• Z posledních zpráv

  • 23.11. vyšel listopadový obecní zpravodaj (2MB)
  • Krajský úřad prosí občany o vyplnění on-line dotazníku na téma výpadku proudu
  • Vyhlášen dodatečný zápis dětí do MŠ Včelná
  • Zveřejněna studie rekonstrukce Kulturního domu
  • Zápis a přijatá usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 10.10.
  • Upozorňujeme na změnu telefonních čísel do mateřské školy – viz http://msvcelna.webnode.cz/
  • Aktualizované termíny svozu odpadů od března 2017
  • Na stránce Veřejné zakázky zveřejněna publicita obdržené dotace z prostředků EU a stavbu Stavební úpravy a přístavba MŠ 
  • Vizualizace nové křižovatky pod Včelnou: nový návrh 2D, původní návrh 2D, nový návrh 3D3D

Fotokopie dokumentů zveřejněných i v papírové podobě na úřední desce na budově obecního úřadu, Husova ul. 212