• Z posledních zpráv

  • V Okružní ulici nalezeno černé kotě. Majitel nechť zavolá na OÚ 387 250 223 nebo 723 441 880.
  • Termíny zářijových tanečních večerů nejen pro seniory
  • Dne 30.8. vyšel srpnový obecní zpravodaj
  • Kandidáti do zastupitelstva obce na serveru www.volby.cz
  • Zápis a výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 8.8.
  • V sekci Občan a úřad > Vyhlášky a nařízení byla zveřejněna Územní studie Dlouhé role 1,
  • která nahrazuje původní územní studii v daném území
  • Vizualizace dálnice D3 - v minutě 8:12 napojení na budoucí Jižní tangentu pod Včelnou
  • Tisková zpráva o dokončení projektu Stavební úpravy a přístavba MŠ Včelná (PDF 4 MB)
  • Zveřejněna studie rekonstrukce Kulturního domu
  • Vizualizace nové křižovatky pod Včelnou: nový návrh 2D, původní návrh 2D, nový návrh 3D3D 

Fotokopie dokumentů zveřejněných i v papírové podobě na úřední desce na budově obecního úřadu, Husova ul. 212