• Z posledních zpráv

  • Podmínky zápisu dětí do ZŠ Emy Destinové
  • Vizualizace dálnice D3 - v minutě 8:12 napojení na budoucí Jižní tangentu pod Včelnou
  • Zápis a výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 22.2.
  • 27.2. vyšel únorový obecní zpravodaj
  • Tisková zpráva o dokončení projektu Stavební úpravy a přístavba MŠ Včelná (PDF 4 MB)
  • Pozvánka na taneční večery v březnu 2018
  • 31.1. vyšel lednový obecní zpravodaj s informacemi o placení místních poplatků
  • Zveřejněna studie rekonstrukce Kulturního domu
  • Upozorňujeme na změnu telefonních čísel do mateřské školy – viz http://msvcelna.webnode.cz/
  • Na stránce Veřejné zakázky zveřejněna publicita obdržené dotace z prostředků EU a stavbu Stavební úpravy a přístavba MŠ 
  • Vizualizace nové křižovatky pod Včelnou: nový návrh 2D, původní návrh 2D, nový návrh 3D3D 

Fotokopie dokumentů zveřejněných i v papírové podobě na úřední desce na budově obecního úřadu, Husova ul. 212