• Z posledních zpráv

  • Zápis a přijatá usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 10.10.
  • Na úřední desce vyhlášeno zadávací řízení na vybavení objektu MŠ
  • V prodeji ještě poslední vstupenky za 799 Kč na muzikál Ples upírů dne 28.10.
   Dopravu zajišťuje obec, bližší informace v posledním zpravodaji na straně 2
  • Vyšel zářijový obecní zpravodaj
  • Na úřední desce zveřejněn záměr pronájmu výčepu v Kulturním domě
  • Upozorňujeme na změnu telefonních čísel do mateřské školy – viz http://msvcelna.webnode.cz/
  • Termíny tanečních večerů seniorů na měsíc říjen
  • Aktualizované termíny svozu odpadů od března 2017
  • Informace Policie ČR (PDF) a hasičů (archiv ZIP) k zabezpečení zdraví a majetku
  • Na stránce Veřejné zakázky zveřejněna publicita obdržené dotace z prostředků EU a stavbu Stavební úpravy a přístavba MŠ 
  • Vizualizace nové křižovatky pod Včelnou: nový návrh 2D, původní návrh 2D, nový návrh 3D3D

Fotokopie dokumentů zveřejněných i v papírové podobě na úřední desce na budově obecního úřadu, Husova ul. 212