• Z posledních zpráv

  • Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.2.
  • Zápis a výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 8.2.
  • Knihovna bude v týdnu 12. - 16. 3. uzavřena
  • 31.1. vyšel lednový obecní zpravodaj s informacemi o placení místních poplatků
  • Zápis a přijatá usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 11.1.
  • Pozvánka na taneční večery v lednu 2018
  • Zveřejněna studie rekonstrukce Kulturního domu
  • Upozorňujeme na změnu telefonních čísel do mateřské školy – viz http://msvcelna.webnode.cz/
  • Na stránce Veřejné zakázky zveřejněna publicita obdržené dotace z prostředků EU a stavbu Stavební úpravy a přístavba MŠ 
  • Vizualizace nové křižovatky pod Včelnou: nový návrh 2D, původní návrh 2D, nový návrh 3D3D

Fotokopie dokumentů zveřejněných i v papírové podobě na úřední desce na budově obecního úřadu, Husova ul. 212