Obec Včelná
obec Včelná

Realizované projekty


Rozvojová strategie obce Včelná (pdf) na období 2020-2025
 

Zobrazeno 1-30 ze 43
Žací stroj

Samochodný žací stroj (2023)

Datum: 15. 5. 2023

Byl zakoupen nový samochodný žací stroj se sběrem a výsypem trávy.
Cena: 1.004.179 Kč
Termín dodávky: 04.2023

#

Kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení na tř. 5. května (2022)

Datum: 21. 4. 2023

Vybudování kanalizace a vodovodu a rekonstrukce veřejného osvětlení včetně zatrubnění stávající otevřené stoky na tř. 5. května mezi ulicemi Witthanova a Nádražní.

#

Rekonstrukce budovy obecního úřadu (2021-2022)

Datum: 17. 3. 2023

Kompletní rekonstrukce OÚ

#

Vzduchotechnika v Kulturním centru (2022)

Datum: 19. 7. 2022

Pro výměnu vzduchu s možností klimatizace
Prováděla firma TEMTECH s.r.o.
Dokončeno 04/2022
Cena díla 2.192.809 Kč včetně DPH

#

Naučná stezka (2021)

Datum: 18. 7. 2022

Lesní stezka s 10 zastaveními s lavičkami a výměnnými naučnými tabulemi
Realizovala firma zMASIVU s.r.o. v roce 2021
Celková cena 251.740 Kč
Dotace ze SZIF 251.740 Kč, tedy 100 %

#

Vybavení 5. třídy MŠ nábytkem (2022)

Datum: 18. 7. 2022

Vestavné skříně, botníky, věšáky, lehátka, stoly, židle, výdejní okno
Realizovala firma BENJAMÍN s.r.o. v roce 2022
Cena včetně DPH 539.743 Kč

Obdržená dotace ze SZIF 271.040 Kč.
Cíl operace: „Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.

#

Stavba 5. třídy mateřské školy (2021-2022)

Datum: 10. 5. 2022

Přístavba samostatného objektu v zahradě školky

II. etapa rekonstrukce vodojemu Včelná 1

II. etapa rekonstrukce vodojemu Včelná (2021)

Datum: 21. 12. 2021

Realizovala firma Čevak a.s. v roce 2021
Výměna vnitřních armatur a nová fasáda
Celkové náklady včetně DPH 806.174,60 Kč

#

Vybavení do KD Včelná (2021)

Datum: 3. 12. 2021

Nové židle, stoly a opona
Realizace v roce 2021

#

Rekonstrukce kulturního centra (2020-2021)

Datum: 2. 12. 2021

Kompletní rekonstrukce budovy kulturního domu z padesátých let 20. století.

#

Kanalizace, vodovod a chodník s přechodem pro chodce tř. 5. května (2021)

Datum: 25. 10. 2021

Realizovala firma SWIETELSKY stavební s.r.o. v roce 2021
Celkové náklady rekonstrukce vč. DPH 11.874.440,17 Kč

Park Dlouhé role "SLZA" v Jiřičkově ulici  1

Park Dlouhé role "SLZA" v Jiřičkově ulici a výsadby zeleně podél tř. 5. května (2020-2021)

Datum: 7. 7. 2021

Architektonický návrh Ing. Nela Hermanová
Realizovala firma Engelmann Czech s.r.o. v letech 2020-2021
Celkové náklady vč. DPH 2.717.035 Kč

#

Oprava povrchu ulice Sokolovského (2020)

Datum: 6. 10. 2020

Nový asfaltový povrch v ulici Sokolovského

Příjezdová cesta k vodojemu (2020)

Datum: 30. 9. 2020

Zpevněný příjezd k vodojemu Na Hraničkách v k.ú. Plav

#

Přístřešky na kontejnery (2020)

Datum: 24. 8. 2020

Zastřešení kontejnerů na směsný odpad
a separované složky v části obce pod tratí

Odvodnění ulice Nová

Odvodnění komunikace v ulici Nová a obrubníky v Lesní kolonii (2020)

Datum: 10. 6. 2020

Odvodnění části ulice Nová žlabem a osazení obrubníků v části ulice Lesní kolonie

