Obec Včelná
obec Včelná

Smlouvy


Smlouvy uzavřené obcí s plněním od 50 tis. Kč bez DPH


Odkaz na "Profil zadavatele", kde má obec povinnost zveřejňovat smlouvy nad 500 tis. Kč bez DPH


Doprava

Provoz MHD 202120202019, 2018


Odpady

Smlouva (r. 2003) s firmou .A.S.A./FCC
s dodatky na rok  20212020, 2019, 2018c, 2018b, 2018


Energie

Odběr elektřiny: ČEZ 2021E.ON 2019, EON 2017, ČEZ 2016
Odběr plynu:  ČEZ 2021E.ON 2019, E.ON 2017, ČEZ 2016
Provozování vodovodu a kanalizace Čevak – smlouva (r. 1998)
s dodatky č. 1/2014, 2/2014, 1/2015, 6/2018


Nemovitosti

Kupní smlouva na lesní pozemky parc. č. 782/11, 782/16, 788/43, 788/44, 788/53 (47422 m2, r. 2021)
Kupní smlouva na pozemky parc. č. 100 a 101/1 (bývalá hasičská zbrojnice čp. 26, r. 2021)
Kupní smlouva na pozemek parc. č. 546/6 (532 m2, r. 2019)

 
Příkazní smlouvy

Technický dozor investora a koordinátor BOZP na stavbě Kanalizace a chodník s přechodem pro chodce (březen 2021)
Uspořádání zadávacího řízení veřejné zakázky Novostavba 5. třída MŠ  (únor 2021)   
Uspořádání zadávacího řízení veřejné zakázky Kanalizace a úprava chodníku s přechodem pro chodce  (prosinec 2020) 
Uspořádání zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce KD (r. 2020)                                         


Dotace obdržené

Dotace na Park Dlouhé role  (r. 2021 - ze SFŽP 250.000 Kč)
Dotace na vybavení kulturního domu (r. 2021 - ze SZIF 275.880 Kč)
Dotace na Park "Slza" lokalita Dlouhé role (r. 2021 -  z OPŽP MŽP 1.210.660 Kč)
Dotace na úpravu povrchu ul. Sokolovského (r. 2020 -  z MMR 554.628 Kč)
Dotace na interakční prvek IP7 lokalita Dlouhé role (r. 2020 -  z MŽP 95.358 Kč)
Dotace na cyklostezku  (r. 2019 -  z IROP MMR 5.308.251 Kč)
Dotace na zateplení MŠ (r. 2019 - z JčK 450.000 Kč)
Dotace na kanalizaci v ulici Nová (r. 2018 -  z JčK 571.429 )
Dotace na stavební úpravy a přístavbu MŠ (r. 2018 - z IROP MMR 15.331.023 Kč )

Dotace na intenzifikaci sběru bioodpadu (r. 2018 - z OPŽP MŽP 1.979.862 Kč)

*vysvětlivky:
OPŽP - Operační program životní prostředí (fondy EU)

IROP - Integrovaný regionální operační program (fondy EU)
SZIF - Státní zemědelský intervenční fond
SFŽP - Státní fond životního prostředí
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
JčK - Jihočeský kraj


Dotace poskytnuté

Dotace na činnost spolku Včelňáci (r. 2021, zveřejněno 22.3.2021)
Dotace na činnost Sportovního klubu Včelná (r. 2021, zveřejněno 3.3.2021)
Dotace na kulturní činnost spolku Včelňáci (r. 2020, zveřejněno 3.2.2020)
Dotace na činnost Sportovního klubu Včelná (r. 2020, zveřejněno 20.12.2019)

Dotace na kulturní činnost spolku Včelňáci (r. 2019, zveřejněno 9.1.2019)
Dotace na činnost Sportovního klubu Včelná (r. 2019, zveřejněno 13.2.2019)
Dotace na kulturní činnost spolku Včelňáci (r. 2018, zveřejněno 21.2.2018)
Dotace na činnost Sportovního klubu Včelná (r. 2018, zveřejněno 21.2.2018)


O dílo/kupní smlouvy movité

Architektonická studie a projektová dokumentace na rekonstrukci budovy č.p. 23 (2021)
Park Dlouhé role a výsadba zeleně podél tř.5.května s přílohou č. 1 (2020)
Oprava povrchu MK č. 12c, ul. Sokolovského, Včelná  (2020)
Rekonstrukce kulturního domu  (2020) s dodatkem č. 1  (2021)
Odvodnění komunikace v ulici Nová a obrubníky v Lesní kolonii s dodatkem č. 1 (2020)
Výsadba zeleně a založení lučního trávníku v rámci projektů „Interakční prvek IP7 Včelná“ a „Včelná - veřejný park Dlouhé role“ (2020)
Přístřešky na kontejnery (2020)
Údržba zeleně na rok 2020 (2020)
Projektová dokumentace 'Kanalizace a úprava chodníku s přechodem pro chodce', dodatek č. 1 (2019)
Parkoviště u mateřské školy, dodatek č. 1 (2019)                                                                           
Velký stan + pivní sety (2019)                                                                                             
Rekonstrukce armaturní komory vodojemu Včelná (2019)
Projekt rekonstrukce OÚ (2019)
Cyklostezka Včelná, dodatky č. 1, 2 (2019)
Úržba zeleně (2019)
Zpracování územního plánu (2019)
Zateplení MŠ, dodatek č. 1 (2019)
Komunální traktor (2019)
Osobní automobil (2019)
Přidržovač k lopatě na smykový nakladač (2019)
Odvodnění a osazení obrubníků na tř.5.května (2018)
Kanalizace v ul. Lesní kolonie – oprava havarijního stavu (SWIETELSKY stavební s.r.o., r. 2018)
Kanalizace v ulici Nová, dodatek č. 1 (SWIETELSKY stavební s.r.o., r. 2018)
Stavební úpravy vodovodu "Na Hraničkách" (SWIETELSKY stavební s.r.o., r. 2018)
Kupní smlouva na vybavení k intenzifikaci sběru bioodpadu (RAMOS-KOO s.r.o., r. 2018)

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
1
13 14 15 16 17
18 19
1
20 21 22 23 24
25 26
1
27 28 29 30 31

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace

V obraze

Google playApp Store