Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl X, r. 2009 - Rekonstrukce kanalizace

Kronika Včelné, díl X., r. 2009

Rekonstrukce kanalizace

Této největší investiční akci v dějinách naší obce, bych se rád věnoval poněkud podrobněji, myslím, že si to právem zaslouží.

Stávající kanalizační síť v některých částech obce se díky postupující zástavbě a zpevněním volných ploch stávala kapacitně nevyhovující. V budoucnu hrozilo v období přívalových dešťů zaplavování napojených objektů. Proto obec přistoupila k posílení stávající sítě, kterou jsou odpadní vody odváděny přes retenční nádrž do kanalizace v Českých Budějovicích.

Výběrovým řízením prošla nejlépe firma VHS Č.B., která zahájila díky mírné zimě práce již v prvních měsících roku 2009. Stavba s rozpočtem cca 40 milionů korun probíhala podle předem stanoveného harmonogramu, i když se tu a tam objevily vady a s nimi spojené výměny stávajícího vodovodního potrubí.

Stavební práce byly rozdělené do tří částí.

1. část: kanalizační větev souběžná s železniční tratí směr Č.Budějovice - Boršov, dále vede okolo areálu firmy Oseva Boršov a pokračuje od retenční nádrže směrem na Rožnov.

2. část: kanalizační větev částečně zasahující do ulice gen.Sokolovského, která poté pokračuje ulicí 5.května směrem Č.Budějovice.

3. část: výstavba nové retenční nádrže v oblasti Čtyři Chalupy u náspu železniční vlečky. Retenční nádrž řeší problém vzniklý tehdejší výstavbou rychlostní komunikace Č.Budějovice-Č.Krumlov, kdy byl přerušen přirozený odtok povrchových vod do řeky Vltavy. Úkolem této nádrže je zadržet vodu z přívalových dešťů a poté ji regulovaně odvést do kanalizační sítě obce. Provozovatelem této nádrže jako i vodohospodářské sítě v obci je společnost VaK Jižní Čechy a.s.

Ostatní podrobnosti jsou k nahlédnutí v přiloženém zákresu stavby.

Dílo takového rozsahu sebou přináší i nemalé problémy jež vyplívají ze stavebních činností probíhajících většinou uvnitř obce. Trasa kanalizace na mnoha místech kříží vedení vysokého napětí, plynovod, dálkový vodovod, železniční trať a s nimi spojená ochranná pásma a v neposlední řadě i problémy týkající se životního prostředí, hlučnost, prašnost a ostatní vlivy.

Nutno dodat, že se obec nad plánovaný rozsah prací, se ctí poprala o uvedení svršků /chodníky, zelené pásy/do lepšího stavu než byl ten původní.

Kolaudace celé stavby proběhla v září 2009.

Jak jsem již zmiňoval, celková hodnota realizace 40 miliónů korun, dala zastupitelům pořádně zabrat.

Bylo nutné uzavřít dva úvěry v celkové výši 26 mil. korun, dále získat dotaci ministerstva zemědělství v programu rozvoje venkova ve výši 25 mil. korun.

Ke cti vedení obce je nutno vyzdvihnout skutečnost profinancování celé akce bez dalšího zadlužení obce, což nebyl lehký úkol.

Za nás občany Včelné bych si dovolil poděkovat všem, kdo se na této akci podíleli.

Počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
slabý déšť 14 °C 12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 18/9 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 19/12 °C
pátek 31. 5. déšť 24/13 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0