Obec Včelná
obec Včelná

Smlouvy


Smlouvy uzavřené obcí s plněním od 50 tis. Kč bez DPH


Odkazy na dva profily zadavatele, kde má obec povinnost zveřejňovat smlouvy nad 500 tis. Kč bez DPH: Vhodné uveřejnění a Národní elektronický nástroj


Doprava

Provoz MHD 202420232022202120202019, 2018


Odpady

Smlouva (r. 2003) s firmou .A.S.A./FCC
s dodatky na rok  202420232022b, 2022a20212020, 2019, 2018c, 2018b, 2018


Energie

Odběr elektřiny: ČEZ 2021E.ON 2019, EON 2017, ČEZ 2016
Odběr plynu:  ČEZ 2021E.ON 2019, E.ON 2017, ČEZ 2016
Provozování vodovodu a kanalizace Čevak – smlouva (r. 1998)
s dodatky č. 7/20196/20181/2015, 2/2014, 1/2014


Nemovitosti

Kupní smlouva na koupi pozemků parc. č. 180/3, 310, 309 s domem čp. 33 (2108 m2, r. 2024)
Kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 526/4 (73 m2, r. 2023)
Kupní smlouva na pozemky parc. č. 529/70 a 497/2 (1762 + 25 m2, r. 2023)
Kupní smlouva na pozemek parc. č. 529/113 (2086 m2, r. 2023)
Kupní smlouva na pozemek parc. č. 285/10 (3007 m2, s budovou prodejny čp. 343, r. 2022)
Kupní smlouva na lesní pozemky parc. č. 782/11, 782/16, 788/43, 788/44, 788/53 (47422 m2, r. 2021)
Kupní smlouva na prodej pozemků parc. č. 100 a 101/1 (bývalá hasičská zbrojnice čp. 26, r. 2021)
Kupní smlouva na pozemek parc. č. 546/6 (532 m2, r. 2019)

 
Příkazní smlouvy

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě Oprava MK Luční a ÚK 26 a rekonstrukce vodovodu (2024)
Technický dozor stavebníka na akci Novostavba a stavební úpravy budovy čp. 23 (2023)
Koordinátor BOZP na akci Novostavba a stavební úpravy budovy čp. 23 (2023)
Administrace výběrového řízení na rekonstrukci budovy čp. 23 (2023)
Technický dozor investora a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce Obecního úřadu Včelná (září 2021)

Technický dozor investora a koordinátor BOZP na stavbě Kanalizace a chodník s přechodem pro chodce (březen 2021)
Uspořádání zadávacího řízení veřejné zakázky Novostavba 5. třída MŠ  (únor 2021)   
Uspořádání zadávacího řízení veřejné zakázky Kanalizace a úprava chodníku s přechodem pro chodce  (prosinec 2020) 
Uspořádání zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce KD (r. 2020)                                         


Dotace obdržené

Dotace na víceúčelové hřiště Tikalova s dodatky 2 a 3 (r. 2023 - z KIF 4.000.000 Kč)
Dotace My v tom Jihočechy nenecháme II (r. 2023 - z Jihočeského kraje 65.320 Kč)
Dotace na rekonstrukci Kulturního centra Včelná  (r. 2021 - z KIF 6.000.000 Kč)
Dotace na nábytek do 5. třídy mateřské školy (r. 2021 - ze SZIF 271.040 )
Dotace na vybavení kulturního domu (r. 2021 - ze SZIF 275.880 Kč)
Dotace na Park "Slza" lokalita Dlouhé role (r. 2021 -  z OPŽP MŽP 1.210.660 Kč)
Dotace na rekonstrukci budovy obecního úřadu (r. 2020 - Z MMR 10.000.000 Kč)
Dotace na úpravu povrchu ul. Sokolovského (r. 2020 -  z MMR 554.628 Kč)
Dotace na interakční prvek IP7 lokalita Dlouhé role (r. 2020 -  z MŽP 95.358 Kč)
Dotace na cyklostezku  (r. 2019 -  z IROP MMR 5.308.251 Kč)
Dotace na zateplení MŠ (r. 2019 - z JčK 450.000 Kč)
Dotace na Naučnou stezku Včelná (r. 2019 - ze SZIF 251.740 Kč)
Dotace na kanalizaci v ulici Nová (r. 2018 -  z JčK 571.429 )
Dotace na stavební úpravy a přístavbu MŠ (r. 2018 - z IROP MMR 15.331.023 Kč )

Dotace na intenzifikaci sběru bioodpadu (r. 2018 - z OPŽP MŽP 1.979.862 Kč)

*vysvětlivky:
OPŽP - Operační program životní prostředí (fondy EU)
IROP - Integrovaný regionální operační program (fondy EU)
SZIF - Státní zemědelský intervenční fond
SFŽP - Státní fond životního prostředí
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
JčK - Jihočeský kraj
KIF - Krajský investiční fond (vytvořen od roku 2021)


Dotace poskytnuté

Dotace na činnost spolku Senioři Včelná (r. 2024, zveřejněno 10.1.2024)
Dotace na činnost Sportovního klubu Včelná (r. 2024, zveřejněno 10.1.2024)
Dotace na činnost spolku Včelňáci (r. 2024, zveřejněno 10.1.2024)

