Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl X, r. 2013 - Ze zasedání obecního zastupitelstva

Kronika Včelné, díl X., r. 2013

Ze zasedání obecního zastupitelstva

V této části bych rád zmínil okrajově fakta týkající se financí, staveb, kultury, novinek a celkového dění ve Včelné.

Tento průřez celého roku 2013 může poodhalit mnohým nezasvěceným, rozmanitou škálu oborů a pracovních činností obecních zastupitelů, výborů, zaměstnanců obce, ale i ostatních občanů, kteří se na chodu obce určitým dílem podílejí a nebo jinak účastní.

Každoročně začátkem roku starosta zhodnotí plnění rozpočtu a financování obce uplynulého roku.

Příjmy v roce 2012 činily 14,5 milionu korun a oproti tomu výdaje dělaly 14,2 milionu korun. Na obecním účtu bylo k poslednímu prosinci 2012 celkem 10,1 milionu korun.

Zastupitelé schválili hospodaření Mateřské školy Včelná za rok 2012 s výsledkem -15.122 korun a dohodli se, že schodek uhradí z rezervního fondu MŠ.

Co se týče stavebních investic, tak byly projednávány projekty realizace kanalizace a vodovodu v části Čtyři chalupy a propojka kanalizace podél trati v Lesní kolonii.

Projednával se přesun zastávky MHD Jiráskova, posun zastávky MHD pod tratí směr Rožnov, posílení kanalizace Dlouhé role a s ním spojené přeložení plynovodu ze šachty kanalizace ve spolupráci s firmou E.ON

Zastupitelé taktéž schválili opravu a nový asfaltový povrch chodníku na tř. 5 května od Jiráskovy ulice směrem k ulici Sokolovského.

S nemalými problémy je již delší dobu připravován projekt na vybudování cyklostezky směr České Budějovice a také se řeší návrh na vybudování nového chodníku a s ním spojené stavební úpravy v ulici Nádražní.

To je zcela určitě neúplný výčet připravovaných či probíhajících projektů a stavebních prací v obci, které stojí vedení obce spolu se zastupiteli nemalé úsilí.

Kromě již výše zmíněných akcí došlo v letošním roce k výměně oken v budově obecního úřadu.

Na té se kromě předem vybrané odborné firmy podíleli nemalou měrou také zaměstnanci obecního úřadu.

Obec spolu s těmito také mimo jiné zajišťuje celoročně sběr kompostovatelného odpadu, úklid sněhu v zimních měsících, sběr dosloužilých vánočních stromků, hromadný sběr kovového, velkoobjemového a nebezpečného odpadu, dále pak sečení trávy na obecních pozemcích, údržbu dětského hřiště a veškeré nutné práce v celém poměrně rozlehlém katastru Včelné.

Samozřejmostí v dnešní době je poskytovaný servis sběrných kontejnerů na papír, sklo, šatstvo a v neposlední řadě letos nově nainstalované koše na psí výkaly.

Nově také letos obec umožnila bezplatnou likvidaci stavebních sutí a hadrů ve sběrném dvoře na Švábově Hrádku.

Přes všechny tyto možnosti vyváží někteří občané odpad neustále do lesa, kde na ně letos také může čekat překvapení v podobě fotopasti a spravedlivý postih.

A aby těch starostí nebylo málo, tak musí naše obec neustále řešit a vybízet majitele aut k neparkování na veřejných prostranstvích, zelených pásech podél komunikací a třešničkou na pomyslném dortu je problém s autovraky a jejich následnou likvidací.

A v neposlední řadě je tady denní rutina, nelehká a čím dál náročnější legislativa a administrativa, probírání a studium nových či novelizovaných zákonů, předpisů a vyhlášek.

K tomu starost o finance a jejich správu, účetnictví, informace pro občany, nově i přes e-mail, organizace různých schůzek, porad, jednání a pro nás běžné občany neméně důležité osobní

jednání s představiteli obce a řešení zásadních i malých problémů.

A když si to tak všechno dáte na jednu hromadu, tak jsem sám za sebe toho názoru, že každé první pondělí v měsíci je na zasedání zastupitelstva co projednávat a řešit.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 20 °C 11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 14/12 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0