Základní údaje o obci

 

Obec Včelná se nachází 6 km jižně od Českých Budějovic. Prostírá se na mírném úboči nad budějovickou pánví. Dnešní způsob bydlení ve Včelné představují většinou dobře vybavené domy a příbytky v zahradách. Další charakteristikou zdejšího života je bezprostřední kontakt s lesem a rychlé spojení s krajskou metropolí městskou hromadnou dopravou. Obec je vybavena sítí drobných obchodů, restauračních a ubytovacích zařízení. Je vyhledávána pro dobré podmínky ke krátkodobé rekreaci.

Kraj Jihočeský
Okres České Budějovice
Pověřený úřad Magistrát města České Budějovice
Matriční úřad Obecní úřad Kamenný Újezd
IČO 00245607
PSČ 373 82 pošta Boršov nad Vltavou
Počet obyvatel k 1.1.2019 2190
Počet domů  700
Rozloha katastrálního území  371 ha 
Kód obce ZUJ 545228
Kód kat. území ČSÚ 777382 
Místní koef. k dani z nemovitostí 1,0
Nadmořská výška 410 až 482 m.n.m., uvádí se 438 m n.m.
Doprava MHD, BUS, ČD
Veřejné instituce Obecní úřad, mateřská škola
Vybudované inženýrské sítě Elektřina, vodovod, kanalizace, plyn, telefon, komunikace
Obec je členem svazku obcí Blanský les - podhůří, se sídlem ve Včelné
Místní akční skupina Blanský les - Netolicko, o.p.s.