#

Cyklostezka Včelná-Rožnov, k. ú. Včelná (2019)

Datum: 18. 2. 2020

Stezka pro cyklisty směrem do Českých Budějovic od zastávky Včelná - Pod tratí

#

Parkoviště před mateřskou školou (2019)

Datum: 18. 2. 2020

Asfaltové parkoviště s 27 vyznačenými parkovacími místy pro větší bezpečnost před školou

#

Zateplení budovy mateřské školy (2019)

Datum: 18. 2. 2020

Zhotovení tepelněizolační obálky budovy s novou fasádou, rekonstrukcí lodžií a předzahrádek

#

Komunální traktor (2019)

Datum: 30. 4. 2019

Byl zakoupen nový komunální traktor Zetor Proxima CL 80.
Cena: 1.269.290 Kč
Termín dodávky: 04.2019

#

Osobní automobil (2019)

Datum: 28. 2. 2019

Byl zakoupen nový osobní automobil Škoda Rapid Style 1,0 TSi 81 kW.
Cena: 341.968 Kč
Termín dodávky: 02.2019

#

Odvodnění a osazení obrubníků podél tř. 5. května (2018)

Datum: 31. 12. 2018

V rámci rekonstrukce povrchu silnice III. třídy v ulici tř.5.května prováděné Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje osadila obec Včelná kolem této silnice obrubníky a vybudovala odvodnění komunikace.

#

Stavební úpravy vodovodu Na Hraničkách (2018)

Datum: 30. 11. 2018

Stavební úpravy vodovodního řadu ve třech lokalitách za účelem posílení tlaku vody v horní části obce.
Cena dle výběrového řízení i skutečně dosažení: 3.550.000 Kč ( bez DPH, které zde obec neplatí)
Termín realizace: 09. - 11.2018

#

Kanalizace v ulici Nová (2018)

Datum: 31. 10. 2018

Bylo provedeno odkanalizování ulice Nová. Při tom byl zjištěn havarijní stav kanalizace v části ulice Lesní kolonie, která byla proto opravena. Na žádost občanů byla po stavbě zaasfaltována celá šíře komunikace pro rozšíření parkovacích možností.

#

Vybavení pro rozšíření sběru bioodpadu (2018)

Datum: 31. 5. 2018

V rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí na intenzifikaci sběru bioodpadu bylo nakoupeno toto vybavení:
Smykový nakladač Bobcat, štěpkovač Laski, 5 kontejnerů na bioodpad a nosič kontejnerů za traktor.

Fotografie původního stavu

Stavební úpravy a přístavba MŠ (2017)

Datum: 31. 12. 2017

Přístavba nové třídy pro 28 dětí a přestavba a nové vybavení kuchyně. Zahrnuje vybavení nové třídy a souvisejících prostor (herna, místnost pro spánek, šatna pro děti, šatna a prostor pro personál), venkovní herní prvky (hopsadla na pružině, herní sestavy, vahadlové houpačky), výměnu části oplocení

#

Oprava povrchu 'panelky' v ul. Lesní (2017)

Datum: 30. 11. 2017

Demontáž nerovných a rozlámaných panelů a položení nového asfaltového povrchu na spojovací cestě od mateřské školy do ulice Husova.

#

Chodník v ulici Nádražní (2017)

Datum: 30. 11. 2017

Dlážděný chodník po jedné straně a vjezdy po druhé straně ulkice Nádražní, včetně projektových prací, odvodnění a rekonstrukce veřejného osvětlení.

#

Workoutové hřiště (2017)

Datum: 30. 11. 2017

Byla instalována cvičební sestava na upravené místo v parčíku v ulici Borovského.

#

Dětské hřiště Sokolovského (2017)

Datum: 31. 10. 2017

Celková renovace dětského hřiště na rohu ulic Dlouhá a Sokolovského, včetně nového povrchu, hracích prvků, trávníku, laviček a oplocení.

Zobrazeno 1-30 ze 43

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5
1
6 7 8 9 10
11 12
1
13 14 15 16 17
18 19
1
20 21 22 23 24
25 26
1
27 28 29 30 1

Mapotip

Pošta Partner

Informace o Poště Partner ve Včelné