• Z posledních zpráv

  • Na úřední desce zveřejněn záměr pronájmu výčepu v Kulturním domě
  • Pozvánka na slavnostní otevření dětského hřiště 26.9.
  • Zápis a přijatá usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 7.9.
  • Na stránce Veřejné zakázky zveřejněna výzva k podání nabídek na vánoční světlenou výzdobu obce
  • Dne 29.8. vyšel srpnový obecní zpravodaj
  • Upozorňujeme na změnu telefonních čísel do mateřské školy – viz http://msvcelna.webnode.cz/
  • Termíny tanečních večerů seniorů na měsíc září
  • Aktualizované termíny svozu odpadů od března 2017
  • Informace Policie ČR (PDF) a hasičů (archiv ZIP) k zabezpečení zdraví a majetku
  • Na stránce Veřejné zakázky zveřejněna publicita obdržené dotace z prostředků EU a stavbu Stavební úpravy a přístavba MŠ 
  • Vizualizace nové křižovatky pod Včelnou: nový návrh 2D, původní návrh 2D, nový návrh 3D3D

Fotokopie dokumentů zveřejněných i v papírové podobě na úřední desce na budově obecního úřadu, Husova ul. 212