Čaj o páté - Zaniklé světy Novohradských hor s Milanem Koželuhem

Zasedací místnost obecního úřadu, středa 16. března 2011

Již podruhé nás navštívil a zasedací místnost obecního úřadu zaplnil pan Milan Koželuh, který svými znalostmi o Novohradských horách budí obdiv. Tentokrát hovořil o zaniklýchvesnicích a skrytých tajemstvích Novohradských hor a svůj zasvěcený výklad doprovázel promítáním fotografií, které svědčí i o jeho fotografickém umění. Na místě bylo možno zakoupit jeho knihu Nezapomenuté stopy – Novohradské hory.

Představení hosta v plné zasedací místnosti

U výkladu a promítání se zatajeným dechem