Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl VIII, r. 1993 - Sčítání lidu, domů, bytů ve Včelné v roce 1991

Kronika Včelné, díl VIII., r. 1993

Sčítání lidu, domů, bytů ve Včelné v roce 1991

Takové statistické velké sčítání celostátního rozsahu probíhá každých 10 let a protože trvá nějakou dobu, než je vydána písemná zpráva o jeho výsledcích, přinášíme data a jejich interpretaci až v tomto roce. Nejdříve čísla:

 Včelná - domy výměra obce 371 ha obydlených domů 400 neobydlených domů 47 chalupy nevyčl. 10 rekreační objekty 1 průměrné stáří 39 let Počty domů v ulicích: celkem 21 ulic 5. května 98 Hraniční 7 Úzká 3 Družstevní 20 Sokolovského 14 Na vyhlídce 4 Rybákova 23 Lesní kolonie 34 V sídlišti 9 Nová 6 Dlouhá 38 Jiráskova 38 Husova 27 Lesní 27 Tyršova 18 Zahradní 9 Čtyři Chalupy 17 U stadionu 3 K.H.Borovského 4 Withanova 39 Nádražní 20 Byty trvale velikost. bytů podle neobydl. sezon. obydl. počtu pokojů byty byty bytů 1 2 3 4 a více nevyčl.chal. 448 33 98 143 174 53 10 Vybavení bytů tekoucí vlastní splachov. ústř. voda koupelna záchod top. 423 401 403 382 na 1 obydlený byt připadá osob 2,96 obytné plochy 58,3 m2 Obyvatelstvo bydlící v roce 1991 Celkem muži M ženy Ž 1326 667 659 Podle věku 0-14 M 15-59 Ž 15-54 M přes 60 Ž přes 55 297 420 365 83 161 Kategorie obyvatelstva podle pracovního zařazení skupina celk.poč. % z celk.poč. z toho ekon.aktivních 719 54,2 623 dojíždí mimo obec důchodců 244 18,4 škol.mládež, učni 165 12,4 děti do 6 let 198 14,9 Skupiny podle ekonomic. odvětví /celkové počty osob/ průmysl 244 zeměd., lesnic. 50 služby 354 dělníci 286 39,7 % zaměstnanci 378 52,5 % ostatní 55 7,6 % Národnost česká moravská slovenská maď. něm. romská 1303 2 18 1 1 0 Náboženské vyznání řím.kat. čsl.husit. evang. bez vyzn. nezjištěno počet 647 25 16 492 146 % 49 1,8 1,2 37 11 

Komentář k publikovaným číslům sčítání: Na dvě okolnosti je nutné upozornit. Za prvé, že celý způsob soustavy získaných dat byl sestaven v době ještě socialistického státu, takže hlavně otázky týkající se ekonomického zařazení obyvatelstva nemohly postihnout zásadní změny, které v této době přechodu na tržní hospodářství nastaly. Tiskopisy, které byly již dříve vytištěny pro celou akci sčítání, nezachycují např. počty nezaměstnaných osob, počty osob pracujících v zahraničí a ani počty samostatných podnikatelů a další ukazatele. Další poznámka se vztahuje k přesnosti získaných čísel. V každé statistice jsou nepřesnosti, které vznikají z různých příčin, takže s menším procentem chyb musíme vždy počítat. Pro představu - údaj o počtu obyvatel v den pro sčítání uvádí 1326 osob. V evidenční knize obecního úřadu ve Včelné nalezneme pro začátek roku 1991 počet 1356 obyvatel a pro kanec roku 1991 počet 1348 bydlících občanů. Ve statistickém dotazníku byly také kolonky pra zjištění vybavení domácností. Těmito údaji se zjišťuje životní úroveň obyvatelstva. Sčítací komisaři se setkali u menšího počtu obyvatel s neochotou lidí tyto údaje vyplňovat, i když každému bylo vysvětleno, že nikde soukromé informace nebudou zveřejněny. Obava některých občanů ze zneužití informací se ukázala i v přiznání náboženského vyznání, kde 11 % domácností údaj neuvedlo.

Prohlédneme-li si pozorněji jednotlivé statistické údaje z celostátního sčítání 1991, zjišťujeme nejen v některých případech překvapující čísla, ale můžeme též srovnávat s minulostí a sledovat vývojové trendy. Tak např. vzhledem k velikosti obce je ve Včelné velký počet neobydlených domů a tím i bytů. O něco více než 10 procent bytového fondu je trvale neobydleno. Také průměrné stáří domů ukazuje, že převažující část obyvatel bydlí v novostavbách či rekonstruovaných domech. Rovněž údaje o vybavení domů a bytů tekoucí vodou a způsobem vytápění i bytovou plochou na jednoho obyvatele svědčí o lepším průměru bydlení než např. v panelových domech. Statistika nezachycuje plochy zahrad, na nichž stojí domky v naší obci. Jsou podstatně větší než kdekoliv v západních zemích Evropy. V této souvislosti jen okrajovou poznámku. V době socialistického státu byla práce na velké zahradě pro mnohé plnou náplní jejich volného času. Nyní, v prostředí tržního hospodářství, může se stát zahrada pro podnikatele přítěží. Prozatím doznívá způsob života staré generace v zaběhnutých kolejích, jak se lidově říká. Jestliže přejdeme na způsob života vícegeneračních domů, potom mohou být velké zahrady předností. Uvažovat o pracovní struktuře obyvatelstva v této transformující se fázi nemá smyslu, protože nová ekonomická situace přináší rychlé změny. Prozatím nejsou žádné podklady k údajům zachycujícím náboženské vyznání občanů, pouze z pozorování můžeme usuzovat, že ač je poměr věřících k nevěřícím zhruba 1 : 1, pravidelná návštěvnost katolických kostelů při bohoslužbách tomuto poměru zdaleka neodpovídá. Též z mladé generace není účast na bohoslužbách velká. Hlubší sociologický průzkum o všech výše uvedených otázkách teprve postupně čeká na své odhalování.

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 29 °C 17 °C
pátek 19. 7. jasno 31/18 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 33/19 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 18/14 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0