Dotace na činnost spolku Senioři Včelná (r. 2023, zveřejněno 2.1.2023)
Dotace na činnost Sportovního klubu Včelná (r. 2023, zveřejněno 21.12.2022)
Dotace na činnost spolku Včelňáci (r. 2023, zveřejněno 21.12.2022)
Dotace na činnost spolku Včelňáci (r. 2022, zveřejněno 12.4.2022)
Dotace na činnost spolku Senioři Včelná (r. 2022, zveřejněno 4.4.2022)
Dotace na činnost Sportovního klubu Včelná (r. 2022, zveřejněno 14.3.2022)

Návratná finanční výpomoc svazku obcí Blanský les - podhůří (r. 2021, zveřejněno 17.5.2021)
Dotace na činnost spolku Včelňáci (r. 2021, zveřejněno 22.3.2021)
Dotace na činnost Sportovního klubu Včelná (r. 2021, zveřejněno 3.3.2021)
Dotace na kulturní činnost spolku Včelňáci (r. 2020, zveřejněno 3.2.2020)
Dotace na činnost Sportovního klubu Včelná (r. 2020, zveřejněno 20.12.2019)

Dotace na kulturní činnost spolku Včelňáci (r. 2019, zveřejněno 9.1.2019)
Dotace na činnost Sportovního klubu Včelná (r. 2019, zveřejněno 13.2.2019)
Dotace na kulturní činnost spolku Včelňáci (r. 2018, zveřejněno 21.2.2018)
Dotace na činnost Sportovního klubu Včelná (r. 2018, zveřejněno 21.2.2018)


O dílo/kupní smlouvy movité
Víceúčelové hřiště Tikalova – skatepark  (2024)
Přístřešky na kontejnery II. etapa  (2024)
Oprava MK Luční a ÚK 26 a rekonstrukce vodovodu (2024)
Nákup traktoru Case Farmall (2024)
Prodej traktoru Zetor 7045 (2024)
Komunální vozidlo Kärcher (2023)
Novostavba a stavební úpravy objektu čp. 23 (2023)
Demolice budovy prodejny Centrum s dodatkem č. 1 (2023)
Studie a projekt na novostavbu domu pro seniory (2023)
Stavba víceúčelového hřiště Tikalova, Včelná s dodatkem č. 1 přílohou – obslužná bouda s WC, parkoviště, osvětlení (2023)
Stavba víceúčelového hřiště a workoutu Tikalka (2023)
Zpracování územní studie Čtyři chalupy ÚS1 (2023)
Koupě samochodného žacího stroje (2023)
Výsadba zeleně v Mateřské škole Včelná (2022)
Elektronická úřední deska (2022)
Myčka černého nádobí do MŠ (2022)
Oprava havarijního stavu kanalizace v Lesní kolonii (2022)
Vybudování zpevněné plochy na pozemku parc. č. 658 a osazení obrub v ul. Čtyři chalupy  (2022)
Rekonstrukce veřejného osvětlení tř. 5. května od ul. Nádražní k ul. Witthanova  (2022)

Architektonická studie a projektová dokumentace na rekonstrukci budovy č.p. 23 (2021)
Park Dlouhé role a výsadba zeleně podél tř.5.května s přílohou č. 1 (2020)
Oprava povrchu MK č. 12c, ul. Sokolovského, Včelná  (2020)
Údržba zeleně na rok 2021 (2021)
Rekonstrukce kulturního domu  (2020) s dodatky č. 1 a 2 (2021)
Odvodnění komunikace v ulici Nová a obrubníky v Lesní kolonii s dodatkem č. 1 (2020)
Výsadba zeleně a založení lučního trávníku v rámci projektů „Interakční prvek IP7 Včelná“ a „Včelná - veřejný park Dlouhé role“ (2020)
Přístřešky na kontejnery (2020)
Údržba zeleně na rok 2020 (2020)
Projektová dokumentace 'Kanalizace a úprava chodníku s přechodem pro chodce', dodatek č. 1 (2019)
Parkoviště u mateřské školy, dodatek č. 1 (2019)                                                                           
Velký stan + pivní sety (2019)                                                                                             
Rekonstrukce armaturní komory vodojemu Včelná (2019)
Projekt rekonstrukce OÚ (2019)
Cyklostezka Včelná, dodatky č. 1, 2 (2019)
Úržba zeleně (2019)
Zpracování územního plánu (2019)
Zateplení MŠ, dodatek č. 1 (2019)
Komunální traktor (2019)
Osobní automobil (2019)
Přidržovač k lopatě na smykový nakladač (2019)
Odvodnění a osazení obrubníků na tř.5.května (2018)
Kanalizace v ul. Lesní kolonie – oprava havarijního stavu (SWIETELSKY stavební s.r.o., r. 2018)
Kanalizace v ulici Nová, dodatek č. 1 (SWIETELSKY stavební s.r.o., r. 2018)
Stavební úpravy vodovodu "Na Hraničkách" (SWIETELSKY stavební s.r.o., r. 2018)
Kupní smlouva na vybavení k intenzifikaci sběru bioodpadu (RAMOS-KOO s.r.o., r. 2018)