• Z posledních zpráv

  • Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 8. srpna
  • Dne 30.7. vyšel červencový obecní zpravodaj
  • Pozvánka na Sportovní den 4.8.
  • Termíny srpnových tanečních večerů nejen pro seniory
  • Informace mateřské školy o úplatě po dobu prázdnin
  • Zápis a výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 20.6.
  • V sekci Občan a úřad > Vyhlášky a nařízení byla zveřejněna Územní studie Dlouhé role 1,
   která nahrazuje původní územní studii v daném území
  • Vizualizace dálnice D3 - v minutě 8:12 napojení na budoucí Jižní tangentu pod Včelnou
  • Tisková zpráva o dokončení projektu Stavební úpravy a přístavba MŠ Včelná (PDF 4 MB)
  • Zveřejněna studie rekonstrukce Kulturního domu
  • Vizualizace nové křižovatky pod Včelnou: nový návrh 2D, původní návrh 2D, nový návrh 3D3D 

Fotokopie dokumentů zveřejněných i v papírové podobě na úřední desce na budově obecního úřadu, Husova ul. 212