Fotogalerie 2006

Kulturní dům, 5. - 10. května 2006

Na několik dní se sál včelenského Kulturního domu proměnil

v přízemí i na balkoně v galerii s mobilními výstavními stěnami. Výstavu nazýváme právem "velkou", neboť se jí zúčastnilo 16 výtvarníků, převážně z jižních Čech. Slavnostní vernisáž byla mimořádnou událostí a skutečným svátkem výtvarného umění v našich podmínkách. Výstavy a výtvarné v umění vůbec má ve Včelné tradici. Jména všech vystavovatelů jsou uvedena níže pod fotografiemi.

Kulturní dům, 17. dubna 2006

Pondělí velikonoční se stalo tradičním termínem pro pořádání soutěží ve sportovním tanci v Kulturním domě ve Včelné. Letos 17. dubna se uskutečnil již 3. ročník soutěže a ukázalo se, že si taneční páry rády najdou cestu na dobře připravenou soutěž i ve sváteční den.

Zasedací místnost Obecního úřadu, 31. března až 2. dubna 2006

Opět po roce si mohli návštěvníci výstavy prohlédnout keramické, textilní, proutěné a jiné originální výrobky, a za více než příznivé ceny si je i zakoupit. Chráněné dílny Domečekz Trhových Svinů, Rolnička ze Soběslavi a Domov sv. Anežky z Týna nad Vltavou dávají handicapovaným možnost aktivní tvůrčí činnosti a vytvářejí pro ně atmosféru vzájemné úcty a uznání jedinečné hodnoty každého života. Jako výraz podpory tohoto snažení předal starosta obce každému z vystavovatelů při slavnostní vernisáži i symbolickou částku tisíce korun z výtěžku obecního plesu. Vernisáž se prodloužila v přátelské posezení spřízněných duší a na zajímavých exponátech se začaly množit cedulky "zamluveno".

Mateřská škola, 13. prosince 2006

Při tradiční vánoční besídce si paní učitelky, rodiče i děti příjemně společně poseděli, zazpívali si koledy, děti předvedly krátké pásmo tanečků a společně si vyrobili malý vánoční dárek. Z této pěkné předvánoční akce jsme pro vás připravili několik fotografií.

Kulturní dům, 8. prosince 2006

Mikulášská nadílka je ve Včelné tradičně spojena s kratším divadelním představením pro děti. Je to divácky vděčná akce, s kontaktem herců s malými posluchači v sále, ze které si děti nakonec i něco sladkého odnesou.

"náměstí" před restaurací U Kaštanu, 4. prosince 2006

Spustit autentickou hudební kulisu (mp3 227 kB)

Starosta obce Zdeněk Petr slavnostně rozsvítil vánoční strom za hojné účasti veřejnosti. Součástí této malé, ale již tradiční předvánoční slavnosti bylo vystoupení dětí z mateřské školy a hudebního tria. K vánoční atmosféře přispěly písně a koledy, ale i vůně svařeného vína. Rozsvícený vánoční strom připomíná kolemjdoucím, že doba adventní je opět tady.

Zasedací místnost obecního úřadu, 17. - 19. listopadu 2006

Nejen svým známým se mohou včelenští sběratelé pochlubit svými poklady. O třetím listopadovém víkendu proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu již druhá výstava sběratelů, při které měli možnost vystavit svoje pozoruhodné sbírky na odiv veřejnosti. Představili se dva místní sběratelé – paní Marie Šejbová a rodina zesnulého Václava Hůrky. Zájem o sbírky byl nebývalý, výstavu navštívilo více než 160 lidí.

Kulturní dům, 25. listopadu 2006

Poslední sobotu v listopadu patřil kulturní dům tradičnímu setkání seniorů s představiteli obce. V programu vystoupily děti ze školky se svým již vánočně laděným vystoupením, nechyběl ani divadelní ochotnický spolek rozverných žen z Bavorovic a k tanci a poslechu hrála živá kapela. Níže opravdu jen pár fotek.

Zasedací místnost obecního úřadu, 27. - 30. října 2006

Známý jihočeský pilot a karikaturista v jedné osobě Miloslav Martenek miluje život ve všech jeho podobách, včetně ptačí perspektivy ze vzduchu. A že humor je skutečně jeho parketou, dokazují rozesmáté tváře malých i velkých návštěvníků výstavy jeho grafických listů, která proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu.
Jeho zajímavé vyprávění skvěle dokreslilo atmosféru slavnostní vernisáže.

Zasedací místnost obecního úřadu, 27. září 2006 –

Zářijový "Čaj o páté", již tradiční setkání se zajímavými hosty, probíhalo ve zcela zaplněné místnosti. Tentokrát přijal naše pozvání hrabě Jan Buquoy, který neformálně a s humorným nadhledem vyprávěl o svém životě a bohatých aktivitách. Je mimo jiné autorem deseti knih zaměřených na česko-německé vztahy a politickou ekonomii, z nichž některé na setkání zájemcům též nabídl.

Zasedací místnost obecního úřadu, 9. - 11. června 2006 –

Zkoušeli jste si někdy uplést drátěnou košili? Vykovat historickou přilbici, kyrys, meč, štít, zhotovit funkční model hákovnice, moždíře či polního děla? Na prvním ze série "sběratelských víkendů" bylyk vidění originály, repliky a modely historických zbraní místního sběratele pana Josefa Čížka. Sbírka nevypovídala jen o vášni sběratelské, ale i o značné řemeslné zručnosti a nadání v zacházenís kovem. Pro méně znalé byla výstava doplněna sbírkou odborné literatury na dané téma.