Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1996 - Aktivity obecního úřadu

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1996

Aktivity obecního úřadu

Perzonální změny na obecním úřadě: V průběhu letošního roku došlo k některým změnám ve složení pracovníků obecního úřadu. Civilní službu ukončil v lednu František Mareš a v únoru Radek Levý. S Františkem Marešem, který je absolventem Pedagogické fakulty, se počítá, že nastoupí jako administrativní pracovník-referent zdejšího OÚ. Zastupitelstvo schválilo nastoupení magistra Mareše od dubna t.r. Kromě jiného bude náplní jeho práce vést počítačovou agendu. Pomocí počítače se vede evidence obyvatelstva, domů, majetku obce. Referent Mareš má též na starosti mzdy. V současnosti vyplácí OÚ mzdy 21 osobám. Protože v prvé polovině roku nezískal obecní úřad žádného chlapce k výkonu civilní služby, byli přijati pro technické práce dva důchodci, kterými jsou Jaroslav Rataj, bývalý řidič městské dopravy a Karel Kysela, lesní dělník. Kromě zajišťování místní dopravy obecním traktorem vykonali jmenovaní pracovnici řadu různých údržbářských a technických prací. Opravili fasádu kulturního domu, provedli technickou a stavební přípravu na plynofikaci mateřské školy, zajišťovali asanaci prostředí v okolí MŠ, provedli úklid prostor v hasičské zbrojnici. Starali se o úklid sněhu a údržbu místních komunikací. Od října nastoupil Daniel Kalkuš, který si v technickém úseku práce odbude na obci civilní službu místo služby vojenské.

Změna nastala také v odpadovém hospodářství. Byly zrušeny kontejnery, které stály u lesa. Dvakrát ročně se provádí sběr veškerého odpadu svozem z ulic. Také jsme změnili odvozce popelnic. Týdně je vyprazdňují Technické služby města Třeboně.

Stavby investiční i jiné: Celá prvá polovina roku byla ve znamení dokončení plynofikačního díla. Postup těchto prací, včetně různých překážek i dosažení konečného cíle, je podrobně popsán na stránkách 72 až 81 v této Pamětní knize.

Další stavební akcí byla již zmíněná plynofikace mateřské školy. Technické přípravné práce začaly koncem léta a prováděli je, jak jsme již zmínili, Jaroslav Rataj a Karel Kysela. Museli demontovat vodní akumulační nádrže, které sloužily k elektrickému vytápění školky. Po demontáži se hala musela stavebně připravit k instalaci plynových kotlů. Pro komplex všech budov MŠ byly instalovány 3 spřažené plynové kotle s automatickým naprogramováním topného režimu. Vytápění plynem bude finančně výhodnější. Plynová přípojka byla zavedena též do budovy obecního úřadu, který se bude možná stavebně upravovat již v příštím roce. Mezi práce většího rozsahu patřilo prodloužení veřejného osvětlení v nejhořejší části ulice 5. května a to až na hranici katastrálního území Na Hraničkách. Práce byla zajištěna dodavatelsky.

Doplnění územního plánu: Územní plán sídelního útvaru Včelná, schválený v roce 1992, bylo nutné doplnit o architektonické návrhy dvou nezastavěných lokalit. Je to lokalita v dolní části obce pod železniční tratí od silnice na východ. Lokalita je určena pro drobné podnikání. Druhou lokalitou je území v horní části obce táhnoucí se od Withanovy ulice směrem ke Čtyřem Chalupám a nahoru podél hlavní silnice až k lokalitě Na Hraničkách. Celé toto území je určeno pro výstavbu rodinných domů. Zpracovatelem doplnění územního plánu je odbor architektury a územního plánování úřadu města Českých Budějovic. Návrh plánu byl veřejně projednáván 9. září 1996. Podané připomínky nebyly závažnějšího rázu. Územní plán se dopracovává a bude předložen v roce 97 ke schválení obecnímu zastupitelstvu. Jeho platnost bude legalizována formou vyhlášky.

