• Z posledních zpráv

  • Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 28.1.
  • Na úřední desce zveřejněna výzva k podání nabídky na Zateplení MŠ
  • Kulturní pozvánka do Kamenného Újezdu
  • Informace o bezproudí 1.2.2019 - týká se jen domů čp. 177 a 579
  • Informace finančního úřadu k dani z nemovitých věcí
  • Zápis a výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 17.12.
  • Termíny tanečních večerů nejen pro seniory na měsíc leden
  • 19.12. vyšel prosincový obecní zpravodaj
  • Detailní výsledky voleb do zastupitelstva obce a přehledné výsledky na serveru www.volby.cz
  • Zveřejněna studie rekonstrukce Kulturního domu
  • Vizualizace dálnice D3 - v minutě 8:12 napojení na budoucí Jižní tangentu pod Včelnou
  • Vizualizace nové křižovatky pod Včelnou: nový návrh 2D, původní návrh 2D, nový návrh 3D3D 

Fotokopie dokumentů zveřejněných i v papírové podobě na úřední desce na budově obecního úřadu, Husova ul. 212