Rozsvícení vánočního stromu

Neděle 27. listopadu – Parčík před obecním úřadem
V 17 hodin před obecním úřadem jsme společně s dětmi z mateřské školy rozsvítili živý vánoční strom, nejhezčí v širokém okolí.
Vystoupil též soubor písní a tanců Úsvit. Vánoční koledy byly provoněny i svařákem a cukrovím.