pátek 21. 6. déšť 24/17 °C
sobota 22. 6. déšť 23/15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 19/14 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
1
12 13 14 15 16
17 18
1
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mapotip

Pošta Partner

Informace o Poště Partner ve Včelné