Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1994 - Závěrečné zasedání obecního zastupitelstva

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1994

Závěrečné zasedání obecního zastupitelstva

31. října 1994 se konalo v Kulturním sále poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva, čímž končila funkční činnost tohoto prvního zastupitelstva vzniklého ze svobodných voleb po listopadu roku 1989. Z veřejnosti bylo přítomno 6 osob, což charakterizuje současný zájem občanů o věci veřejné. Zájem je pramalý. Starosta obce, Pavel Rožboud, přečetl zprávu o hospodaření a nikdo z veřejnosti se k ní nevyjádřil. Poté byli vyzváni vedoucí komisí, aby podali zprávy za celé funkční období své činnosti. Zpráva V. Márové za komisi kulturní obsahovala výčet kulturních akcí. Pro děti bylo každým rokem uspořádáno několik zábavných akcí, jako mikulášská nadílka, taneční karneval, různé soutěže. Tyto akce se setkávají se značným zájmem. Akce pro dospělé ztroskotávají na nezájmu. Byl uskutečněn pokus o ekonomický pronájem Kulturního sálu soukromému podnikateli, ale od záměru bylo vbrzku upuštěno. Kromě sezonních tanečních zábav není v současné době příhodné klima pro místní kulturu. Za komisi veřejného pořádku referoval P. Průša. Vysvětlil současné problémy a jeho zpráva vyzněla ve smyslu, že současná legislativa neumožňuje účinné postupovat proti některým chronickým přestupkům neukázněných občanů. Za komisi stavební oznámil její předseda ing. Nesrovnal, že komise vyřídila 125 žádostí, ale přiznal, že žádosti se vyřizovaly se zpožděním, což mnozí občané přijímali s nelibostí. Bylo též řečeno, že spolupráce se stavebním úřadem města Budějovice je těžkopádná. Spolehlivou práci vykazuje komise sociální vedená Janou Petrovou. Zabezpečuje se každým rokem vítání občánků, dvakrát ročně je uskutečněna návštěva starých občanů Včelné žijících v domovech důchodců, v měsíci červnu se koná rozloučení s dětmi, které vychodily Mateřskou školu a v listopadu tradiční setkání s důchodci spojené s pohoštěním a zábavou. Kromě těchto akcí komise posuzuje a vyřizuje průběžně různé žádosti občanů týkající se sociálních záležitostí. Žádná zpráva nebyla podána za revizní a kontrolní komisi. Co dodat závěrem. Kronikáři nepřísluší hodnotit činnost komisí, proto jen několik poznámek z pohledu občana, který naslouchal hlasům lidí, kteří nechodí na schůze, ale přesto život kolem sebe sledují a vyjadřují se k němu. Obecně by se postoje lidí daly vyjádřit - kolik hlav, tolik rozumu a platí to pro ty občany, kteří se veřejně neangažují a dívají se na vnitřní obecní problémy pouze kritickým pohledem. Co tedy konkrétně znepříjemňuje některým život v obci: nedobrý stav komunikací uvnitř obce, volné pobíhání psů a škodící dopady - znečišťování, obtěžování a dokonce i napadání občanů, i když to není časté; občasné poruchy ve veřejném osvětlení a dlouho trvající opravy; občasné výpadky dodávek vody a elektřiny - častější než je tomu v Budějovicích, kde jsou také staré sítě; bezohledně rychlá jízda některých neukázněných řidičů uvnitř obce; škody způsobované mládeží po diskotékách - ničení soukromého i veřejného majetku; úklid sněhu při sněhových kalamitách, které nejsou časté, a bez organizování pomoci občanů se nedají rychle zvládnout, posyp kluzkých komunikací v zimě popelem, což je hygienicky závadné; spalování odpadu z různých plastických hmot a jiných nevhodných "paliv" v kotlích na tuhá paliva a tím zamořování životního prostředí, protože někteří občané nejsou poučeni, co se spalovat smí a co není povoleno. Jaký závěr z toho: příští zastupitelé, kteří budou zvoleni, mají před sebou hodně iniciativní práce.

V další části schůze přednesl starosta obce zprávu o průběhu územního a stavebního řízeni ve věci výstavby kanalizace. V diskusi vystoupili pouze 2 občané. Mluvčí KSČM prohlásil, že nebyl zhodnocen volební program a že v příspěvcích zastupitelů se nemluvilo o nedostatcích, že převažovala chvála. Místní podnikatel J. Pícha kritizoval, že v úseku veřejně prospěšných staveb se udělalo málo. V odpovědi na vznesené připomínky bylo řečeno, že střízlivé úkoly, které byly v tomto období vytyčeny, se splnily. Realizace připravených stavebních investičních aktivit právě začíná a pokračovat bude v plném rozsahu v roce 1995. Tímto závěrečné zasedání zastupitelstva skončilo a kronikář přidá malý komentář ke konečnému "vyúčtování" činnosti Občanského fora, neboť 8 zastupitelů získalo pro volební období 1990-94 právě mandát za OF. Připomeňme, že v prvých komunálních volbách, 24.11.90, obdrželo 8 mandátů OF, 3 mandáty koalice ČSS a ČSL /českosl. strana socialistická a čsl. strana lidová/ a 3 mandáty získali komunisté. Občanské forum, které v roce 1990 mělo největší důvěru voličů, nedokázalo se zformovat v politickou stranu a tím zaniklo. V každém případě splnilo OF svoji funkci v počátečním období, které lze charakterizovat jako přechod k pluralitní politické demokracii. Ozývaly se v obci hlasy, že po pádu komunistického režimu se nenajdou v obci lidé, kteří budou ochotni pracovat v zastupitelstvu i dalších funkcích. Našli se a byli to členové OF. První bouřlivá schůze OF nebyla dobře zvládnuta politicky. Noví lidé byli politicky nezkušení. Postupně se však OF stabilizovalo s navázalo dobrý kontakt s předsedou MNV Pavlem Rožboudem, který byl posléze navržen na. l. místo v kandidátce za OF. V průběhu funkčního období se české politické spektrum vyhranilo a nezůstalo v něm místo pro hnutí široké koalice jakým právě bylo OF. Asi v polovině funkčního období abdikovali z obecního zastupitelstva 2 z nejaktivnějších členů OF, Bohuslav Šandera a ing. Petrouš. Jak poznáme z dalšího vývoje, na kandidátce pro komunální volby roku 1994 byli zapsáni již jen dva bývalí členové OF a nikdo z nich nebyl zvolen. Tím definitivně skončila důležitá politická epizoda Občanského fora.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 21 °C 8 °C
sobota 15. 6. polojasno 24/11 °C
neděle 16. 6. oblačno 22/11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 26/12 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
1
12 13 14 15
1
16
17 18
1
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mapotip

Pošta Partner

Informace o Poště Partner ve Včelné