Společná výstava obrazů, soch, uměleckého skla, mozaiky ze skla a fotografií

Kulturní dům, 22. - 30. října 2011

Kliknutím na náhledy obrázky zvětšíte

Společná výstava dvanácti výtvarníků se těšila velkému zájmu veřejnosti. Návštěvníky zaujala i velmi zdařilá prezentace mateřské školy, která zůstala v kulturním domě do konceroku, aby ji mohli zhlédnout i další návštěvníci. K úspěchu celé akce přispěla obětavá práce Pavla Rožbouda, zakladatele výtvarných výstav ve Včelné, a manželů Reindlových, jejichž tvůrčí fantazie se promítla do výtvarného tvoření tří desítek dětí při doprovodné akci "Veselé malování".

Letos vystavovali: Jaroslav Effmert – umělecké sklářství, MgA. Antje Chmelařová, Alfréd Kindler, František PON, Magdalena Reindlová. Jiří Reindl, Pavel Rožboud, Petr Schel – sochy, Bára Stluková, Radu Tesaro, Jiří Klimeš – fotografie, práce dětí z MŠ Včelná

Při slavnostním zahájení

Sál při vernisáži

Hudební doprovod

Některé z obrazů a mozaika

Některé z obrazů

Umělecké sklo

Některé z obrazů

Socha a plátno

Expozice mateřské školy

Při malování s dětmi

První portrét

Jak se dělá mozaika