Možnost zakoupení pohostinství U Kaštanu: Dne 29. října 96 došlo na schůzi obecního zastupitelstva k důležitému hlasování o možném zakoupení hostince U Kaštanu do majetku obce. Pro méně informované, i pro budoucí připomínám, že hostinec U kaštanu, stojící na místě bývalého hostince U Kalkušů, patří v současné době do majetku družstva Jednota. Byl postaven na obecním pozemku v účelové akci "Z", to znamená za brigádnické výpomoci občanů Včelné. Byl to běžný způsob stavby z doby socialistického státu. Smluvně bylo dohodnuto, že po dokončení stavby převezme majetek družstvo Jednota, která zaplatí bankovní úvěr a dílčí menší hotovost převede do pokladny místního národního výboru. Pohostinství U Kaštanu bylo otevřeno v květnu 1988 (viz o tom v kronice VII. na str. 144). Včelná neměla tehdy žádnou jinou hospodu, jen tento nový ZVS (závod veřejného stravování), jak byl úředně označen. Pohostinství U Kaštanu sloužilo svému účelu krátce, do roku 1993. Zpočátku byly hosté se službami v ZVS spokojeni, ale posléze jejich kvalita upadala. Téměř současně s uzavřením ZVS zahájil svoji činnost soukromý hostinec U Petrů, provozovaný sourozenci Vavrochovými. Pokus o znovuotevření pohostinství U Kaštanu byl učiněn na přelomu roku 1994/95. Jednota jej pronajala skupině mladých podnikatelů, kteří zde mimo jiné hodlali provozovat diskotéky. Po skončení letní sezóny 1995 byl hostinec opět uzavřen. Od této doby stavba chátrá a Jednota hledá kupce. Někteří zastupitelé včelenští pojali zájem zakoupit pohostinství U Kaštanu do majetku obce a proto přišel tento námět na pořad shora uvedeného zasedání v říjnu 1996. Před zasedáním se v diskusi vyjádřili všichni přítomní, ale bylo zjevné, že nepanovala shoda v tom, jakému účelu by mělo zařízení sloužit. Zahájení činnosti restaurace by znamenalo vložit poměrně dosti prostředků do oprav vnitřního technického zařízení včetně generální opravy ústředního topení. Obec by v žádném případě neprovozovala sama hospodu a zisk z pronájmu by nebyl pro obecní pokladnu významnou příjmovou položkou. Padl také návrh, že by se interier mohl snadno přestavět na kanceláře obecního úřadu, který by sem přesídlil. Budova stojí na obecním pozemku a lokalita by se mohla stát centrem obce. Mohla by tu být místní knihovna a klubovny pro kulturní a schůzovní činnost. V suterénu by mohl být provozován například vinný sklípek. I jiné varianty padly. Hlavními námitkami proti koupi pohostinství bylo, že by obec mohla vbrzku zahájit rekonstrukce místních komunikací, místních ulic, které jsou ve velmi špatném stavu. Požadovaná kupní cena zněla na 4 miliony Kč zaplacených při podpisu smlouvy, nebo 4,5 milionu při ročním splácení. Starosta, který byl pro zakoupení pohostinství, vysvětlil členům obecního zastupitelstva, že obec by měla finanční prostředky ke koupi formou ročních splátek. Došlo k hlasování. Za přítomnosti všech 9 volených zástupců bylo potřeba získat nadpoloviční většinu, což je 5 hlasů pro. Pro zakoupení byly pouze hlasy 4 (Rožboud, Šandera, Petrová, dr. Fuka). Proti byly 3 hlasy (ing. Kalina, dr. Vavroch, Hanetšleger), zdrželi se 2 zastupitelé (Zd. Petr, P. Kolbabová). Nehlasovalo se vůbec podle stranického klíče, ale každý zastupitel dle svého osobního přesvědčení. Až budoucnost nám ukáže, zda výše popsané rozhodnutí bylo pro obec správnou variantou. Je to dle mého názoru pro obec dosti závažná věc a kdyby se ještě v budoucnu znovu uvažovalo o zakoupení budovy U Kaštanu do majetku obce, správné by bylo vypsat obecní referendum.

Počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
polojasno 24 °C 11 °C
neděle 16. 6. oblačno 22/11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 26/12 °C
úterý 18. 6. polojasno 28/15 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
1
12 13 14 15
1
16
17 18
1
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mapotip

Pošta Partner

Informace o Poště Partner ve Včelné