Výstava o Včelné

Kulturní dům Včelná, 6. - 8. května 2011

Kliknutím na náhledy obrázky zvětšíte

I ve Včelné jsme instalovali výstavu prezentující minulý a současný život v obci, jak byla připravena pro Krajský úřad, kde byla instalována v lednu a únoru tohoto roku. Kromě těchto výstavních panelů byly vystaveny i dobové fotografie z kronikářského archivu, kroniky a fotografie spolků a jiné.

Celkový záběr sálu

Panely s prezentací obce

Starosta a kronikář při instalaci fotografií

Vystavené kroniky místních spolků

Fotografie z let 2000-2010 se promítaly na monitoru

Hasičský koutek