Obec Včelná
obec Včelná

Z kroniky Včelné díl VI – ČOZS

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979

ČOZS – Sdružení zahrádkářů

Český ovocnářský a zahrádkářský svaz, základní organizace, Včelná. Má 26 členů a byl ustanoven v roce 1973. Hlavním zdrojem příjmů byla odměna za výkup ovoce a podíl za sběr železného šrotu ve spolupráci se Svazem žen. Národní výbor neměl prostředky, aby spolek v začátcích podpořil a tak jen pomalu získána finanční základna pro úspěšnou činnost.

Bylo třeba získat vlastní budovu, kde by byly uskladněny postřiky, zahrádkářské potřeby, hnojiva a jiné pomůcky. Hledána také místnost, kde by se členové scházeli k předávání svých zkušeností a našli potřebnou odbornou literaturu.

Pro tento účel byl již v roce 1978 zakoupen panelový objekt – sociální zařízení – ze stavby vodárny u Včelné. "Sociál", po dokončení stavby vodárny, byl Vodohospodářskou správou v Čes. Budějovicích určen k likvidaci a vykoupen Místním národním výborem ve Včelné. Po dohodě s MNV přenechán celý objekt za úhradu Kčs 2.444.- sdružení zahrádkářů s tím, že členové na vlastní náklady provedou přemístění zařízení a staveniště uvedou do původního stavu. Bylo též dohodnuto, aby objekt byl umístěn na zahradě při zadní části Kulturního domu. Při přemístění panelového objektu vypomohl podnik Sigma, který uvolnil mechanizační prostředky pro převoz panelů.

V roce 1978 byl rovněž upraven terén pro umístění stavby návozem několika povozů drobné drtě, na kterou byly položeny podlahové panely. Montáž obvodových dílů a střechy dokončena až v roce 1979. Práce vedl předseda sdružení s. Josef SPIRAL, který s několika málo pomocníky objekt postavil. Na ten účel věnoval velkou část svého volného času. Nebylo by úplné, aby na tomto místě nebylo s lítostí konstatováno, že účast mladších členů sdružení byla jen sporá.

Spolek zasloužil se o výkup lesních plodin a ovoce pro Jednotu v Týně n./Vl. Výkupna byla umístěna do bývalé prodejní místnosti Jednoty "Babků", bývalý obchod, kterou má Jednota v nájmu. Po převzetí nového prodejního střediska postaveného v akci "Z" sloužila tato místnost jen krátký čas jako prodejna základních potravin zejména pro dolní část Včelné, pak jen jako sklad obalů.

Včelná má v okolních lesích bohatou úrodu borůvek a v zahrádkách při domcích bývá slušná sklizeň ovoce. V roce 1978 pomrzly borůvky v době květenství a úroda byla nepatrná. Za to v roce 1979 byla úroda bohatá – sběrači říkají, "že se borůvkami jen černalo" po celém lese. Sklizeň provázely časté deště a do výkupu se dostávaly borůvky mokré a měkké, přes to zůstaly jako žádaný exportní artikl. Ještě v podzimu bylo možno v lese tyto plody nahledat na zapomenutých místech a to již v plné zralosti a výborné chuti.

V roce 1979 byla menší úroda jablek, neboť květy byly poškozeny mrazy a za deštivého počasí neměly včely příležitost k opylení květů. Větší úroda byla jen v některých chráněných polohách. Tak zatím co v roce 1978, kdy byla úroda jablek nadměrná, byly hlavním předmětem výkupu "padanky" padaná jablka – vykoupeno 33.385 kg á Kčs 1.-, v roce 1979 nebyla jablka vykupována vůbec, aspoň ne v naší výkupně. Jinak posloužila výkupna podniku "Zelenina" v Čes. Budějovicích. Pro úplnost uvádíme přehled u nás vykoupeného ovoce: v roce 1978 celkem za Kčs 43.444.- a v roce 1979:

 angrešt...........120.30 kg á Kčs 5.80 rybíz červený.....364.60 kg á Kčs 6.30 rybíz černý.......703.40 kg á Kčs 12.-- třešně Ia..........90.50 kg á Kčs 5.50 třešně IIa.........49.20 kg á Kčs 4.-- borůvky.........2.084.40 kg á Kčs 16.-- celkem za Kčs 44.705.80. 

Vykoupené množství není zanedbatelné. Příjem za tyto plody dostává se z převážné části mezi starší občany s malými důchody. Většina těchto občanů by nebyla schopna odvézt ovoce do města a tudíž výkup v místě má pro ně značné výhody. Jednota vyplatila spolku odměnu dle směrnic: v roce 1978 Kčs 2.151.- a v roce 1979 Kčs 2.612.-. Výkup provádí členové spolku zdarma. Vykupovalo se jednou, v sesoně pak dvakrát v týdnu: v pondělí a čtvrtek vždy od 17 hodin a mnohdy se celá akce protáhla až do pozdních hodin k půlnoci, než byla dlouhá fronta čekatelů zdolána.

Každým rokem jsou přizváni lektoři okresního svazu, aby členy i veřejnost seznámili se zkušenostmi v oboru a jest promítán film neb diapositivy. Naposledy byla přednáška s. Hrdličky z Veselí n. L. "o pěstování bobulovin". Přinesl sebou též některé poslední vyšlechtěné odrůdy bobulovin a semena zelenin a květin, které zřídka se dostávají do obchodů. V roce 1978 přednášel s. Ladman z Č. Budějovic na thema "Květiny našich zahrad" a promítl ukázky z nádherných diapositivů. Jindy se dovídáme "o pěstování zeleniny" a "ošetření ovocných stromů a jejich řezu". Jsou to zajisté ušlechtilé zájmy, které sdružení obětavě pěstuje.

Počasí

dnes, pátek 12. 7. 2024
déšť 25 °C 17 °C
sobota 13. 7. prudký déšť 22/16 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 25/17 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 29/19 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0