• Z posledních zpráv

  • Oznámení o době a místu konání 2. kola volby prezidenta ČR ve Včelné
  • Pozvánka na taneční večery v lednu 2018
  • Informace finančního úřadu k dani z nemovitých věcí
  • 21.12. vychází prosincový obecní zpravodaj
  • Zápis a přijatá usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 4.12.
  • Navštivte stránku realizovaných projektů za rok 2017 a fotogalerie uskutečněných akcí
  • Zveřejněna studie rekonstrukce Kulturního domu
  • Upozorňujeme na změnu telefonních čísel do mateřské školy – viz http://msvcelna.webnode.cz/
  • Na stránce Veřejné zakázky zveřejněna publicita obdržené dotace z prostředků EU a stavbu Stavební úpravy a přístavba MŠ 
  • Vizualizace nové křižovatky pod Včelnou: nový návrh 2D, původní návrh 2D, nový návrh 3D3D

Fotokopie dokumentů zveřejněných i v papírové podobě na úřední desce na budově obecního úřadu, Husova ul. 212