Obec Včelná
obec Včelná

Období 2015-2017

 
Doprava

Provoz MHD 2017, 2016, 2015

Odpady

Smlouva (r. 2003) s firmou .A.S.A./FCC
s dodatky na rok 2017b, 2017, 2016b, 2016, 2015b, 2015

Energie

Odběr elektřiny: EON 2017, ČEZ 2016
Odběr plynu: E.ON 2017, ČEZ 2016
Provozování vodovodu a kanalizace Čevak – smlouva (r. 1998)
s dodatky č. 1/2014, 2/2014, 1/2015

Nemovitosti

Kupní smlouva na pozemek 529/130 (2460 m2, r. 2017)
Kupní smlouva na pozemek 570/17 (69 m2, r. 2017)
Kupní smlouva na pozemky 792/5, .... (2041 m2, r. 2016)
Směnná smlouva na pozemky 725/3 a 726/1, .... (1603 m2, r. 2016)
Kupní smlouva na pozemky 700/7, .... (811 m2; r. 2015)
Kupní smlouva na pozemky 529/115, .... (4508 m2, r. 2015)
Kupní smlouva na pozemek 723/146 (679 m2, r. 2015)


Výpůjčky

Bezplatná výpůjčka majetku od svazku obcí Blanský les - podhůří (r. 2015)

Půjčky a úvěry

Bezúročná půjčka od JVS na kanalizaci (r. 2008)

Dotace obdržené

Dotace na dětské hřiště (r. 2017)
Dotace na projekt cyklostezky (r. 2017)
Dotace na obnovu veřejného prostranství v ulici Dolní (r. 2016)
Dotace na opravu ulice Krátká (r .2016)
Dotace na modernizaci autobusových zastávek (r. 2016)
Dotace na kanalizaci Čtyři chalupy (r. 2016)
Dotace na zateplení KD (r. 2015)
Dotace na úpravy prostranství před KD (r. 2015)

Dotace poskytnuté

Dotace na kulturní činnost spolku Včelňáci (r. 2017, zveřejněno 2.7.2017)
Dotace na činnost Sportovního klubu Včelná (r. 2017, zveřejněno 27.3.2017)
Dotace na investiční náklady ZŠ Kamenný Újezd (r. 2017, zveřejněno 16.3.2017)
Dotace na kulturní činnost spolku Včelňáci (r. 2016, zveřejněno 3.10.2016)
Dotace na činnost Sportovního klubu Včelná (r. 2016, zveřejněno 22.1.2016)
Příspěvek na činnost SK Včelná (r. 2015, zveřejněno 5.1.2015)


O dílo

Vybavení zahrady MŠ herními prvky (Yggdrasilmont s.r.o., r. 2017)
Vybavení objektu MŠ nábytkem, Dodatek (Benjamín s.r.o., r. 2017)
Vánoční světelná výzdoba obce (Repam elektro, r. 2017)
Projekt rekonstrukce KD (Atelier JL, r. 2017)
Oprava povrchu komunikace MK č. 5, ul. Lesní kolonie (STRABAG a.s., r. 2017)
Výkon TDI na přístavbě MŠ (OTRUBA & PARTNER s.r.o., r. 2017)
Výkon koordinátora BOZP na přístavbě MŠ (OTRUBA & PARTNER s.r.o., r. 2017)
Polyuretanová plocha a 3D park (4 SOFT s.r.o., r. 2017)
Herní prvky na hřiště (LUNA PROGRESS s.r.o., r. 2017)
Rozšíření kanalizace Lesní kolonie, Dodatek č. 1 (Swietelsky; r. 2017)
Opravy MK, Včelná (Joří Jokl, r. 2017)
Stavební úpravy a přístavba objektu mateřské školy (EDIKT a.s., r. 2017)
Chodník v ulici Nádražní (PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.; r. 2017)
Projekt cyklostezky (M. Šlinc; r. 2017)
Výsadba v parku Dlouhé role (BARTL s.r.o.; r. 2016)
Oprava komunikací II (Jezz s.r.o.; r. 2016)
Vstupní dveře do mateřské školy (OKNOTHERM; r. 2016)
Oprava komunikací I (Jezz s.r.o.; r. 2016)
Administrace dotace na rozšíření mateřské školy (KP projekt s.r.o.; r. 2016)
Výkon TDI na stavbě kanalizace ve Čtyřech chalupách (OTRUBA & PARTNER s.r.o.; r. 2016)
Stavba kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy (Swietelsky; r. 2014)
Dodatek č. 1 s přílohami č. 1, 2, 3, 4 (04.2016)
Kupní smlouva žací stroj (Daňhel Agro; r. 2015)
Projekt Rozšíření kanalizace Lesní kolonie (Ing. Vít Hrabčák; r. 2015)
Projekt Stavebních úprav a přístavby objektu MŠ (Ing. Miloš Janů; r. 2015)
Stavba rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ (Plynoinstalace; r. 2015)
Oprava chodníků a přídlažeb + dodatek (Dopravní stavby HP Bohemia; r. 2015)
Zateplení stropu KD (Tepelná izolace; r. 2015)
Zpevněné plochy a oplocení KD (Sexta; r. 2015)
Chodník a autobusová zastávka u silnice III/00354 v k.ú. Včelná - Pod tratí
Dodatek č. 1 (Kulhánek-Mařík; r. 2015)